Drop Down Menu

 

 

19.09.2017.

Како је и најављено, у понедељак 18.09.2017. године, на Факултету заштите на раду у Нишу одржана је трибина на тему “Климатске промене и интелигентна мобилност” у оквиру Европске недеље мобилности која се редовно у Европи одржава од 2000. године.

Трибина је организована у сарадњи са ЕУ Инфо Кутком из Ниша, организацијом која пружа информације о Европској Унији, њеним институцијама, програмима и фондовима, односно о могућностима које грађани Србије имају у току процеса придруживања ЕУ.

Генерално, идеја целокупне акције је активно учешће локалних самоуправа у промоцији одрживе урбане мобилности у циљу смањења промета моторних возила у урбаним срединама и подстицања грађанства у коришћењу алтернативних и одрживих средстава превоза, као што су пешачење, бицикли и градски превоз.

Факултет заштите на раду у Нишу, као и увек, подржава ову акцију и разуме је као природни део својих активности које су комплементарне са образовним, научним и стручним радом ове институције у области акредитованих студијских програма основних академских студија заштите животне средине, односно акредитованих мастер И докторских академских студија инжењерстава заштите животне средине.

Овом приликом, ЕУ Инфо Кутак је даровао Факултету платно са слоганом “Вози мање, пешачи више” које је видно постављено на фасади Факултета.

Панелисти на трибини били су: др Слободан Милутиновић, редовни професор Факултета заштите на раду у Нишу, др Љиљана Василевска, редовни професор Грађевиско-архитектонског факултета, Лидија Стефановић Николић, технички директор Завода за урбанизам Града Ниша, као и чланови организације ЕУ Инфо Кутак из Ниша.

На трибини је било речи о изазовима са којима се планета земља суочава по питању климатских промена, последицама и прогнозама за нашу земљу, као и о чистим и интелигентним транспортним системима и неопходним друштвеним променама у циљу коришћења алтернативних врста превоза.

Факултет подржава идеју да 22. септембар буде дан без аутомобила и позива раднике Факултета да ову акцију активно подрже.

 

 


14.09.2017.

ЕУ инфо кутак Ниш организоваће на Факултету заштите на раду у Нишу трибину на тему “Климатске промене и интелигентна мобилност” на којој ће бити речи о изазовима са којима се планета земља суочава по питању климатских промена, последицама и прогнозама за нашу земљу.

Трибина ће бити одржана 18. септембра од 13ч до 14.30ч. Пре тога биће организовано свечано постављање платна “Вози мање, пешачи више”на зграду Факултета заштите на раду у Нишу.


АГЕНДА РАДИОНИЦЕ


13.07.2017.

У среду 12.07.2017. године, званично је завршена мобилност Ph.D. кандидата Fahmana Fathurrahmana са Middle East Technical University из Анкаре, Турска, који је боравио на нашем факултету у оквиру програма мобилности Erasmus+, у периоду од 10.03.2017. године до 10.07.2017. године.

За време мобилности, кандидат је имао договорен програм истраживања у оквиру своје докторске дисертације при чему су супервизори били Проф. др Миомир Раос и др Милан Протић.

Кандидат обавља истраживања у области: Earth System Science, односно Energy and Environmental Economic and Policy, са одобреном темом под називом: “Transformation Pathways towards a Sustainable Energy System in Turkey.”

У складу са интересовањем кандидата, договореном динамиком истраживања на Факултету, садржајем докторске дисертације и захтевима које пред кандидата поставља ментор, кандидат је успешно обавио део студијско истраживачког рада на нашем Факултету, на основу кога му је, у складу са Правилником о докторским академским студијама на Факултету заштите на раду у Нишу, додељен одговарајући број ЕСПБ бодова, а који се односе на:

Теоријска, лабораторијска, експериментална и/или симулациона истраживања из области теме докторске дисертације и израда извештаја (15 ЕСПБ);

Завршна теоријска, експериментална и/или симулациона  истраживања у оквиру теме докторске дисертације и израда извештаја (25 ЕСПБ).

Уручење документације кандидату обављено је у просторијама деканата Факултета 12.07.2017. године.

 

 


03.07.2017.

Од 01.07.2017. године почео је са реализацијом пројекат “Практична академија”. Пројекат се реализује у оквиру ширег пројекта „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“ који реализује „ТИМ за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије“ уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Учешће у пројекту доноси нова, локално примењива практична знања и референце сa локалном привредом. Пројекaт се бави пилотирањем нових модела високошколске стручне праксе у сектору малих и средњих предузећа и предузетника МСПП на територији неразвијених општина Нишавског округа са акцентом на неразвијене општине у окружењу: Ражањ, Алексинац, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан и Сврљиг.

Сама пракса се састоји из три дела и траје максимално 4 недеље (28 дана). Један део праксе je планиран да се реализује у омладинском кампу “Каменички вис”.

У првом делу током тзв. „Дијагностичке праксе“ која траје од 1-7 дана: студенти посећују привреднике и узподршку ментора и привредника идентификују проблем који је решив. Oвај део се завршава формулисањем конкретних радних задатака за студенте.

У другом делу, током тзв. „Фазе инкубације идеја и решења“ траје од 7-14 дана у 3 термина по избору студената током месеца јула (01-10, 10-20 и 20-30 јул) студенти раде на решавању конкретних задатака.

У трећем делу ткз. “Имплементациона пракса” (1-7 дана) током које студенти заједно са привредницима настоје да примене своја решења у пракси.

На крају пројекта (септембра месеца) планирана је организација конференције у Нишу. У присуству декана, привредника и представника локалне самоуправе биће промовисани млади практичари и њихова решења.

На пројекту учествују представници пет факултета Универзитета у Нишу међу којима је и Факултет заштите на раду у Нишу. Као представници Факултета заштите на раду у Нишу учествују 12 (дванаест) студената завршних година основних и мастер академских студија под менторством др Свете Цветановића, доцента Факултета.

У току је реализација прве фазе у којој су студенти Факултета обишли неколико привредних субјеката у региону.

Просторија за пречишћавање отпадних вода у ЕЛИД-у у Доњем Душнику

Машинска радионица у ЕЛИД-у у Доњем Душнику

Производни погон у ТРИЛОРДУ у Сврљигу


28.06.2017.

У понедељак 26.06.2017. године, у просторијама деканата Факултета заштите на раду у Нишу, потписан је Билатерални уговор о сарадњи Машинског Факултета у Славонском Броду, Универзитета Josip Juraj Strossmayer из Осијека и Факултета заштите на раду у Нишу, Универзитета у Нишу.

Уговор предвиђа могућност заједничког научног, образвоног и стручног ангажовања наставника и сарадника два државна Факултета у реализацији програмских садржаја курикулума студијских програма на сва три нивоа студија, пројектних задатака у оквиру међународних пројеката финансираних од стране ЕУ, учешће у заједничким комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација, као и рад на формирању заједничких студијских програма у области инжењерства заштите радне и живонте средине.

Потписници уговора су, у име Машинског факултета у Славонском Броду, Проф. др Антун Стоић, продекан факултета за науку, а у име Факултета заштите на раду у Нишу декан Факултета, Проф. др Момир Прашчевић.

Поред заваничног потписивања Уговора, представници оба факултета договорили су упућивање позива нашим наставницима и сарадницима за учешће на међународној конференцији која се традиционално одржава сваке године у Осијеку под називом "Плин", као и узвратну посету представника нашег факултета колегама из Славонског Брода и Осијека.

Истакнут је значај учешћа наших наставника и сарадника у раду конференције, с обзиром на тематику којом се бавимо, а чији би радови допринели подизању нивоа конференције и дали допринос у тематским областима конференције које се односе на инжењерство заштите на раду, заштите животне средине, заштите од пожара, управљање ванредним ситуацијама, управљање комуналним системом и управлајање заштитом животне средине.Време одржавања конференције се планира за крај септембра месеца.

 


21.06.2017.

Обавештење о јавној презентацији предлога теме докторске дисертације

У петак 23.06.2017. године, у 11 сати, у сали 215 Факултета заштите на раду у Нишу, студент докторских студија Петар Вранић презентоваће предлог теме докторске дисертације пред трочланом Комисијом коју је именовало Веће студијског програма докторских студија Факултета заштите на раду.

У оквиру јавне презентације предлога теме, биће ће изложен предмет истраживања,  као и хипотезе, циљеви и очекивани резултати истраживања.


16.06.2017.

Ове године, наставници и сарадници Факултета заштите на раду учествовали су на 12. међународној конференцији: MANAGEMENT AND SAFETY, под називом Knowledge Management and Safety M&S 2017 која се одржала 9 и 10. јуна 2017. године у Неуму и Мостару у Босни и Херцеговини.

Организатор овогодишње конференције је Европско удружење инжењера заштите, коорганизатори Faculty of Management, Универзитета у Приморској, Словенија, Факултет заштите на раду у Нишу, Society of Safety Engineers Ljubljana, Словенија и домаћин организатор Logos Centar College, Мостар, Босна и Херцеговина.

Са Факултета заштите на раду, учествовали су: проф. др Весна Николић, председник Међународног програмског одбора, проф. др Бранислав Анђелковић, проф. др Жарко Јанковић, проф. др Момир Прашчевић, проф. др Евица Стојиљковић и проф. др Снежана Живковић као чланови Међународног програмског одбора. Такође, Конференцији су присуствовали проф. др Миомир Раос, продекан за науку и међународну сарадњу Факултета заштите на раду у Нишу. проф. др Татјана Голубовић, проф. др Иван Мијаиловић, доцент др Александра Илић-Петковић и доцент др Ивана Илић-Крстић. Скуп је отворила проф. др Весна Николић, председник Међународног програмског одбора Конференције, док суприсутне у име Факултета поздравилипроф. др Момир Прашчевић, декан Факултета и др Евица Стојиљковић, продекан за наставу. Резултате научног и стручног рада, наставници и сарадници Факултета презентовали су кроз 12 научних и стручних радова.

Осим научног и стручног дела конференције, руководство Факултета је имало садржајне разговоре са менаџментом високе школе Логос из Мостара при чему су договаране могућности сарадње две институције. Управа Логоса је најавила могућност уписа првих студената те школе на мастер студије Факултета заштите на раду, као и спремност за размену наставника, набавку литературе и упис кандидата на докторске студије.
 

 

 

 

 


14.06.2017.

У периоду од 12 до 16.06. 2017 године, у оквиру ЕРАСМУС+ програма мобилности, на Факултету заштите на раду у Нишу, гостовао је професор са универзитета у Пољској, The University of Ecology and Management in Warsaw, Poland, (Универзитет екологије и менаџмента у Варшави), prof. Dawid Marczak.

У оквиру 5 дана боравка, гост из Пољске, одржао је осам часова предавања студентима и наставницима Факултета заштите на раду у Нишу на којима је представио свој Универзитет, област интересовања и изучавања, могућности које пружа Еразмус+ програм мобилности, могућности побољшања сарадње између институција кроз научно-истраживачки и стручни рад, интензивирање размене знања и идеја кроз повећање броја мобилности итд.

У оквиру предавања, гост из Пољске је изложио теме из области Заштите природе у Пољској, Утицаја развоја друштва на животну средину, Разлога истребљења врста, Утицаја животне средине на технологије обновљивих извора енергије итд.

Резултати боравка доприносе продубљивању знања из области заштите животне средине заснованих на европским директивама.

 

 


06.06.2017.

На седници Наставно-научног Факултета заштите на раду у Нишу, др Ивана Илић-Крстић је промовисана у звање доцента за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине. Новог доцента Факултета заштите на раду у Нишу промовисала је др Александра Илић-Петковић.

06.06.2017.

Студенти Факултета заштите на раду у Нишу, који су остварили значајне резултате како у научном програму тако и у спортским активностима на 14.-ој Заштитијади, која је одржана од 20. до 25. маја 2017. године у Бечићима, примљени су данас у просторијама деканата Факултета, и са руководством Факултета разговарали о будућим активностима Студентског парламента и наредној организацији Заштитијаде.

 

 

Детаљан извештај на ТВ АРС МЕДИЈА можете погледати ОВДЕ.

 


06.06.2017.

Кључни проблеми, када се ради о заштити животне средине взани су за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом, мада не треба занемарити ни проблеме као што су загађење ваздуха, бука или одлагање опасних хемикалија. Светски дан заштите животне средине јуче је обележен у преко сто држава на вету, а тим поводом на Факултету заштите на раду у Нишу је одржано предавање на тему "Стање и перспективе заштите животне средине и климатске промене у Републици Србији". Предавач је био професор др Слободан милутиновић, члан националног савета за климатске промене у Србији, који је присутне упознао са тренутном ситуацијом али и будућим акцијама за што адекватније очување животне средине...

Извор: www.narodne.com

 


05.06.2017.

Поводом светског дана заштите животне средине 05.06.2017. године, редовни професор Факултета заштите на раду у Нишу, др Слободан Милутиновић, одржао је предавање на тему "Стање и перспективе политике заштите животне средине и климатских промена у Србији". На предавању су истакнуте перспективе заштите животне средине у светлу повлачења САД из Париског споразума о климатским променама. Такође на предавању је дат пресек стања у области заштите животне средине код нас и наша позиција у преговарачком процесу придружења ЕУ.

Светски дан животне средине, 05. јун, одредила је Генерална скупштина Уједињених нација у складу са закључком о потреби сарадње између држава у циљу заштите животне средине, донетом на Конференцији о заштити животне средине у Стокхолму 1972. године. Овогодишња земља домаћин прославе Светског дана животне средине је Канада.

 

 


02.06.2017.

У оквиру предвиђених активности из програма ERASMUS+ и пројекта под називом Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries – NatRisk (573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), чији је координатор Универзитет у нишу, а Факултет заштите на раду у Нишу члан пројектног тима, декан факултета заштите на раду у Нишу проф. др Момир Прашчевић и продекан факултета за науку и међународну сарадњу проф. др Миомир Раос, од 23 до 25 маја 2017. године, боравили су у Будимпешти, на Obuda Универзитету, Banki Donat Машинском факултету и факултету инжењерства заштите. Циљ посете је наставак пројектних активности кроз презентацију наставних метода који се примењују у Мађарској и обука наставног кадра из земаља западног Балакана. Вишедневне активности обухватале су предавања са темама које се тичу обука грађанства и јавног сектора из области ванредних ситуација, иновативних метода учења, e-learning и Moodle система, упознавања са најбољом праксом у земљама ЕУ, модела истраживања на докторским студијама школе заштите и безбедности, кооперативног и дуалног образовања, елемената рада на пројектима итд.

Треба подсетити да је водећи пратнер на пројекту Универзитет у Нишу са којим заједно учествују: Грађевинско-архитектонски факултет, Електронски факултет и Факултет заштите на раду из Ниша. Конзорцијум такође чине и универзитети из европке уније и то: University of Natural Resources and Life Sciences BOKU, Vienna (https://www.boku.ac.at/en/), Middlesex University, Velika Britanija (https://www.mdx.ac.uk/), The University of Messina (http://www.unime.it/en), Italija, Óbuda University (https://uni-obuda.hu/en), Буимпешта, Мађарска, Technical University of Crete, Chania, Greece (www.tuc.gr/3324.html), као и универзитети земаља западног балкана и то: Академија за криминалистику и полицијске студије, Србија, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Србија, Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина, Висока полицијска школа, одсек за образовање полиције, Република Српска, Висока техничка школа из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу и Универзитет одбране из Београда.

Детаљеније информације о пројекту можете наћи на: http://natrisk.ni.ac.rs/

 

 

 


30.05.2017.

Студенти мастер студија смера Инжењерство заштите на раду имали су организовану студијску посету НИШКОЈ ПИВАРИ. У оквиру посете извршен је обилазак технолошког процеса производње, хемијске и микробиолошке лабораторије, а затим сходно серији стандарда OHSAS 18000, провера система безбедности и здравља на раду. Организован је и округли сто на коме је дискутовано о уоченим недостацима, као и могућностима да се они отклоне. Студенти су још једном показали висок ниво знања из ове области, а оно што је веома важно да послове Лица за безбедност и здравље на раду обавља бивши студент Факултета. Посету је организовао професор Иван Крстић, са асистентима Бојаном Бијелићем и Аном Милтојевић.

 


30.05.2017.

На седници Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу, која је одржана 25. 05. 2017. године, др Ивана Илић-Крстић је изабрана за доцента за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.

26.05.2017.

Данас је у Шиду одржан ЈУБИЛАРНИ XXV МАЈСКИ СУСРЕТ ЗАШТИТАРА СРБИЈЕ, скуп стручњака из области безбедности и здравља на раду, у организацији Удружења заштите на раду општине Шид. У радном делу скупа говорио је најпре представник Управе за безбедност и здравље на раду Миодраг Лонцовић о новим политикама у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији, а затим Републички инспектор рада о извештају о стању безбедности и здравља на раду у Сремском управном округу. О значају и улози Факултета заштите на раду у Републици Србији, као и делу Момчила Здравковића, говорила је Марија Тодоровић, бивша министарка за рад.

Продекан за квалитет др Иван Крстић је примио захвалницу коју Удружење додељује Факултету за допринос у раду. Активно учешће у дискусијама су узели и проф. др Драган Цветковић и проф. др Жарко Јанковић.

 

 

 


26.05.2017.

XIV ЗАШТИТИЈАДА

На XIV Заштитијади, која је одржана у Бечићима у Црној Гори (20.05.2017. – 25.05.2017.године), студенти Факултета заштите на раду у Нишу освојили су следеће награде:

 • Прво место у категорији „Најбоља презентација истраживачког пројекта“ за рад „Анализа оптималне дозе коагуланата на примеру фабрике воде за пиће“.

 • Прво место у категорији „Најбољи истраживачки пројекат“ за рад „Примена савремених инжењерских принципа и концепата у процесу дизајнирања ППОВ града Ниша“.

 • Прво место у кошарци, фудбалу, стоном тенису и шаху.

 • Друго место у дебати на тему „Хидроелектране у Србији“.

 • Треће место за радове Термалне камере за превенцију шумских пожара и Енергетски и еколошки ефекти супституције конвенционалних горива биобрикетима.

Студенти Факултета учествовали су и у ревијалном програму манифестације са радовима:

 • Управљање органском пољопривредом са аспекта органског виноградарства.

 • Интегрисани системи управљања заштитом – студија случаја.

 • Компаративне предности биопестицида у односу на конвенционалне пестициде са аспекта утицаја на животну средину.

У комисијама научног програма манифестације учествовали су наставници Факултета заштите на раду у Нишу: др Татјана Голубовић, ванр. проф., др Срђан Глишовић, ванр. проф. и др Евица Стојиљковић, ванр. проф.

 

 

 


22.05.2017.

На Универзитету у Нишу у понедељак, 22.5.2017. године, одржана је јавна расправа о Нацрту закона о високом образовању. Нацрт су презентовали и образложили представници Минисарства просвете, науке и технолошког развоја, а у расправи је учествовао и ресорни министар, Младен Шарчевић, који је рекао да су у припрему нацрта били укључени све релевантни чиниоци и нагласио да ће сви пристигли предлози бити размотрени, а неки од њих и уграђени у нови законски предлог. Нацрт закона представила је помоћница министра проф. Весна Мандић која је рекла да закон који је тренутно на снази има доста добрих решења, али да су се нека од њих у пракси показала као неприменњива. Наставници великог броја факултета Универзитета Нишу активно су учествовали у овој расправи, као и др Александра Илић Петковић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу.


22.05.2017.

Сходно Протоколу о сарадњи између Факултета заштите на раду и Црвеног крста Ниш, промотери Црвеног крста су показали активности екипа за деловање у несрећама кроз кратак филм, а затим и део обуке из прве помоћи коју сви субјекти заштите и спасавања морају да прођу, као и део опреме за деловање у несрећама. Такође, приказана је и вежба пружања прве помоћи услед карактеристичних повреда на раду - краш повреда, велике посекотине и пад са висине.

Продекан за квалитет др Иван Крстић, који је водио ову трибину, истакао је значај практичне оспособљености студената из ове области и најавио израду програма континуиране обуке за наредну школску годину.
 


16.05.2017.

У периоду од 08 до 12.05. 2017 године, у оквиру ERASMUS+ програма мобилности, гостовао је професор са универзитета у Пољској, Варшава, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (the Main School of Fire Service), Шимон Птак, иначе један од координатора програма ERASMUS+ који реализује ова институција.

У оквиру 5 дана боравка, гост из Пољске, одржао је 8 часова предавања студентима и наставницима Факултета заштите на раду у Нишу на којима је представио свој Универзитет, област интересовања и изучавања, могућности које пружа ERASMUS+ програм мобилности, могућности побољшања сарадње између институција кроз научно-истраживачки и стручни рад, интензивирање размене знања и идеја кроз повећање броја мобилности итд.

У оквиру предавања, гост из Пољске је такође изложио теме из области АТЕКС директива везаних за електричну опрему у потенцијално експлозивним атмосферама, Екплозија гасова и пара, Експлозија прашине и сагоревање горива и биомасе, студије случаја и најбоље праксе из наведених области.

Резултати боравка треба да допринесу продубљивању знања из области превенције пожара и експлозија заснованих на европским директивама, повећањетехничкебезбедност, безбедности и здравља људи.

 

 


16.05.2017.

У периоду од 24. до 28. априла 2017. доц. др Дејан Васовић је боравио у Варшави, у оквиру реализације међународног пројекта ERASMUS + мобилности наставног особља, где је одржао осам часова предавања (4 x 2 часа) на University of Ecology and Management in Warsaw (Wyższa Szkoła Ekologii I Zarządzania w Warszawie) на тему специфичности управљања квалитетом животне средине и ванредним ситуацијама, са освртом на улоге и одговорности међународних и националних субјеката у систему заштите, релевантне међународне уговоре и постојећу праксу.
 

 

Кроз реализована предавања су обрађене следеће теме:

     - Environmental  Management in the time of crisis,

     - Getting Familiar with the Environmental and Emergency Management Practices,

     - Taking part in the Development of the „Case Study” Plans,

     - Applying the Knowledge Regarding the Ways of Realization of Emergency Management Platforms.

Зависно од теме, предавањима су присуствовали студенти различитих година студија, међу којима су били студенти из Индије, Непала, Казахстана, Украјине, Пољске, Шпаније, Португала и Зимбабвеа.

На састанку на коме су присуствовали проректор Универзитета екологије и менаџмента у Варшави др. Justyna Kłys и декани факултета, доц. др Дејан Васовић је представио Универзитет у Нишу као и Факултет заштите на раду у Нишу и обавио разговоре о могућностима даље сарадње. Поред тога, договорена је сарадња и са наставницима из Јерменије који су у истом периоду реализовали програм мобилности.

 

 

У оквиру програма мобилности, реализована је и посета једном од највећих националних паркова Kampinos National Park (Пољски: Kampinoski Park Narodowy) у Републици Пољској који се налази у близини Варшаве. Парк представља изузетну предеону целину са израженим педолошким карактеристикама и богатом флором и фауном, посебно у делу ентомологије и орнитологије.

 


10.05.2017.

На Факултету заштите на раду у Нишу је одржан састанак са члановима радне групе за израду Стратегије и измену Закона о безбедности и здравља на раду, Томовић Драгославом, председником Удружења БЗНР Републике Србије и Милетић Небојшом, представником Уније послодаваца, на коме је истакнут значај образовања у области безбедности и здравља на раду.

 

 


09.05.2017.

 

Извор: Народне Новине Ниш

Студенти Факултета заштите на раду у Русији

На основу уговора о билатералној сарадњи између Белгородског државног технолошког универзитета „Владимир Георгијевич Шухов“ у Белгороду и Факултета заштите на раду у Нишу - Универзитета у Нишу, троје студената нашег Факултета боравило је месец дана у овом граду у Русији.

Срђан Марковић, Миљана Стојиљковић и Анђела Ђорђевић похађали су током четири радне недеље предавања и вежбе на горе наведеној високошколској установи и имали практичну наставу у лабораторијама. Ове активности одвијале су се на Катедри за заштиту животне средине, Катедри за заштиту на раду и Катедри за управљање ванредним ситуацијама и заштиту од пожара. Такође су присуствовали показним вежбама, посетили ватрогасну јединицу, као и многобројна руска предузећа на територији града и Белгородске области (нека од њих су: „Петрохем“, „ЕкоТранс“, „Квадра – Генерирующая компания“, „АлтьЕнерго“, „Енергомаш“), захваљујући сарадњи коју је Универзитет „Шухов“ успоставио с њима.

За време боравка, студенти су похађали и курс руског језика и полагањем теста, добили уверења за одређени ниво знања.

Осим стручно-едукативног карактера ове студентске размене са циљем оспособљавања студената за будуће обављање послова у струци, наши студенти учествовали су и у организацији и спровођењу културно-забавних активности, од којих је најистакнутија активност била „Српско вече“, које је било организовано од стране „Српског ресурсног центра“. Заједно са студентима осталих факултета нишког универзитета, али и руским студентима, заштитари су презентовали српске обичаје, народну ношњу, фолклор и песме познатих српских песника.

Захваљујући доброј организацији директора „Српског ресурског центра“ – Викторије Рјапухине, као и координатора стручне праксе – Викторије Хлусове, наши студенти обишли су и културно-историјске знаменитости града Белгорода и Белгородске области, која је врло богата историјом, а коју руски народ негује са изузетном пажњом и поноси се својим коренима и подвизима својих предака. Целокупна размена студената обавила се уз помоћ „Иницијативе за комуникацију и сарадњу“, организације испред које стоје браћа Александар и Немања Лакетић, а која тежи повезивању српског и руског народа.

Да подсетимо, ово је наставак сарадње са Универзитетом „Шухов“, с обзиром да су руски студенти већ обавили једномесечну стручно-едукативну праксу на нашем факултету током фебруара и марта месеца.

 


28.04.2017.

Поводом обележавања Дана безбедности и здравља на раду, на Факултету заштите на раду у Нишу 28. априла 2017. године у 10 сати је одржана трибина под називом СТРЕС И „BURNOUT“ СИНДРОМ. На трибини су говорили:
 • др Снежана Живковић, редовни професор
 • др Александра Илић Петковић, доцент
 • др Ивана Илић Крстић, асистент
 • др Владица Сибиновић, психијатар, психотерапеут
Трибину је водио др Иван Крстић, продекан за квалитет и издавачку делатност који је истакао да је ово само једна од активности коју Факултет предузима у циљу обележавања Дана безбедности и здравља на раду, као део Глобалне стратегије безбедности и здравља на раду. Такође је и најавио годину јубилеја - 50 ГОДИНА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ.

 


27.04.2017.

Студенти и професори Политехничког Универзитета из Румуније у посети Факултету заштите на раду.

Студенти и професори са политехничког универзитета из Темишвара, Румунија,  27.04.2017. године, посетили су Факултет заштите на раду у Нишу у оквиру посете Универзитету у Нишу и Машинском факултету из Ниша. Том приликом организован је дочек и презентација Факултета. Поред, упознавања, уводног излагања о структури и организацији факултета, представљене су и научно-наставне лабораторије кроз обилазак и демонстацију основних делатности лабораторија за Управљање квалитетом ваздуха, Буку и вибрације, Ванредне ситуације и Електротехнику и електромагнетна зрачења. Изражена је спремност за интензивирање сарадње два универзитета, односно Факултета заштите на раду у Нишу и Машинског факултета из Темишвара, која би ускоро могла бити подстакнута посетом наших студената и професора овој високошколској институцији. У договорима око будуће сарадње дат је предлог размене студената и професора, као и учешће на пројектима финансираним из фондова Eвропске уније.

 


20.04.2017.

Представнци Факултета заштите на раду, по позиву колега из Софије, присуствовали су научној конференцији: "8. SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION AND EXHIBITIONS - "THE CIVIL PROTECTION - 2017’’, која се одржала од 6-7. априла 2017. године на "Academy of MOI - Faculty ,,Fire Safety and Civil Protection’’ у Софији, у Републици Бугарској.

Том приликом декан Факултета поздравио је учеснике скупа, а проф. др Милан Благојевић, одржао је предавање по позиву везано за тематику скупа. Такође су представници Факултета одржали састанке са ректором Академије и деканом Академије, на којима су дефинисане активности сарадње између Факултета заштите на раду и "Academy of MOI - Faculty ,,Fire Safety and Civil Protection".

 

 

 

 

 


11.04.2017.

 

Управа за безбедност и здравље на раду је 10. и 11. априла организовала радионицу на тему "Implementation of EU Occupational Safety and Health (OSH) Strategic Framework 2014-2020". Искуства из Португалије и Словеније су представили Mr Carlos Pereira, Head of Department for the Promotion of Safety and Health at Work, Authority for Working Conditions, Ministry of Labour, Solidarity and Social Security of Portugal и Ms Tatjana Petriček, Occupational Health and Safety Expert, Slovenia; Представник Факултета који је активно учестовао у радионици био је продекан за квалитет др Иван Крстић .


07.04.2017.

У Дому Војске, 7. и 8. апрла 2017. године, се одржава Међународни сајам образовања под називом “Моја каријера - мој избор” на којем се међу излагачима налази преко 40 образовних установа, агенција и образовних института. На сајму се организује 10 креативних радионица, промоција најбољих ученика нишких школа, мали сајам менталног здравља са психолошким саветовалиштима. Факултет заштите на раду је узео учешће на сајму и презентовао своје наставне палнове и програме. Продекан за наставу др Евица Стојиљковић је у интервјуу за локалне медије говорила о начину уписа на Факулет у 2017/2018. школску годину, као и о мобилности и запошљавању студената након завршетка студија.

У оквиру Сајма каријерног вођења и саветовања који је одржан у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу, представници Факултета заштите на раду у Нишу, изложили су свој штанд и презентовали студијске програме Факултета као и програм уписа за наредну школску годину.


06.04.2017.

На промоцији доктора наука Универзитета у Београду, одржаној 31. марта 2017. године, проректор проф. др Живан Лазовић промовисао је кандидате који су своје докторске дисертације одбранили на Рударско-геолошком факултету. Јелена Маленовић Николић – промовисана је у доктора техничких наука – област рударствa.


30.03.2017.

У Управи за беѕбедност и здравље на раду одржан је први састанак радне групе за израду "Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године" у оквиру Националног плана интеграције и придруживања Републике Србије и Европској Унији, а коме је присуствовао и продекан Факултета заштите на раду у Нишу, др Иван Крстић. На састанку су дефинисане следеће смернице: помоћ микро и малим предузећима, превазилажење постојећих ризика водећи рачуна о новим због све чешћих атипчних уговора о раду, превазилажење демографских промена, учвршћивање националне стратегије, поједностављивање постојећег законодавства, обраћање пажње на осетљиве групе (посебно старије популације), прикупљање статистичких података, боље усклађивање националног законодавства са законодавством ЕУ, социјални дијалог, развој комуникација и информација, синергија са другим областима политика, и у склопу тога дат је рок 20.04.2017. године да се доставе предлози за измену и допуну.


29.03.2017.

У среду, 29.марта 2017. године на Факултету заштите на раду у Нишу одржана је почетна прес конференција поводом почетка пројекта: ”Програм заједничке обуке за превенцију и управљање шумским пожарима”, бр. пр. 2014ТЦ1615ЦБ007.1.31.126, бр. уг. № РД-02-29-277/22.11.2016. Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Учесници пројекта су Академија Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске као водећи партнер, Главна дирекција за заштиту од пожара и цивилну заштиту Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске – дуги партнер и Факултет заштите на раду у Нишу као трећи партнер. Период реализације пројекта је од 23.11.2016 до 22.11.2018, док је укупан буџет пројекта 581.159,46 €, од чега буџет за трећег партнера са српске стране износи 213.528,31 €. Конференцију су отворили декан Факултета заштите на раду у Нишу, проф. др Момир Прашчевић и декан Факултета за заштиту од пожара и цивилну за штиту Академије, проф. др Иван Тодоров који су говорили о значају пројекта и о значају сарадње учесника на пројекту. После декана, скупу се обратио господин Едвин Сугарев, генерални конзул Републике Бугарске у Нишу, који је говорио о значају борбе против шумских пожара, са освртом на карактеристике региона на који се пројекат односи. Проф. др Валентин Чочев, представник водећег партнера је говорио о институцији са које долази и упознао присутне са детаљима пројекта, као и са предвиђеним активностима водећег партнера које су планиране током реализације пројекта. На крају. проф. др Милан Благојевић, менаџер пројекта српског партнера је говорио о детаљима реализације пројекта на Факултету заштите на раду у Нишу: о активностима, циљевима и циљним групама којима је пројекат намењен, као и о очекиваним резултатима пројекта.

 

 

 

 

 

 

 


28.03.2017.

Реализација пројектних активности предвиђених међународним пројектом: “Joint Training Programme for Forest Fire Prevention and Management” (“Програм заједничке обуке за превенцију и управљање шумским пожарима”), број CB007.1.31.126, у оквиру Interreg-IPA прекограничног програма Бугарска-Србија, наставља се почетном прес конференецијом заказаном за 29.03.2017. године у 14 часова, на Факултету заштите на раду у Нишу. Конференцији ће, осим чланова пројектних тимова водећег партнера на пројекту Академије министарства унутрашњих послова републике Бугарске (АМоИ), Дирекције за заштиту од пожара и цивилну заштиту – Министарства унутрашњих послова републике Бугарске (ДГФСЦП-МоИ) и Факултета заштите на раду у Нишу, присуствовати и званице, представници дипломатско-конзуларног представништва републике Бугарске у републици Србији, представници локалне самоуправе и републичких органа, управе за ванредне ситуације, оперативног центра Ниш, одељења за инспекцијски надзор, одељења за цивилну заштиту, представници ватрогасно-спасилачке бригаде и батаљона у Нишу, представници образовних и научних институција, представници локалне ЈС кацеларије програма, као и представници медија.

Агенду почетне прес конференеције можете преузети
ОВДЕ.


28.03.2017.

Андрија Станковић, студент IV године Факултета заштите на раду у Нишу, наступао је за реперезенрацију Србије у катама појединачно на 19. Балканском Шампионату у каратеу за сениоре, који је одржан 25. и 26. марта у Чачку.

Андрија је на овом такмичењу освојио бронзану медаљу у веома јакој конкуренцији и успео да Србији и Нишу донесе једну балканску медаљу.

 

  


22.03.2017.

Данас је у великој сали Универзитета у Нишу одржана свечана академија поводом Дана студената. Традиционално, студенти и академска јавност у Нишу 22. март обележавају као Дан студената, у знак сећања на овај дан 1936. године, када је у овом граду одржана прва омладинска антифашистичка конференција.

О проблемима студената говорио је представник Студенског парламента Милош Димић, који је истакао да у овом дану желимо да укажемо на велики проблем напуштања земље младих након завршетка студија али и на друге проблеме, као што је недостатак практичног искуства.

Министар омладине и спорта Вања Удовичић је увеличао својим присуством свечаност и рекао да ће држава наставити да награђује знање најбољих студената стипендијама.

Свечаној академији присуствовали су и продекан за квалитет др Иван Крстић и професорка др Татјана Голубовић.

 


17.03.2017.

У оквиру петог Регионалног сајама образовања, у организацији Регионалног тима подршке за науку, образовање и уметност (НОУ тим) и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, који је одржан у Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји, представници Факултета заштите на раду у Нишу, изложили су свој штанд и презентовали студијске програме Факултета, као и програм уписа за наредну школску годину.

 


14.03.2017.

Ректор Универзитета у Нишу, проф. др Драган Антић, је свечано промовисао 13. 03. 2017. године осамнаест кандидата са шест факултета Универзитета у највише научно звање доктора наука. У докторе наука су промовисани кандидати са Природно-математичког факултета, Медицинског факултета, Машинског факултета, Технолошког факултета, Филозофског факултета и Факултета заштите на раду.

У највише научно звање промовисану су и кандидати Факултета заштите на раду у Нишу.

 1. Асистент др Ивана Илић-Крстић у научно звање доктор наука заштите животне средине

 2. Др Ана Луковић у научно звање доктор техничког наука - заштите животне средине

Истог дана је др Рави Агарвал (Ravi P. Agarwal), професор Универзитета Тексас А&М у Кингсвилу (Kingsville) САД, промовисан у почасног доктора Универзитета у Нишу.


09.03.2017.

Руски студенти у посети Руско-Српском хуманитарном центру у Нишу.
 09.03.2017 године у овиру стручно-едукативне праксе и размене са Белгородским државним универзитетом из Русије, представници Факултета са групом студената обишли су Руско-српски хуманитарни центар и упознали се са мисијом и делокругом Центра. Том приликом је договорена и практична једнодневна обука студената пре њиховог повратка ѕа Русију.


07.03.2017.

Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу за своје будуће студенте припрема бесплатну припремну наставу, а у нову школску академску годину моћи ће да упише 200 бруцоша о трошку државе и 160 као самофинансирајуће. Са доласком страних компанија у Ниш, студенти Факултета заштите на раду могу да очекују и брже налажење посла што се у пракси већ потврдило. 

Осим нових студијских програма на основним академским студијама, Факултет заштите на раду нуди ове године и нови студијски програм на мастер академским студијама.

 

Извор "Народне новине". Ниш.   www.narodne.com

 


06.03.2017.

У Новом Саду је отворен 12. Међународни сајам образовања „Путокази“ који се одржава на Новосадском сајму у периоду од 6. 8. марта 2017. године. Сајам је отворио министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић. Отварању сајма присуствовали су и представници Факултета, др Момир Прашчевић, ред. проф., декан и др Миомир Раос, ван. pроф., продекан за науку и међународну сарадњу.

Поводом 12. Међународног сајма образовања „Путокази“ први пут су додељена признања образовно-васпитних установама у области предшколског, основног, средњег и високошколског образовања. Оцењиван је квалитет образовно-васпитних установа по утврђеним критеријума за следеће елементе:
1. Објекат;

2. Интеграција са другим системима;

3. Промоције и презентације;

4. Успешност ученика (студената);

5. Хуманитарне активности;

6. Спортске активности;

7. Екстерно вредновање квалитета и заштите животне средине.

Факултет заштите на раду у Нишу добио је диплому и велику златну медаљу за квалитет у области високошколског образовања. Министар просвете, науке и технолошког развоја је уручио награду декану Факултета, др Момиру Прашчевићу на свечаности која је организована у оквиру 12 Међународног сајма образовања „Путокази“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


03.03.2017.

Факултет заштите на раду, Универзитета у Нишу, обележио је 03.марта 2017. године, свечаном академијом годишњицу рада и 49. годину од оснивања. Том приликом су уручене награде запосленима на Факултету, али и најбољим студентима по годинама и смеровима. Прослави годишњице Факултета заштите на раду  присуствовао је и градоначелник Ниша, Дарко Булатовић, са својим сарадницима, као и ректор Универзитета професор др Драган Антић, са проректорима Универзитета у Нишу. Међу званицама су се нашли и декани свих факултета Универзитета у Нишу, као и декани факултета у Србији ван Србије са којима нишки факултет остварује изузетну сарадњу и представници институција и установа са којима такође ова високошколска установа сарађује.

Извор "Народне новине". Ниш.   www.narodne.com


02.03.2017.

Студенти из Русије у обиласку Факултета. У склопу договорених активности, наши гости, сутенти из Белгорода, Русија, обишли су лабораторије и наставне капацитете на Факултету заштите на раду у Нишу.

Том приликом, презентоване су им могућности и капацитети лабораторија и договорене предстојеће активности у оквиру стручно-едукативне праксе коју они обављају на нашем факултету.

Једна од основних активности биће обављање практичних вежби у просторијама лабораторије и на терену из програма рада лабораторија, а уз надзор наставника и сарадника факултета.


02.03.2017.

Стручно-едукативна пракса студената из Русије

На основу уговора о билатералној сарадњи између Белогородског државног технолошког Универзитета, Белогород, Русија и Факултета заштите на раду у Нишу, Универзитета у Нишу, и ове године настављамо и проширујемо сарадњу. У оквиру програма размене студената, ових дана смо у прилици да угостимо студенте из Русије и омогућимо им обављање стручно-едукативне праксе на нашем Факултету.

Наши гости, студенти основних и мастер студија са студијских програма који одговарају нашим студијским програмима заштите животне средине, заштите од пожара, управљања ванредним ситуацијама и заштите на раду, 28.02.2017. године, посетили су наш Факултет и том приликом представили себе и Универзитет са кога долазе и изразили интересовање за учешће у предвиђеним активностима размене, као и жељу да што боље упознају наш град и своје колеге са факултета. Речи добродошлице студентима из Русије упутио је декан Факултета проф. др Момир Прашчевић, пожелео им пријатан боравак и успех у раду и том приликом, договорене су даље активности у обављању стручно-едукативне праксе студената.

Трајање стручно-едукативне праксе, за поменуте студенте, реализоваће се током марта месеца и односиће се на наставне активности (присуство настави, учешће у раду лабораторија, практичном раду), студијску посету компанијама везаним за предмет интересовања студената, посету Српско-Руском хуманитарном центру као и на остваривање и продубљивање културних и пријатељских веза два народа и два Универзитета, размену искустава и учење језика.

Крајем марта месеца, на позив колега из Русије, Факултет је организовао узвратну, једномесечну посету и стручно-едукативну праксу наша три студента у Белгороду, са истим програмом боравка.

 

 

 

 


01.03.2017.

Мр Љиљана Ђуровић, професор разредне наставе, одбранила  је докторску дисертацију под називом: „Развој еко-педагошких компетенција наставних кадрова у образовању за заштиту животне средине“  дана  01.03.2017. године и тиме стекла академско звање - доктор наука заштите животне средине.
Одбрана је одржана пред Комисијом у саставу:
- Др Весна Милтојевић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник
- Др Милица Андевски, ред. проф. Филозофског факултета у Новом Саду, члан
- Др Весна Николић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан.

01.03.2017.

Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић јуче је свечано промовисао четрдесет кандидата са шест факултета Универзитета у највише научно звање. У докторе наука су произведени кандидати са Природно-математичког, Правног, Економског, Медицинског, Грађевинско-архитектонског и Факултета спорта и физичког васпитања.
У највише научно звање промовисана је асистент др Ана Милтојевић и то у научно звање доктор наука – хемијске науке.


23.02.2017.

У склопу кампање за упис студената на основне академске студије Факултета заштите на раду у Нишу, наставници и сарадници Факултета обишли су средње школе у Пироту, Димитровграду и Белој Паланци, и одржали информативни час за заинтересоване ученике.  Продекан за наставу Факултета, др Евица Стојиљковић, је гостовала на телевизији Цариброд, и промовисала студијске програме Факултета.

  

 


21.02.2017.

Дана, 21. фебруара 2017. год., у холовима Дома културе Чачак, а у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, организована је презентација универзитета, факултета и високих школа под називом „Индекс 2017“.

На манифестацији „Индекс 2017“. представио се и Факултет заштите на раду у Нишу са јос 40 институција из Крагујевца, Београда и Новог Сада.

 

 

 


20.02.2017.

Мр Љиљана Ђуровић, професор разредне наставе, браниће докторску дисертацију под називом: „Развој еко-педагошких компетенција наставних кадрова у образовању за заштиту животне средине“  дана  01.03.2017. године са почетком у  12:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр. 125.

13.02.2017.

На седници Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитет у Нишу, која је одржана 13. 02. 2017. године, др Деајан Васовић, дипл. инж. зжс., изабран је у звање доцент за ужу научну област „Управљање квалитетом радне и животне средине“..

07.02.2017.

Након одлука Сената Универзитета у Нишу о избору у звања редовних професора донетих на седници одржаној 06. 02. 2017. године, на седници Наставно-научног већа Факултета заштите на раду у Нишу, која је одржана 07. 02. 2017.године извршена је промоциja:
 • др Емине Михајловић у звање редовни професор за ужу научну област Технологије и технички системи заштите,
 • др Снежане Живковић у звање редовни професор за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштите радне и животне средине.

Др Емину Михајловић промовисао је др Жарко Јанковић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, а др Снежану Живковић, др Слободан Милутиновић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу.


07.02.2017.

Конкурс ERASMUS+ програма Универзитета у Нишу за стипендирање мобилности студената и наставника на Политехничком Универзитету у Вроцлаву (Пољска) .

Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објавио је Конкурс за стипендирање мобилности студената и наставника на Политехничком Универзитету у Вроцлаву (Пољска).

Конкурс је отворен до 20. фебруара 2017. године.  Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса мозете наци на сајту УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ.


27.01.2017.

Поводом обележавања 27. јануара, Дана „Светог Саве“, првог српског архиепископа и просветитеља, оца српске државотворности, утемељивача српске дипломатије, просвете, литературе, законодавства и здравства у Градској кући су додељене награде дипломираним студентима факултета Универитета у Нишу, који су дипломирали са просечном оценом 10,00 у 2016. години, које се састоје од плакете и новчаног дела награде у износу од 50.000 динара и награде најбољим студентима факултета Универзитета у Нишу, за постигнут успех у току студија, које се састоје од дипломе и новчаног дела награде у износу од 50.000 динара. Као најбољи студент Факултета заштите на раду у Нишу у школској 2015/2016 години награђен је студент мастер академских студија Бладимир Ћуковић. Награде су доделили градоначелник града Ниша, господин Дарко Булатовић, и председник Скупштине града Ниша, господин мр Раде Рајковић.

 


27.01.2017.

На Факултету заштите на раду у Нишу, 12., 19., 20., и 27.01.2017. године, заменик начелника одреда „Центроспас“ Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације, Иван Сулаев, који са екипом спасиоца борави у Руско-српском хуманитарном центру, одржао је серију предавања из области управљања ванредним ситуацијама и заштите од пожара.

Предавања су реализована у Лабораторији за ванредне ситуације Факултета, у оквиру предмета „Теорија људских грешака“, „Системи управљања ванредним ситуацијама“ и „Заштита од пожара у технолошким процесима“ за студенте мастер академских студија студијских програма „Управљање ванредним ситуацијама“, „Инжењерство заштите од пожара“ и „Инжењерство заштите на раду“.

 

 

 

 

 


24.01.2017.

На седници Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу, која је доржана 24. 01. 2017, године изабрани су у звање асистента:

 • Милена Јовановић, дипл. инж. маш. за ужу научну област Енергетски процеси и заштита,

 • Никола Мишић, дипл. инж. зоп. за ужу научну област Технички системи и заштита,

 • Милена Станковић, дипл. инж. зжс. за ужу научну област Управљање квалитетом радне и животне средине,

 • Милан Вељковић, мастер психолог за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.


23.01.2017.

Развојна агенција Србије расписује КОНКУРС За избор најбољих пројектних идеја које за циљ имају представљање инвестиционог пројекта у једном региону или делу региона у Републици Србији. Право на учешће имају пројектни тимови високошколских установа акредитованих у складу са Правилником о стандардима и поступком за акредитацију високошколских установа и студијских програма. Пројектни тим чине један професор у улози ментора и студенти те високошколске установе. Пројектни тим може поднети само један предлог пројектне идеје. Детаље можете видети у ЈАВНОМ ПОЗИВУ.


27.12.2016.

На седници Наставно-научног већа Факултета заштите на раду у Нишу, која је одржана 27.12.2016. године, прмовисани су:
- др Јелена Маленовић-Николић у звање децент за ужу начну област Енергетски процеси и заштита
- др Дарко Михајлов у звање доцент за ужу научну област Физичке опасности у радној и животној средини

27.12.2016.

Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић јуче је свечано промовисао педесет једног кандидата са десет факултета Универзитета у највише научно звање. У докторе наука су произведени кандидати са Грађевинско-архитектонског, Правног, Педагошког, Факултета спорта и физичког васпитања, Економског, Електронског, Машинског, Медицинског, Природно-математичког и Факултета заштите на раду.

У највише научно звање промовисани су и докторанти Факултета заштите на раду у Нишу:

- магистар ДАРКО МИХАЈЛОВ за ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА- ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- магистар ДЕЈАН ВАСОВИЋ за ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА- ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- магистар ЛИДИЈА МИЛОШЕВИЋ за ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА- ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА.

Биографије кандидата саопштио је декан Факултета заштите на раду, др Момир Прашчевић, ред.проф.

 


26.12.2016.

У Пернику (Бугарска) 22.12.2016. године одржан је иницијални састанак чланова пројектног тима пројекта: “Joint Training Programme for Forest Fire Prevention and Management“ на коме Факултет заштите на раду у Нишу учествује као пројектни партнер. На састанку су присуствовали представници Академије министарства унутрашњих послова Бугарске (AMoI) (водећи партнер), Дирекције за заштиту од пожара и цивилну заштиту – Министарства унутрашњих послова Бугарске (DGFSCP-MoI) (партнер 2) као и представници Факултета заштите на раду у Нишу (партнер 3): др Милан Благојевић, ред. проф., др Миомир Раос, ванр. проф. и др Милан Протић, доцент. На састанку су сви присутни упознати са обавезама везаним за реализацију пројекта. Потом је детаљно разрађен план реализације пројектних активности. Усвојен је и заједнички план набавки. Усаглашени су детаљи везани за видљивост и медијску подршку пројекта. Такође, учесници су се сложили о потреби израде комуникационог плана пројекта као и припреми интерних правила руковођења пројектом. Коначно, договорено је да се иницијална прес конференција одржи у Нишу.

 

 


26.12.2016.

ЖИКА ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. заштите од пожара одбранио је дана 26. децембра 2016. године магистарску тезу под називом: „Eкономске и еколошке последице проузроковане преносом електричне енергије“ и тиме стекао академско звање магистар техничких наука – заштите животне средине.
Одбрана је одржана пред Комисијом у саставу:
- Др Љубиша Вучковић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу
- Др Славољуб Алексић, ред. проф. Електронског факултета у Нишу
- Др Татјана Голубовић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу
- Др Драган Спасић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу.

23.12.2016.

На седници Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Нишу, која је одржана 23. 12. 2016. године, у звање доцент изабрани су:

 

1. Др Јелена Маленовић, дипл. инж. зжс за ужу научну област Енергетски процеси и заштита

2. Др Дарко Михајлов, дипл. инж. маш. за ужу научну област Физичке опасности
    у радној и животној средини.

На истој седници утврђен је предлог Сенату Универзитета да се Др Емина Михајловић, ванр. проф. изабере у звање редовни професор.

 


19.12.2016.

Факултет заштите на раду у Нишу, део је тима Универзитета у Нишу који учествује на новом ERASMUS+ програму за пројетни циклус 2016-2019. година. Пројекат је ушао у нову фазу организацијом kick off meeting-а, одржаног у згради ректората у Нишу 15. и 16. децембра 2016. године.

Универзитет у Нишу, као координатор пројекта предводи конзорцијум високошколаких установа и то: University of Natural Resources and Life Sciences, Беч, Аустрија, Middlesex University Higher Education Corporation, London, Велика Британија, University of Messina, Сицилија, Италија, Óbuda University, Будимпешта, Мађарска, Technical University of Crete, Chania, Грчка, Академија за криминалистичке и полицијске студије, Универзитет у Приштини - Косовска Митровица, Универзитет у Сарајеву, БиХ, Република Српска – Министарство унутрашњих послова, Висока школа унутрашњих послова, Сектор за полицијску едукацију, БиХ, Висока политехничка школа струковних студија, Урошевац –Лепосавиц, Србија и Универзитет одбране, Београд, Србија.

Тим са Нишког Универзитета чине: Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Електронски факултет и Факултет заштите на раду.

Циљ пројекта је креирање новог мастер студијског програма у области ванредних ситуација, који ће се бавити управљањем ризицима у условима природних катастрофа у земљама западног балкана.

Оригинални назив пројекта је: Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries, са акронимом: NatRisk. Број пројекта је: 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP.

Како факултет поседује значајно искуство у области инжењерства заштите од пожара, а однедавно и искуство стечено кроз мастер студијски програм управљање ванредним систуацијама, очекује се да наставници Факултета пруже значајан допринос успешној реализацији пројектних активности у оквиру започетог ERASMUS + пројекта.

На Kick off meeting-у су присуствовали преставници факултета: декан проф. др Момир Прашчевић, продекан за науку проф. др Миомир Раос, као и проф. др Душица Пешић и проф. др Милан Благојевић.


07.12.2016.

Наша млада колегиница Aнa Mилтojeвић, заједно са још две младе научнице дoбитница је нaциoнaлне стипeндиjе „Зa жeнe у нaуци“ зa 2016. гoдину у Републици Србији.

Младе научнице су нaгрaђeнe зa свoj изузeтaн нaучнoистрaживaчки рaд у oблaстимa биoхeмиje прирoдних прoизвoдa, oргaнскe хeмиje и мoлeкулaрнe мeдицинe.

Aнa Mилтojeвић рaди нa Фaкултeту зaштитe нa рaду у Нишу кao aсистeнт нa прeдмeтимa Хeмиja, Toксикoлoгиja, Биoхeмиjски и биoтeхнoлoшки принципи и Хeмиjски пaрaмeтри рaднe и живoтнe срeдинe.

Министарство, просвете, науке и технолошког развоја од самог почетка подржава Програм „За жене у науци“, а поздравне речи и образложења овогодишњег избора дали су: Државни секретар проф. др Владимир Поповић, Никола Танић, помоћник министра за науку и проф. др Горан Милашиновић, председник националне Комисије УНЕСКО.

Стипендије је доделила Бригита Штелер, директорка Л’Ореала Балкан, друштвено одговорне компаније која подржава рад жена у науци и на тај начин одаје признање знању и таленту младих научница.

Прoгрaм Нaциoнaлних стипeндиja „Зa жeнe у нaуци“ у Србиjи, кao дeo истoимeнoг мeђунaрoднoг прoгрaмa, пoкрeнут je 2010. гoдинe, у пaртнeрству Нaциoнaлнe кoмисиje зa сaрaдњу сa UNESCO, Mинистaрствa зa прoсвeту, нaуку и тeхнoлoшки рaзвoj и Л’Oрeaлa Бaлкaн. Oд тaдa сe свaкe гoдинe дoдeљуjу три стипeндиje, кao вид пoдршкe дaљeм усaвршaвaњу тaлeнтoвaних и пeрспeктивних нaучницa у нaшoj зeмљи. Информације на http://www.mpn.gov.rs/urucene-stipendije-za-zene-u-nauci/

Зa стипeндиje „Зa жeнe у нaуци“ мoгу дa кoнкуришу нaучницe кoje сe бaвe истрaживaњимa у oблaсти прирoдних нaукa, имajу дo 35 гoдинa и уписaнe су нa дoктoрскe студиje или су их вeћ зaвршилe. Дeтaљнe инфoрмaциje o тoмe кaкo сe приjaвити, укључуjући приjaвни фoрмулaр и oпштa прaвилa кoнкурсa зa 2017. гoдину, мoгућe je нaћи нa интeрнeт aдрeси www.zeneunauci.co.rs

 

 

 

07.12.2016.

Мр Ивана Илић Крстић, дипл. социолог, одбранила је докторску дисертацију под називом: „Социјално-еколошка безбедност, одрживи развој и квалитет живота“ и стекла академски назив - доктор наука заштите животне средине, пред Комисијом у саставу:

- Др Слободан Милутиновић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник

- Др Драгољуб Ђорђевић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу, члан

- Др Јасмина Петровић, ванр. проф. Филозофског факултета у Нишу, члан

- Др Александра Илић Петковић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу, члан

- Др Весна Милтојевић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, ментор, члан


26.11.2016.

Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, је 22.11.2016. на Универзитету у Нишу свечано доделио четрдесет три дипломе доктора наука кандидатима са Грађевинско-архитектонског, Економског, Електронског, Машинског, Медицинског, Природно-математичког, Филозофског, Технолошког факултета у Лесковцу и Факултета заштите на раду.

У највише научно звање промовисани су и докторанти Факултета заштите на раду у Нишу:
- магистар МИЛАН ПРОТИЋ за ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА- ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- магистар БОБАН ЦВЕТАНОВИЋ за ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА-ЗАШТИТЕ НА РАДУ
- магистар ЈОСИП ТАРАДИ за ДОКТОРА НАУКА ЗАШТИТЕ НА РАДУ.

Биографије кандидата саопштио је декан Факултета заштите на раду, др Момир Прашчевић, ред.проф.

 

 


 

24.11.2016.

Представници факултета заштите на раду учествовали су у раду завршне конференције TEMPUS пројекта на тему интернационализације универзитетског простора у Србији која се одржала 24.11.2016. у просторијама Клуба посланика Републике Србије у Београду.На Конференцији су истакнути правци и могућности интернационализације Универзитета у Србији, проблеми који се јављају и услови под којима би се процес  интернационализације високог образовања и науке у Републици Србији у на Универзитетима у Србији, унапредио на начин који подразумева стратешки и структурирани приступ.

 

 

 

24.11.2016.

23.11.2016. године почела је реализација међународног пројекта: “Joint Training Programme for Forest Fire Prevention and Management” у оквиру Interreg-IPA прекограничног програма Бугарска-Србија на коме Факултет заштите на раду у Нишу учествује као пројектни партнер (партнер 3). Водећи партнер на пројекту је Академија министарства унутрашњих послова Бугарске (AMoI). Поред Академије са Бугарске стране на пројекту учествује и Дирекција за заштиту од пожара и цивилну заштиту – Министарства унутрашњих послова Бугарске (DGFSCP-MoI) (партнер 2). Укупан буџет пројекта је 581.159,46 EUR, док буџет Факултета заштите на раду у Нишу износи 213.528,31 EUR. У оквиру пројекта, за Факултет заштите на раду, планирана је између осталог, набавка лабораторијске опреме у области заштите од пожара, опремање једне учионице рачунарима као и набавка симулационог софтвера за обуку за деловање у шумским пожарима. Пројекат се завршава 22.11.2018.


23.11.2016.

Мр Ана Луковић, дипл. инжењер заштите животне средине, одбранила је докторску дисертацију под називом: „Развој модела за управљање токовима индустријског отпада заснованог на формирању еко-индустријских мрежа“ и стекла академски назив - доктор техничких наука - заштита животне средине, пред Комисијом у саставу:

- др Миомир Станковић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник

- др Евица Стојиљковић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан

- др Горан Петровић, доцент Машинског факултета у Нишу, члан

- др лазар Велимировић, научни сарадник Математичког института САНУ, члан

- др Срђан Глишовић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, ментор, члан.

 

23.11.2016.

ЗАДУЖБИНА АНДРЕЈЕВИЋ расписује 42. Конкурс за објављивање приређених докторских дисертација, магистарских теза, специјалистичких радова и научних студија. Конкурси ће бити отворени на свечаности у Малој сали Коларчеве задужбине 24. новембра 2016. у 12 сати и трајаће од 25. новембра до 26. децембра 2016. године. Конкурсни материјали и критеријуми налазе се под опцијом Пријаве, а може се добити и у Задужбини радним данима од 9 до 16 часова. У тачки 4 критеријума и правила за наведене библиотеке наведени су материјали који се достављају уз предлог за уношење научног дела у издавачки план. За мастер радове – библиотека „INITIUM“ утврђени су посебни критеријуми, а у тачки 5. наведени су материјали који се предају уз предлог за уношење рада у издавачки план.

 

22.11.2016.

ПОДРШКА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ "ФОНДАЦИЈЕ МИЈАИЛОВИЋ". У уторак, 22. новембра 2016. године у 10 часова на Факултету заштите на раду у Нишу, организован је свечани пријем поводом доделе награда најбољим студентима Факултета.

Као сваке претходне и ове године, пружена је финансијска подршка најбољим студентима под покровитељством „Фондације Мијаиловић“, на челу са госпођом др Верицом Мијаиловић, супругом некадашњег декана Факултета др Мирослава Мијаиловића, ред. проф.

Професор др Мирослав Мијаиловић је на Факултету радио од 1972. године, био је продекан Факултета од 1976. до 1978. године и декан Факултета од 1978. до 1982. године и од 1988. до 1999. године. У том временском периоду професор је дао изузетан допринос раду Факултета, као и развоју науке и образовања. Професор је ценио рад студената, који су активно учествовали у наставним и ваннставним активностима, из тих разлога награда се додељује најбољим студентима.

Ове године из „Фондације Мијаиловић“ награђени су студенти:

 • Митић Миле, студент треће године основних академских студија Факултета заштите на раду у Нишу, студијског програма Заштита животне средине, бр. индекса 13069, који је у школској 2015/16 години остварио 72 ЕСПБ са просечном оценом 8,50 и укупном просечном оценом 8,33 и

 • Митић Ивана, студент четврте године основних академских студија Факултета заштите на раду у Нишу, студијског програма Заштита на раду, бр. индекса 12046, која је у школској 2015/16. години остварила 60 ЕСПБ са просечном оценом 9,50 и укупном просечном оценом 8,34.

 

 

18.11.2016.

Мр Лидија Милошевић, дипл. инжењер заштите од пожара, одбранила је докторску дисертацију под називом: „Методолошки приступ процене ризика од депонијског пожара у циљу оцене загађености ваздуха“  дана  18.11.2016. године са почетком у 12:00 часова и стекла академски назив - доктор техничких наука - заштите од пожара.

Одбрана је одржана у просторији 215, на Факултету заштите на раду у Нишу пред Комисијом за оцену и одбрану докторске дисертације у саставу:

- др Љиљана Живковић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник

- др Јасмина Радосављевић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан

- др Љиљана Такић, ванр.проф. Технолошког Факултета у Лесковцу, члан

- др Амелија Ђорђевић, ванр.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан

- др Емина Михајловић, ванр.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, ментор, члан.

 

15.11.2016.

14. и 15. новембра 2016. године, у Нишу је у просторијама некадашњег "Официрског дома" одржан "Регионални форум напредних технологија", који је окупио више од 30 компанија, школа као и факултета Универзитета у Нишу. Форуму је отворио потпредседник Владе Републике Србије Расим Љајић. Како је истакнуто, Форум је прилика да се Ниш позиционира као важан регионални центар у Србији за нове технологије који највише потенцијала има у областима електронике, машинства и информационо-комунакционих технологија. Учешће на регионалном Форуму узели су и представници Факултета заштите на раду у Нишу, којом приликом су на свом штанду представили систем за континуално мерење буке у животној средини, као и систем за континуално мерење концентрација загађујућих супстанци у амбијенталном ваздуху.

 

 

 

15.11.2016.

Декан Факултета заштите на раду, др Момир Прашчевић, ред.проф., примио је јуче од младих амбасадора акредитивна писма. Студенти Факултета заштите на раду у Нишу, Лазић Сања, Андрија Станковић и Милијић Стефан, као млади амбасадори нашег Факултета, имају задатак промоције културних, спортских и предузетничких дешавања у граду Нишу међу својим вршњацима у образовном систему у Нишу. Млади амбасадори су изнели своје планове рада у разговору са продеканима и деканом који су подржали њихове активности и обећали помоћ у реализацији тих активности.

 

14.11.2016.

Мр Ана Луковић, дипл. инжењер заштите животне средине, браниће докторску дисертацију под називом: „Развој модела за управљање токовима индустријског отпада заснованог на формирању еко-индустријских мрежа“ дана 23.11.2016. године са почетком у  13:00 часова. Одбрана ће се одржати у сали у приземљу Факултета заштите на раду у Нишу, просторија бр. 215.

Комисија у саставу:

- др Миомир Станковић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник

- др Евица Стојиљковић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан

- др Горан Петровић, доцент Машинског факултета у Нишу, члан

- др лазар Велимировић, научни сарадник Математичког института САНУ, члан

- др Срђан Глишовић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, ментор, члан.

 

 

10.11.2016.

У оквиру предмета Системи управљања ванредним ситуацијама, 10.11.2016. године за студенте мастер академских студија Факултета одржан је тренинг у Руско српском хуманитарном центру у Нишу. Овом приликом демонстратори су били спасиоци из министарства за ванредне ситуације Руске Федерације.

Такође, 24.11.2016. године, за потребе студента мастер академских студија Факултета, студијских програма Управљање ванредним ситуацијама и Инжењерство заштите од пожара, одржана су предавања и практично-показна вежба у лабораторији на Факултету заштите на раду у Нишу, у којој се налази опрема коју је донирала Руска Федерација.

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2016.

Факултет заштите на раду у Нишу. био је покровитељ друге међународне научно-стручне конференције "Безбедност и криѕни менаџмент - теорија и пракса БЕЗБЕДНОСТ ЗА БУДУЋНОСТ 2016". Конференција је одржана од 29. до 30. септембра 2016. године у Обреновцу. Организатори конференције били су РАБЕК (Регионална асоцијација за безбедност и кризни менаџмент) и S4 Global Security. Конференцији су присуствовали представници 7 земаља са 44 научна и стручна рада, приказане су практичне показне вежбе примене средстава и опреме и методе обучавања у различитим сегментима безбедности. Отварање конференције пропратило је 400 учесника.

 

 

 

03.11.2016.

На седници Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке, која је одржана 18.10.2016. године др Душица Пешић изабрана је за редовног професора за ужу научну област "Енергетски процеси и заштита" на Факултету заштите на раду у Нишу.
На седници Наставно-научног већа Факултета заштите на раду у Нишу, која је одржана 03.11.2016.године извршена је промоција др Душице Пешић у звање редовни професор.
Др Душицу Пешић промовисала је др Евица Стојиљковић, ванр.проф., продекан за наставу Факултета заштите на раду у Нишу.

 

03.11.2016.

Поводом Дана заштите од пожара, факултет заштите на раду у Нишу организује предавање "КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПРАВИЛА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СВЕТСКИМ СТАНДАРДИМА". Предавање ће 07.11.2016. године са почетком у 13:00 часова у амфитеатру факултета, одржати др Милан Благојевић, редовни професор факултета заштите на раду у Нишу.

 

 

 

01.11.2016.

 

У периоду од 24. до 28. октобра 2016. проф. др Милан Благојевић је боравио у Варшави, у оквиру реализације међународног пројекта ERASMUS + где је одржао осам часова предавања (4 x 2) на Универзитету Main School of Fire Service (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) на тему компаративне анализе правила за пројектовање система за дојаву пожара у европском и пет водећих стандарда у свету из ове области.

 

 

 

 

Кроз предавања су обрађене следеће теме:

     - Assessment of fire detection needs - Fire detection basics

     - Arrangement and distribution of fire detectors - Basic rules for siting and spacing of point-type fire fetectors

     - Arrangement and distribution of fire detectors - basic rules for siting and spacing of line-type fire detectors

     - Arrangement and distribution on fire detectors - Special cases of siting and spacing

Зависно од теме, предавањима су присуствовали студенти различитих година студија Факултета за заштиту од пожара (Fire Safety Engineering Faculty), као и студенти који у оквиру студентске размене студирају у зимском семестру на овом факултету, међу којима су били и студенти нашег факултета Снежана Милетић и Дејан Милошевић.

 

 

На састанку на коме су присуствовали ректор Универзитета и декани факултета, проф. др Милан Благојевић је представио наш факултет и обавио разговоре о могућностима сарадње са Универзитетом у Нишу и нашим факултетом. Поред тога, наш професор је имао прилику да обиђе две највеће лабораторије на факултету: Лабораторију за процесе сагоревања и Лабораторију за симулацију ванредних догађаја где је присуствовао извођењу конкретних експеримената и учествовао у једној симулацији.

 

 

 

 

У оквиру програма посете, проф. др Милан Благојевић је обишао полигоне за практичну обуку студената у реалним условима, у местима Zamczysko и Kazunиu заједно са делегацијом из Украјине која је у исто време боравила у Варшави.

 

29.10.2016.

На Тари је од 27. до 29. октобра 2016. године одржана 25. Међународна конференција “БУКА И ВИБРАЦИЈЕ” и 13. Национала конференција са међународним учешћем “УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ”.

Организатори Конференције “БУКА И ВИБРАЦИЈЕ” су:

·         Факултет заштите на раду у Нишу  и

·         Машински факултет Универзитета „Политехника“ у Темишвару;

Покровитељ Конференције је: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;

Генерални спонзор Конференције је: “Brüel&Kjær” - дански произвођач мерне опреме;

 

 

На Конференцији је у оквиру три секције саопштено 29 научно-стручних радова еминентних аутора из земље и иностранства, са теоријским и практичним резултатима истраживања из области:

·         Генерисања и простирања буке;

·         Контроле буке;

·         Буке у животној средини;

·         Генерисања и простирања вибрација;

·         Контроле вибрација;

·         Ефеката буке и вибрација;

·         Анализе буке и вибрација;

·         Стандарда и прописа.

Организатори Конференције “УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ” су:

·         Савез заштите на раду Србије,

·         Факултет заштите на раду у Нишу и

·         Факултет техничких наука у Новом Саду, Департман за заштиту животне средине и заштиту на раду.

Генерални спонзор Конференције је: “Албо” ДОО - предузеће за производњу и продају средстава личне заштите на раду;

На Конференцији је саопштено 10 пленарних научно-стручних радова из следећих области:

·         Заштита на раду;

·         Заштита на раду - примери из праксе;

·         Медицина рада у систему заштите на раду;

·         Судска пракса у случајевима тешких и смртних повреда;

·         Заштита од пожара и експлозија;

·         Управљање ризицима у ванредним ситуацијама;

·         Заштита животне средине.

27.10.2016.

 

У периоду од 27. до 29. октобра 2016. године на планини Тари, у хотелу "Оморика" организују се две конференције:

1. XIII Национална конференција са међународним учешћем "Унапређење система заштите на раду" у организацији Савеза заштите на раду Србије, Факултета техничких наука у Новом Саду и Факултета заштите на раду у Нишу

2. XXV Међународна конференција "Бука и вибрације" у организацији Факултета заштите на раду у Нишу и Машинског факултета Политехничког унинверзитета у Темишвару