Drop Down Menu

30.09.2016.

 

Мр Дејан Васовић је дана 30. септембра 2016. године у Нишу на Факултету заштите на раду, Универзитета у Нишу, одбранио докторску дисертацију под називом: "Хибридни модел управљања капацитетом животне средине", пред комисијом у саставу:

- др Горан Ристић, ванредни професор, ментор, Факултет заштите на раду у Нишу,

- др Миомир Станковић, редовни професор, председник комисије, Факултет заштите на раду у Нишу,

- др Ненад Живковић,  редовни професор, члан, Факултет заштите на раду у Нишу,

- др Марина Стојановић, редовни професор, члан, Факултет заштите на раду у Нишу,

- др Љиљана Такић, ванредни професор, члан, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу.

 

30.09.2016.

Додела индекса студентима прве године основних академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу одржана је у петак 30. септембра 2016. године. У амфитеатру Факултета, са почетком у 12 часова, одржана је свечаност, којој су присуствовали наставници и сарадници Факултета. Декан Факултета, др Момир Прашчевић је најбоље рангираним студентима свечано уручио индексе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2016.

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, које се односе на продужење рока на реализацију права студената на завршетак основних студија започетих по наставном плану и програму, условима и правилима студија у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Измене и допуне односе се и на право студената уписаних и у школској 2013/2014. години да задрже могућност да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.

Студенти који су у школској 2014/2015. години, односно 2015/2016. години, остварили најмање 48 ЕСП бодова имају право да се рангирају у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије.

Извор: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,   ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

 

 

27.09.2016.

Представници Факултета заштите на раду у Нишу, присуствовали су свечаности отварања међународног конгреса "50. дани превентивне медицине", који се на Медицинском факултету традиционално одржава од 1965. године. Разлог више за присуство Факултета заштите на раду, представља и чињеница да научне дисциплине које негује Факултет заштите на раду, са једне, и Инситут за јавно здравље Ниш у оквиру превентивне медицине, са друге стране, могу допринети здрављу људи и представљати основу постизања квалитетније, хуманије и здравије радне и животне средине.

 

 

 

 

27.09.2016.

Мр Душанка Пејчић је дана 27. септембра 2016. године у Новом Саду на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, одбранила докторску дисертацију под називом: "Модел процене утицаја хемијских токсичних супстанци пореклом из хигијенских средстава на животну средину", пред комисијом у саставу:

- др Горан Вујић, ванредни професор, ментор, Факултет техничких наука, Нови Сад,

- др Мирјана Војиновић Милорадов, професор емеритус, председник комисије, Факултет техничких наука, Нови Сад,

- др Драган Спасић, редовни професор, члан, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу

- др Миодраг Хаџистевић, редовни професор, члан, Факултет техничких наука, Нови Сад

- др Горан Ристић, ванредни професор, члан, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу.

 

27.09.2016.

Професор Факултета заштите на раду у Нишу др Дејан Крстић боравио је у стручној посети компанији Delos из New York-а, USA, у склопу договорених активности и позива Српског удружења за интегративну медицину, од 15 до 23.09.2016. године.

Компанија Delos је лидер у постављању стандарда у области радне и животне средине и wellness-у у резиденцијалним објектима.

Основна улога компаније је трансформација радног и резиденцијалног простора у циљу добијања задравије и квалитетније средине, при чему су здравље и квалитет живота основни циљеви у поступцима пројектовања, изградње, уредјења и коришћења таквих простора.

 

23.09.2016.

У Новом Саду је, од 19. до 21. септембра одржан светски Конгрес Међународне асоцијације за чврсти отпад. На Конгресу је учествовало преко 1.300 учесника из 72 земље, као и представници великог броја међународних и европских организација у области управљања отпадом. Међу радовима на Конгресу била су и три рада наставника и сарадника нашег Факултета. Са Факултета је у раду Конгреса учествовао др Горан Ристић, ванр. проф. Као члан Научног (програмског) Одбора био је модератор две секције Конгреса: „Waste management case studies“ и „Recycling and recovery – resource potential of waste“.

 

 

21.09.2016.

У оквиру Ерасмус + пројекта који Факултет заштите на раду реализује у сарадњи са партером из Пољске, студенти мастер студија на студијском програму Инжењерство заштите од пожара, Дејан Милошевић и Снежана Милетић боравиће у Варшави на Факултету за противпожарну заштиту (Маин сцхоол оф фире сервицес) у оквиру размене која је предвиђена пројектом.

За време размене студенти ће похађати наставу и полагати изабране предмете, а тиме и реализовати део обавеза на студијском програму нашег факултета.

Период размене траје од почетка октобра до краја фебруара.

 

19. 09. 2016.

Под покровитељством Факултета заштите на раду у Нишу у периоду од 29. до 30. септембра одржава се у Обреновцу 2. Међународна научно-стручна конференција Безбедност и кризни менаџмент - теорија и пракса "Безбедност за будућност 2016". Организатори конференције су Регионална асоцијација за безбедност и кризни менаџмент - РАБЕК  и С4 Глобална безбедност С4 Академија.

Више информација на http://rabek.org/konferencija/#

 

19.09.2016.

Данас на Златибору почиње са радом Трећа регионална међународна конференција „Примењена заштита и њени трендови“. Конференција се одржава у периоду од 19 – 21. 09.2016. године у организацији Међународног института за примењено управљање знањем из Новог Сада уз подршку Управе за безбедност и здравље на раду - Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Суорганизатори конференције су:

- Факултет заштите на раду у Нишу,
- Факултет техничких наука у Новом Саду - Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

- International Institute for Applied Knowledge Management, USA

Више информација на http://www.iiakm.org.rs/konferencija/KTema.html.

 

16. 09. 2016.

Председник Српске академије наука и уметности академик Владимир Костић, данас је на Универзуитету у Нишу свечано отворио Огранак САНУ у Нишу.

Поред академика Костића о значју отварања Огранка у Нишу говорили су и ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, градоначелник Ниша Дарко Булатовић и управник Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу академик Градимир Миловановић.

Отварање Огранка окупило је и најзначајније представнике академске јавности, ректореУниверзитета у Нишу до 2012. године, ректора Богословије "С. Кирило и Методије", чланове и председника Савета Универзитета, чланове националниних савета за високо образовање и просвету, чланове Сената, управнике центара и других организационих јединица Универзитета , начелнике Одсека Центра САНу, уреднике часописа и координаторе пројеката Универзитета , студенте и представнике медија.

Овај изузетно значајан догађај, пратили су представници многих локалних електронских и штампаних медија.

 

14. 09. 2016.

Данас је на Универѕитету у Нишу одржана 1. седница Скупштине Иновационоц центра Универзитета у Нишу на којој су усвојени Статут Иновационог центра и конституисана тела Иновационог центра предвиђена Статутом.

За председника скупштине изабран је др Драган Антић, ред. проф., ректор Универзитета у Нишу а за заменика др Властимир Николић, ред. проф., проректор Универзитета у Нишу.

 

Чланови Скупшине, представници Факултета заштите на раду у Нишу су:

 

1. Др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета

2. Др Дејан Крстић, ванр. проф., члан Савета факултета.

 

За члана Већа Иновационог центра, на предлог директора Центра др Драгољуба Живковића, ред. проф. Машинског факултета у Нишу, изабран је др Миомир Раос, ванр. проф. Факултета зашттие на раду.

 

За заменика председника Надзорног одбора изабран је др Иван Мијаиловић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу. Функцију председника Надзорног одбора обавља др Ненад Живковић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу

 

15.07.2016.

ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ОКВИРУ ИНТЕРЕГ-ИПА ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА - СРБИЈА, CCI: 2014TC16I5CB007. Заједнички надзорни одбор, у оквиру Интерег-ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија, на својој седници од 15. јула 2016. године, одобрио је листу пројеката за финансирање у оквиру првог позива за прикупљање предлога пројеката, у односу на три главне приоритетне осе: Одрживи туризам, Млади, и Животна средина.

Са задовољством обавештавамо јавност да је Факултет заштите на раду у Нишу, члан пројектног тима у оквиру високорангираног пројекта под називом: “Joint Training Programme for Forest Fire Prevention and Management”, реф. број CB007.1.31.126.

Водећи партнер на пројекту је Академија Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске, а партнери на пројекту су: Генерални директорат заштите од пожара и цивилне заштите при Министарству унутрашњих послова Републике Бугарске и Факултет заштите на раду у Нишу.

Детаљну презентацију свих пројеката одобрених за финансирање у оквиру првог позива можете наћи на:

 

http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/news/sastanak-zajednichkog-nadzornog-odbora-za-odobrenje-projekata-u-okviru-prvog-poziva-je-odrzhan

 

13.07.2016.

На седници Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке, која је одржана 04.07.2016.године др Евица Стојиљковић изабрана је за ванредног професора за ужу научну област "Безбедност и ризик система" на Факултету заштите на раду у Нишу. На истој седници др Милан Протић изабран је за доцента за ужу научну област "Енергетски процеси и заштита".

На седници Наставно-научног већа Факултета заштите на раду у Нишу, која је одржана 13.07.2016.године извршена је промоција др Евице Стојиљковић у звање ванредни професор и др Милана Протића у звање доцент.

Др Евицу Стојиљковић промовисао је др Бранислав Анђелковић ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу, а др Милана Протића промовисала је др Љиљана Живковић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу.

 

12. 07. 2016.
Мр Јелена Маленовић-Николић је успешно одбранила докторску дисертацију под темом "Моделирање система управљања заштитом животне средине у рударско-енергетским комплексима".
Мр Јелена Маленовић-Николић је докторирала на Рударско-геолошком факултету у Београду пред комисијом у саставу:

 • др Ивица Ристовић, ред. проф. Рударско-геолошког факултета у Београду, ментор

 • др Александар Цвјетић, ванр. проф. Рударско-геолошког факултета у Београду,члан

 • др Љиљана Живковић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник

 • др Сузана Савић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, члан

 

12.07.2016.

Факултет заштите на раду и Универзитет у Нишу део су најновије интернет странице Универзитета Хајнрих Хајне из Дизелдорфа поводом доделе титуле почасног доктора наука др Холгеру Старку, редовном професору Хајнрих Хајне Универзитета у Дизелдорфу, Института за фармацеутску и медицинску хемију. Ближе информације можете потражити ОВДЕ.

 

24.06.2016.

СТУДЕНТСКА НАГРАДА 2016 ФРАНЦУСКО-СРПСКЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ. У оквиру такмичења које организује Француско-српска привредна комора, а која су посвећена Циркуларној економији-новом економском приступу као одговору на климатске промене и све већу потражњу за ресурсима, у петак 24.06.2016. године, у сали Француског института, у Београду, одржано је финале. Стручни жири, који чине три професора са Географског, Економског и Филозофског факултета у Београду и три представника спонзора који додељују награде (Veolia, Schneider Electric i Lafarge), од четрдесет пријављених радова одабрао је шест финалних. Један од финалиста био је и Жарко Врањанац, студент докторских академских студија Факултета заштите на раду у Нишу на студијском програму инжењерство заштите животне средине, стипендиста Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије који је представио есеј на тему „Одрживо управљање отпадом од хигијенских средстава засновано на принципима циркуларне економије“.

 

 

16.06.2016.

У оквиру обележавања дана Универзитета у Нишу, др Холгер Штарк (Holger Stark), редовни професор Департмана за фармацију Природно математичког факултета Универзитета „Хајнрих Хајне“ у Дизелдорфу ( Heinrich Heine University (Duesseldorf), СР Немачка, промовисан је у почасног доктора Универзитета.
Професору Штарку је почасни докторат додељен на предлог Факултета заштите на раду за изузетан допринос развоју сарадње Универзитета у Нишу и Универзитета „Хајнрих Хајне“ у Дизелдорфу.

На свечаности доделе почасног доктората Универзитета, професор Штарк је одржао популарно предавање о употреби лекова изаштити животне средине.

 

 

 

 

14.06.2016.

У недељи Универзитета у Нишу, којом се обележава педесет једна година постојања ове високошколске институције, ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић је у највише научно звање промовисао кандидате са Правног, Грађевинско-архитектонског, Филозофског и Факултета заштите на раду. Са Факултета заштите на раду промовисани су:

 • магистар ЗОРАН МАРЈАНОВИЋ за ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 • магистар ДАРКО ПАЛАЧИЋ за ДОКТОРА НАУКА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

 • магистар ДАРКО ЗИГАР за ДОКТОРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА – ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Биографије кандидата читао је декан др Момир Прашчевић, ред. проф.
За извештаје о научном доприносу докторских дисертација кандидата били су задужени др Миомир Раос, ванр. проф., др Душица Пешић, ванр. проф. и др Снежана Живковић, ванр. проф.

 

 

 

 

 

14.06.2016.

Поводом обележавања Дана Универзитета у Нишу и педесет и једне године његовог образовног и научног рада, додељена су признања студентима који су постигли најбоље резултате у протеклој школској години- Повеља Универзитета у Нишу.
Ово високо признање лауреатима су уручили председник Савета Универзитета проф. др Душан Трајковић и проректор за наставу проф. др Властимир Николић.
На основу одлуке Савета Универзитета у Нишу Повеља Универзитета у Нишу додељена је и најбољем дипломираном студенту Факултета заштите на раду у Нишу, Сашки Секулић.

 

14.06.2016.

У оквиру предмета Управљање професионалним ризиком, студенти мастер академских студија смера Инжењерства заштите на раду извршили су проверу система безбедности и здравља на раду, сходно серији стандарда OHSAS 18000, у фабрици “ТИГАР ОБУЋА” из Пирота. Ово предузеће је један од водећих произвођача гумене обуће на европском тржишту, чије се пословање базира на интегрисаном систему управљања. Студенти су након детаљне анализе технолошког процеса производње обуће, имали вишечасовну дебату са директором предузећа, представником руководства за OHSAS и Лицем за безбедност и здравље на раду.  Овај обилазак пратила је локална телевизија Пирот, за коју је продекан за квалитет Факултета заштите на раду др Иван Крстић истакао значај дуалног образовања за студенте високошколских установа. Такође, је споменуо да велики број студената из пиротског региона уписује Факултет заштите на раду и да су многи од њих носиоци водећих послова у области Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду свих привредних субјеката Пирота и околинe.

 

 

 

 

 

 

13.06.2016.

У склопу обележавања 51. годишњице Универзитета у Нишу, 16.06.2016. године, у великој сали Универзитета у Нишу, у 12:00 сати, одржаће се промоција почасног доктора наука Универзитета, проф. др Холгера Штарка, професора Унивезитета Хајнрих Хајне из Дизелдорфа.

 

13.06.2016.

У склопу обележавања 51. годишњице Универзитета у Нишу, 16.06.2016. године, у великој сали Универзитета у Нишу, са почетком у 10:30 сати, одржаће се  предавање Њене Екселенције Дие Надер де Ел-Андари, амабасадорке Венецуеле на тему: "Екосоцијализам – концепт одрживог развоја у Венецуели“.

 

26.05.2016.

У Управи за безбедност и здравље на раду, 26.05.2016. године, одржан је састанак чланова информативне мреже на коме је присуствовао продекан за квалитет др Иван Крстић. Састанак је започео уводном речи Миодрага Лонцовића које је присутне информисао о будућој сарадњи Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и Европске агенције за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: Агенција) која ће пре свега бити базирана на потребама Републике Србије и координацији са државама у региону, односно Агенција ће настојати, да у складу са будућим Споразумом и својим могућностима изађе у сусрет потребама овог министарства да унапреди област безбедности и здравља на раду. Такође, присутни су информисани о најважнијим разлозима зашто Агенција спроводи Кампању 2016/17 Здрава радна места за све генерације као и да ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања организовати Конференцију на тему ове кампање у оквиру Европске недеље безбедности и здравља на раду и да ће у оквиру ове кампање бити организовано такмичење «Награде добре праксе у стварању здравих радних места» на нивоу Републике Србије (биће одабрана два национална примера добре праксе који ће учествовати на Европском такмичењу).

Драгослав Томовић, председник Удружења за безбедност и здравље на раду РС предложио је да ово удружење буде покровитељ трибине у оквиру ове кампање, као и да се унапреди рад информативне мреже.

Након дискусије у којој су учествовали сви присутни, у којој су изнети различити аспекти и ставови у вези области безбедности и здравља на раду, договорено је да:

- Управа за безбедност и здравље на раду свим члановима информативне мреже достави смернице о раду информативне мреже обзиром да су у рад ове мреже укључене нове организације;

- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду сачини Предлог плана рада информативне мреже у оквиру Кампање 2016/17 и да исти достави члановима ове мреже;

- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду информације које добија од стране Агенције, а које су релевантне за рад ове мреже, електронским путем доставља члановима информативне мреже, односно да се комуникација чланова обавља путем е-поште, као и да се састанци мреже организују по могућству 2-3 пута годишње;

- сви чланови информативне мреже доставе предлоге тема (нпр. осигурање од повреда на раду и професионалних болести, стручно оспособљавање, праћење здравственог стања, улога безбедности и здравља на раду у систему образовања и др.). Ове теме ће бити достављене Агенцији у циљу реализације помоћу TAIEX инструмента а уз подршку Агенције;

- сви чланови информативне мреже доставе предлоге стручњака који могу одржати презентације на тему Здрава радна места за све генерације које ће бити одржана у октобру месецу у Београду у оквиру обележавања Европске недеље безбедности и здравља на раду.

 

25.05.2016.

XIII ЗАШТИТИЈАДА, БУДВА 2016. ГОДИНЕ . Од 16.05.2016. године до 21.05.2016. године у Будви, у Црној Гори одржана је XIII Заштитијада. На овај манифестацији студенти су исказали своја знања и вештине, кроз научне и стручне пројекте, дебате и трибине, спортска такмичења (мали фудбал, кошарка, одбојка, шах, стони тенис, ...) и забаву (игре без граница, избор за мис, караоке.).

На XIII Заштитијади студенти Факултета заштите на раду у Нишу освојили су следеће награде:

Прво место у категорији „Најбоља презентација истраживачког пројекта“, као и треће место у категорији „Најбољи истраживачки пројекат“ за рад „Штетни ефекти буке у неонаталном и наталном периоду“.

 • Прво место у дебати о генетски модификованим организмима.

 • Прво место у кошарци.

 • Прво место у стоном тенису.

 • Друго место у фудбалу, одбојци и шаху.

Студенти Факултета учествовали су у анализи студије случаја „На лепом плавом Дунаву“, као и у ревијалном програму манифестације са радовима:

 • Ардуино принцип мониторинг станице за праћење квалитета ваздуха и УВ зрачења на радним местима.

 • Бука као штетност у развоју људског бића.

 • Вишекритеријумска анализа детерминанти капацитета екосоцијалног система у односу на климатске промене и ванредне ситуације.

У комисијама научног програма манифестације учествовали су наставници и сарадници Факултета заштите на раду у Нишу: др Иван Мијаиловић, ванр.проф., др Евица Стојиљковић, доцент и Аца Божилов, асистент.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2016.

Дана 18. маја 2016. године Жаклина Миливојевић Вуковић, дипл. економиста одбранила је магистарску тезу под називом "Осигурање у функцији заштите радне и животне средине" под менторством др Драгана Спасића, ред. проф. Успешном одбраном магистарске тезе Жаклина Миливојевић Вуковић је стекла академски назив – магистар заштите животне средине.

 

18.05.2016.
ОБУКА ЗА СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СРПСКО-РУСКОГ ХУМАНИТАРНОГ ЦЕНТРА. У оквиру редовних активности Српско-руског хуманитарног центра, у току јучерашњег дана одржана је практично-показна обука, организована за потребе студената Факултета заштите на раду. Овом приликом демонстратори предавачи били су спасиоци из одреда "Центроспас" министарства за ванредне ситуације Руске федерације, а студенти су упознати са темама "Могућности савремене алпинистичке опреме", "Рад спасилаца са савременом алпинистичком опремом", "Коришћење алпинистичке опреме у свакодневним приликама" и "Демонстрација хидрауличне спасилачке опреме". Пре годину и по дана Руска федерација донирала је три учионице за одржавање вежби, а осим ове у Нишу, на Факултету заштите на раду, постоје две у Београду - на Факултету безбедности и Полицијској академији.
"Са нама су спасиоци из Руске федерације, из одреда "Центроспас", који су показали практични део. Студенти ће искористити велико искуство ових спасиоца. Наставићемо са таквом врстом вежбе, и сутра, на Факултету безбедности и полицијској академисји у Београду, истакао је вршилац дужности кодиректора Српско-руског хуманитарног центра, Вјачеслав Власенко.

Поред предавања које је одржано, студенти су упознати са пратећом опремом, њеном функцијом и начином употребе, начином везивања чворова, након чега је на простору испред Српско-руског хуманитарног центра, одржан и практични део у коме су могли да се опробају и студенти.

"- Све је доста занимљиво, зато сам и посетио ове вежбе, јер мислим да нам је обука потребна, и много ми је драго што сам овде, што имам прилику да пробам и радим ово што раде професионалци", објашњава студент треће године Факултета заштите на раду, Никола Лешевић.

Било да су учествовали или само посматрали практични део и демонстрацију руских спасиоца, студенти су задовољни оваквом акцијом. ово је први пут, јер смо имали нешто у виду презентација на факултету. Много нам значи све ово што видимо, јер немамо практичну наставу, додаје Срећко Секулић, такође студент треће године Факултета заштите на раду - смер заштита на раду.

 

 

06.05.2016.

Дана 06. 05. 2016. године на Факултету заштите на раду је организован састанак са представницима Министарства за управљање ванредним систуацијама Руске Федерације.

Поред руководства Факултета састанку су присустовали и наставници и сарадници Факултета ангажовани на студијским програмима мастер академских студија “Управљање ванредним ситуацијама” И “Инжењерство заштите од пожара”.

У разговору су размењена искуства представника Министарства за управљање ванредним систуацијама Руске Федерације и представника Факултета о начинима поступања и решавања ванредних суитуација.

Договорено је да представници Министарства за управљање ванредним систуацијама Руске Федерације изведу показне вежбе за студенте Факултета у четири термина.

У првом термину који је заказан за 09.05.2016. године у Лабораторији за превенцију удесних догађаја Факултета заштите на раду биће изведена показна вежба на тему пружања прве помоћи.

 

 

28.04.2016.

У Атељеу 212 одржана је прослава Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији. Прослави су присуствовали Александар Вулин - министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Јован Протић - национални координатор Међународне организације рада за Републику Србију, Небојша Атанацковић - председник Уније послодаваца Србије и Зоран Вујовић - потпредседник Самосталног синдиката металаца. У свом обраћању, министар Александар Вулин је изнео податак да су се током године у Републици Србији догодиле 24 повреде на раду са смртним исходом и да ће једино у контролисаним и уређеним условима бити већа безбедност на раду. Прослава је отворена пројекцијом филма "Безбедност и здравље на раду" Медицинске школе са домом ученика "Сестре Нинковић" из Крагујевца и свечаном доделом Националних признања у области безбедности и здравља на раду. Свечаности је присуствоао и продекан за квалитет и издавачку делатност Факултета заштите на раду у Нишу, др Иван Крстић.

 

 

 

 

28.04.2016.

На седници Наставно-научног већа Факултета заштите на раду у Нишу, која је одржана 26. 04. 2016. године, промовисани су нови доценти Факултета др Света Цветановић и др Горан Јанаћковић.
Др Свету Цветановића је промовисао др Данило Поповић, ванр. проф. Факултета а др Горана Јанаћковића је промовисала др Сузана Савић, ред. проф. Факултета.
Др Света Цветановић је изабран за доцента за ужу научну област "Технологије и технички системи заштите" на седници Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке која је одржана 18.04.2016. године. На истој седници др Горан Јанаћковић је изабран за доцента за ужу научну област "Безбедност и ризик система".

 

26.04.2016.

ОСНОВАН ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ На састанку представника Универзитета у Нишу и појединих факултета, на овој високошколској институцији је 18. априла 2016. године  основан Иновациони центар Универзитета у Нишу.  Уговор о оснивању су потписали  ректор Универзитета  проф. др Драган Антић и декани Грађевинско-арихитектонског факултета проф. др Петар Митковић, Машинског факултета проф. др Ненад Т. Павловић, Медицинског факултета проф. др Добрила Станковић Ђорђевић, Технолошког факултета проф. др Љубиша Николић и Факултета заштите на раду проф. др Момир Прашчевић.

Иновациони центар има својство правног лица са седиштем на Универзитету у Нишу, у ул. Универзитетски трг број 2, а за првог директора  Центра  изабран  је проф. др Драгољуб Живковић са Mашинског факултета у Нишу.

Основна делатност Иновационог центра биће организовање научних истраживања и развој иновација, нових производа, процеса и услуга у природним и техничко-технолошким наукама. Посебно важна делатност Центра биће трансфер знања и технологија према привредним субјектима.

Центар ће пружати и консултантске услуге привредним друштвима, јавним службама и предузећима, али и помоћ у оснивању инкубатора и технолошких паркова, односно у оснивању иновативних и високотехнолошких предузећа.

 

 

 

 

 

 

21.04.2016.

Дана, 21.04.2016. године у 12h на Факултету заштите на раду у Нишу мр Јосип Таради, дипл. инж. заштите на раду, одбранио је докторску дисертацију под називом „Управљање знањем у функцији побољшања перформанси заштите на раду“, под менторством проф. др Весне Николић. Том приликом господин Таради је донирао 40 књига библиотеци Факултета.

 

ЛИСТА ДОНИРАНИХ КЊИГА

 

 

20.04.2016.

На Факултету заштите на раду одржана је промоција Црвеног крста Србије са темом „Деловање у ванредним ситуацијама“. Екипа Црвеног крста Ниш је изложила опрему која се користи за пружање прве помоћи и приказала две показне вежбе: оживљавање и превијање посекотина и страног тела. Упућен је позив студентима за волонтирање и прикључење екипи за деловање у ванредним ситуацијама, како би се студенти практично и професионално оспособили. Следећа активност је одлазак 15 студената на тродневну обуку у Митрово Поље, где ће са инструкторима Црвеног крста завршити основну обуку. Факултет и Црвени крст су препознали значај међусобне сарадње и интенције су да се ове активности интензивирају и што већи број студената на овај начин стекне практична искуства за деловање у ванредним ситуацијама.

 

 

 

31.03.2016.

На позив професора Холгера Старка, настављена је сарадња Факултета заштите на раду у Нишу и Универзитета Хајнрих Хајне у Дизелдорфу (HHU) (http://www.uni-duesseldorf.de/home/startseite.html), узвратном посетом представника нашег факултета тој високошколској институцији у Немачкој. Том приликом организован је састанак са представницима HHU Универзитета на челу са проректором HHU, Prof. Dr. Andreom von Hülsen-Esch, задуженом за међународну сарадњу, на којем је представљен Факултет и предложени могући правци сарадње две институције. Иницијатива је наишла на одобравање и у скорије време се могу очекивати дањи кораци у реализацији сходно интересовањима учесника, при чему је изражена комплементартност истраживања у области утицаја животне средине на здравље људи. У наставку посете организован је обилазак кампуса Универзитета и приказ опреме у департману за фармацију и медицинску хемију под руководством проф. Старка (http://www.pharmazie.hhu.de/en/institutes/institute-for-pharmaceutical-and-medicinal-chemistry.html) при чему је изложена могућност заједничког рада у области Токсиколошких истраживања. Програм активности је настављен посетом Лајбницовом истраживачком институту чији се огранак у Дизедорфу бави утицајем животне средине на здравње људи  (IUF – Leibniz Research Institute for Environmental Medicine) (http://www.iuf-duesseldorf.de/) и разговором са координатором за научна истраживања Prof. dr Tamarom Schikowski i вођом тима Prof. dr Klausom Unfriedom. поменути истраживачи се bave медицинским истраживањима старења коже и плућа изазваних утицајима животне средине, у основи, загађењем ваздуха, али и утицајем буке, воде, земљишта итд.

 

 

25.03.2016.

ПРЕДАВАЊЕ У ИНЖЕЊЕРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ НА ТЕМУ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА. У оквиру предавања која организује Инжењерска комора Србије, а која су посвећена унапређењу пројектовања телекомуникационих мрежа и система, у петак 25.03.2016. године, у сали Привредне коморе Србије, Теразије 23, одржано је 7. предавање из VI циклуса са темом Аутоматска дојава пожара и гашење. Један од предавача је био и проф. др Милан Благојевић који је у првом делу предавања представио друго издање монографије Алармни системи у издању нашег факултета, док је у другом делу предавања анализирао специфична решења појединих стандарда који се односе на пројектовање система за дојаву пожара.

 

03.03.2016.

 

 

26.01.2016.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ГРАДА НИША НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА. Градско веће Града Ниша је на седници одржаној 26.01.2016.године, донело Решење о додели награда најбољим студентима са просечном оценом 10,  факултета Универзитета у Нишу у 2015. години.

 

30.12.2015.

САОПШТЕЊЕ ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ПОВОДОМ САСТАНКА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА САВЕЗА ЗАШТИТЕ НА РАДУ ВОЈВОДИНЕ, ОДРЖАНОГ 22.12.2015. ГОДИНЕ. У деканату Факултета заштите на раду у Нишу одржан је 22. 12. 2015. године састанак представника Факултета са представницима Савеза заштите на раду Војводине и Удружења заштите на раду у Шиду. Састанку су присуствовали и представници појединих агенција и правних лица која се баве пословима у области безбедности и здравља на раду. Испред Факултета састанку су присуствоали др Момир Прашчевић, ред. проф., декан, др Иван Крстић, ванр. проф., продекан, др Бранислав Анђелковић, ред. проф., др Жарко Јанковић, ред. проф. и др Иван Мијаиловић, ванр. проф. На састанку су разматране последње Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду као и положај инжењера заштите на раду у систему безбедности и здравља на раду у Републици Србији.

Иако је константовано да су последњим Изменама и допунама Закона направљена извесна побољшања указано је на проблеме са којима се срећу правна лица и предузетници која обављају послове у области безбеднсоти и здравља на раду. Пре свега указано је обавезу правних лица и предузетника да имају у радном односу најмање два запослена који имају стечено високо образовање на основним академским студијамаобиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, са положеним стручним испитом и најмање три године радног искуства на тим пословима. На састанку је константовано да је на тржишту радне снаге у прописаном року од годину дана веома тешко пронаћи новог запосленог који испуњава тражене услове што онемогућава рад веома великом броју правних лица и предузетника у овој области. Такође се указује на неусаглашеност са законским прописима тумачења Управе да основач односно директор не може сам да обавља пословне безбедбности и здравља на раду из разлога што сам са собом не може да склопи уговор о раду.

На састанку је констатована да ни претходним Законом нити Изменама и допунама није препозната компететности инжењера заштите на раду нити уважена чињеница да своја знања, компетенције и вештине стичу на државној високошколској установи на студијама у трајању од 4 и 5 година и да то није довољно да могу одмах да се укључе у компетентно обављање послова из струке која би требала да буде њихова матична струка. Декан је присутне информисао и о иницијативи Студентског парламента и студентских удружења да се са надлежним институцијама разговара о полажају инжењера заштите на раду.

На састанку је договорено да Факултет заједно са Савезом и Удружењем организује пролећни скуп инжењера заштите на раду, и других лица која се баве пословима безбедности и здравља на раду, са циљем дефинисања заједничке платформе за припрему предлога новог Закона о безбеднсоти и здравља на раду чије се усвајање најављује у 2017. години.

Најављено је и формирање алумнија Факултета ради повезивања инжењера заштите на раду и међусобне размене искустава.

Декан
Факултета заштите на раду у Нишу

Др Момир Прашчевић, ред. проф., с.р

28.12.2015.

Председник општине Палилула Бобан Џунић приредио је пријем у Нишком културном центру за најбоље ученике и студенте који су заступљени у општинском календару за 2016. годину „НАЈБОЉИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА“ у Градској општини Палилула - Ниш. На овај начин, одато je признање најуспешнијима за остварене резултате у образовању и душтвеним активностима, а јавности је скренута пажња на њихов успех. Општина Палилула традиционално,  већ осам година промовише своје младе и успешне становнике, а тим поводом, на календару за наредну годину нашли су се и студенти Факултета заштите на раду.

 

 

28.12.2015.

На Универзитету у Нишу, Завод за здравствену заштиту радника Ниш, свечаном академијом под називом “У корак са здравим стиловима живота и рада“, обележио је 60 година постојања. На свечаној академији се говорило о здравим стиловима живота и рада, као и интенцијама да Завод буде што ближи пацијентима и полаже једнаку пажњу како лечењу, тако и превентиви. Указано је и на побољшање система организације здравствене заштите, ширење спектра делатности, осавремењавање опреме, увођење нових метода и континуалну едукацију запослених. Директор Завода мр Маријана Матић уручила је Захвалницу Факултету заштите на раду у циљу наставка дугогодишње сарадње.

 

 

18.12.2015.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу је дана 18. 11. 2015. године примио акредитивна писма студената Факултета заштите на раду коју су именовани за младе амбасадоре. Удружење „Млади амбасадори“ је именовало:

 • Лазић Сању за амбасадора културе

 • Снежану Милетић за амбасадора културе

 • Стефана Милијића за амбасадора преузетништва.

Удружење „Млади амбасадори“ је омладинска организација која је основана у циљу јачања капацитета младих кроз акције усмерене на међусекторску сарадњу као и на лично усавршавање сваког појединца са идејом даљег доприноса развоју локалне заједнице.

Удружење је почело са радом у фебруару 2014. године са избором прве генерације амбасадора културе чија су задужења да промовишу културна манифестације у граду код својих вршњака на недељном нивоу. Они су током свог мандата преносили информације о културним дешавањима на 45000 младих људи у свим основним, средњим школама и факултетима у Нишу.

Од октобра 2014. Удружење је поред амбасадора културе изабрало и прве генерације амбасадора спорта и амбасадора предузетништва.

Амбасадори спорта промовишу спортска дешавања и клубове код својих вршњака, али и шире вредности фер-плеја и ненасилног понашања на спортским теренима. Једна од задужења им је организовање спортских турнира на нивоу града.

За разлику од колега из спорта и културе, амбасадори предузетништва су у средњим школама и факултетима и њихов задатак је да подстакну предузетнички дух код младих, информишу своје колеге о едукацијама из ове области, као и да организују конференције и тренинге како би се правовремено едуковала генерација будућих младих предузетника.

Сви они током трајања свог мандата пролазе неформалне едукације, неке заједничке а неке из својих области, упознају рад институција у локалној заједници како би на прави начин презентовали и унапредили културну, спортску и привредну страну града.

Од октобра 2015. Млади амбасадори су се проширили на националном нивоу оснивањем амбасадора културе у Крушевцу и Новом Пазару, са идејом даљег ширења на националном, као и наднационалном нивоу.

Поред програмских активности свих амбасадора, Удружење спроводи пројекате којима се настоје оснажити млади људи и активно укључити у заједницу.

 

17.12.2015.

16.12.2015. године у деканату Факултета заштите на раду одржан је радни састанак наставника факултета и професора Холгара Штарка са Универзитета Хајнрих Хајне из Дизелдорфа. На састанку је представљен факултет и активности које се односе на научно-истраживачки рад и међународну сарадњу. Како је професор Штарк део пројектног тима факултета на националном пројекту III43014, руководилац пројекта проф. Ненад Живковић, детаљно је изложио резултате пројекта. Дискусија која је уследила, допринела је разматрању могућности учешћа Факултета заштите на раду и Универзитета у Дизелдорфу кроз размену наставника и сарадника, студената мастер и докторских студија, у циљу стицања нових знања и искустава и сарадњу са колегама из Немачке.

Сутрадан, 17.12.2015. године, професор Штарк је одржао предавања по позиву у сали Факултета заштите на раду на теме:

1. "NEUROGICAL DISEASES BY ENVIRONMENTAL POLLUTIONS"

2. "THE ENVIRONMENT AND THE WASTE OF PHARMACEUTICAL DRUGS"

Предавањима су присуствовали наставници, сарадници и студенти докторских, мастер и основних студија Факлутета заштите на раду и Медицинског факултета из Ниша.

Актуелност тема и квалитет предавања професора Штарка, наишли су на опште одобравање и нтересовање присутних.

Сарадња са Универзитетом у Дизелдорфу се наставља и можемо очекивати конкретизацију договорених активности.

 

 

17.12.2015.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА АКАДЕМИЈЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ МУП-А РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ. Представници Академије за цивилну заштиту Министарства унутрашњих послова из Руске федерације на челу са проректором, замеником начелника Академије, генерал мајором Александром Романовичем Межовим, посетили су Факултет заштите на раду 17.12.2015. године у циљу успостављања сарање, размене студената и наставника и продубљивања знања и вештина из области заштите од пожара, ванредних ситуација и заштите и спасавања становништва.Том приликом договорено је отпочињање активности око закључивања уговора о сарадњи са нашим Универзитетом и Факултетом, чијим би потписивањем могла да отпочне конкретизација договорених видова сарадње.

 

 

27.11.2015.

ПОДРШКА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ "ФОНДАЦИЈЕ МИЈАИЛОВИЋ". У четвртак, 26. новембра 2015. године у 11 часова на Факултету заштите на раду у Нишу, организован је свечани пријем поводом доделе награда најбољим студентима Факултета.

Као сваке претходне и ове године, пружена је финансијска подршка најбољим студенатима под покровитељством „Фондације Мијаиловић“, на челу са госпођом др Верицом Мијаиловић, супруге некадашњег декана Факултета др Мирослава Мијаиловића, ред. проф.

Професор др Мирослав Мијаиловић је на Факултету радио од оснивања, био је декан Факултета од школске 1978/79. године до школске 1999/2000. године. У том временском периоду професор је дао изузетан допринос раду Факултета, као и развоју науке и образовања. Професор је ценио рад студената, који су активно учествовали у наставним и ваннставним активностима, из тих разлога награда се додељује најбољим студентима.

 

 

 

Ове године из „Фондације Мијаиловић“ награђени су студенти:

Јелена Словић, студент треће године Основне академске студије Факултета заштите на раду у Нишу, студијског  програма Заштита радне и животне средине, бр. индекс 1303, која је у школској 2014/15 години положила 12 испита са просечном оценом 8,17 и укупном просечном оценом 8,32 и

Владимир Ћуковић, студент четврте године Основне академске студије Факултета заштите на раду у Нишу, студијског  програма Заштита радне и животне средине, бр. индекс 1203, који је у школској 2014/15. години положио 11 испита са просечном оценом 9,5 и укупном просечном оценом 8,79.

 

24.11.2015.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАЦРТА СТРАТЕГИЈА НАУЧНОГ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА.  Представници Факултета заштите на раду у Нишу, присуствовали су представљању нацрта Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016 до 2020. године. Стратегија представља полазни документ којим се дефинишу циљно орјентисана истраживања за иновације у наредном петогодишњем периоду. Ова прва јавна расправа организована је на Универзитету у Нишу, а затим следе јавне расправе и у другим универзитетским центрима. На расправи су учествовали представници ресорног министарства просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Вера Дондур, проф. др Виктор недовић, проф. др Бранко Бугарски, др Никола Танић и Радмила Скокић, као и бројни представници  Универзитета у Нишу и представници Факултета заштите на раду у Нишу. Поздравну реч и вођење јавне расправе уприличио је ректор Универзитета у Нишу, проф. др Драган Антић. Овом приликом позивамо све наставнике и сараднике Факултета да узму активно учешће у јавној расправи нацрта Стратегије и да својим сугестијама допринесу да се овај документ квалитативно побољша. Линк ка сајту Министарства и Стратегији развоја је овде.

 

 

 

 

23.11.2015.

КОНКУРС ЗАДУЖБИНЕ АНДРЕЈЕВИЋ. Задужбина Андрејевић, 27. новембар 2015 отвара 40. конкурс за објављивање приређених докторских, магистарских, специјалистичких радова и научних студија и 15. конкурс за објављивање приређених мастер радова. Конкурси трају до 28. децембра 2015. године. Конкурсни материјал може се добити у Задужбини или преузети на сајту www.zandrejevic.rs (опција конкурси).

 

 

 

 

18.11.2015.

ПОЧЕЛА АКТИВНОСТ НА ПОВЕЗИВАЊУ СА КИНЕСКИМ НАУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА. Господин Чен Јонгнинг (Chen Yong Ning), први секретар Амбасаде Народне Републике Кине у Републици Србији задужен за науку и технологију, у пратњи др Николе Танића, в.д. помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја, посетио је Универзитет у Нишу 17. новембра 2015. године.
Кин
eски дипломата је овом приликом разговарао са ректором Универзитета у Нишу проф. др Драганом Антићем и деканима и продеканима свих факултета из области техничких наука, као и природних и медицинских наука о могућностима за сарадњу.
Као домаћин овог сусрета, ректор Антић је поздравио уваженог госта и упутио га у структуру и научне активности Универзитета у присуству својих проректора, проф. др Весне Лопичић, проф. др Властимира Николића и проф. др Зорана Николића.
Присутни декани су затим имали прилику да детаљно представе своје институције и релевантне пројекте у разговору који је био веома подстицајан. Господин Јонгнинг је више пута поновио позив на сарадњу и понудио своју помоћ у успостављању контаката и давању стручне подршке.

 

17.11.2015.

СТИПЕНДИЈЕ ERASMUS+ ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ. Универзитет у Нишу, обавештава све заинтересоване студенте свих факутлета Универзитета у Нишу, осим Правног и Медицинског, да је у оквиру ERASMUS+ ICM програма отворен Конкурс за стипендирање студија на Мидлист техничком универзитету у Анкари, Турска. Крајњи рок за пријављивање је 25. новембар 2015. године до 15:00 часова. Текст конкурса погледајте овде.

 

 

СТИПЕНДИЈЕ ERASMUS+ ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНО ОСОБЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ. Универзитет у Нишу обавештава заинтересоване наставнике свих Факултета Универзитета у Нишу, осим Правног и Медицинског, да је у оквиру ERASMUS+ ICM програма отворен Конкурс за стипендирање студијског боравка наставног особља на Мидлист техничком универзитету у Анкари, Турска. Крајњи рок за пријављивање је 25. новембар 2015. године до 15:00 часова. Текст конкурса погледајте овде. Teaching proposal - овде.

 

 

16.11.2015.

ПРЕДАВАЊЕ ДР ХОЛГЕРА СТАРКА, ПРОФ. ХЕНРИХ ХАЈНЕ УНИВЕРЗИТЕТА У ДИЗЕЛДОРФУ. Др Холгер Старк, проф. Хенрих Хајне универзитета у Дизелдорфу, 17. децембра 2015. у 12:00 часова, на Факултету заштите на раду у Нишу, одржаће предавања под називом:

1. "NEUROGICAL DISEASES BY ENVIRONMENTAL POLLUTIONS"

2. "THE ENVIRONЕМЕNT AND THE WASTE OF PHARMACEUTICAL DRUGS"

Предавања су намењена студентима основних академских студија, мастер студија студијских програма Заштите животне средине, Инжењерство заштите животне средине, Управљање комуналним системом и студентима докторских студија Факултета заштите на раду и Медицинског факултета као и за све заинтересоване. Предавања су резултат сарадње Универзитета у Дизелдорфу и Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу. У циљу дисиминације резултата пројекта III43014 "Унапређење система мониторинга и процене дуготрајне изложености становништва загађујућим сусптанцама у животној средини применом неуронских мрежа" као и подизање квалитета наставе на Факултету заштите на раду, професор Старк ће одржати предавања по позиву. Импозантна библиографија професора Старка, као и ЦВ су били пресудни за ову одлуку Факултета.

 

09.11.2015.

МЕМОРАНДУМ О  САРАДЊИ ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ. Полазећи од тежњи да се пружи највећи степен заштите деци палих бораца, ратних војних инвалида, као и деци бораца, уз показан висок степен друштвене одговорности, а желећи да очувају сећање на страдале током свих оружаних сукоба и обезбеде достојанствено место у друштву за њихове потомке, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Факултета заштите на раду у Нишу, сагласни су да развијају међупартнерски однос, који уређују кроз МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ.

 

28.10.2015.

ПОСЕТА МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ. Делегација Факултета заштите на раду у Нишу, на челу са деканом Факултета, имала је радни састанак са Бугарским партнерима из Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске у циљу договора око учешћа у новом циклусу IPA CROSS-BORDER пројеката између Републике Бугарске и Републике Србије. Са Бугарске стране учествовали су: декан Факултета заштите од пожара и цивилне заштите проф. Иван Тодоров, заменик декана Валентин Чочев, професор Академије Радослав Кртов, као и представници Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске. Том приликом, обе стране су изразиле спремност на наставак сарадње не само у оквиру ИПА пројеката међуграничне сарадње већ и кроз размену студената и наставника у оквиру одговарајућих курикулума обе институције. Наставак сарадње ће се институционализовати кроз продужење Уговора о сарадњи који универзитет у Нишу и факултет заштите на раду имају са Бугарским партнерима. Тематска област пројекта међуграничне сарадње базира на имплементацији система управљања ванредним ситуацијама у пограничном подручју за шта обе институције имају материјалне и кадровске потенцијале. Посета и даљи договори са Бугарским партнерима планира се за почетак новембра месеца, 06.11.2015. године.

28.10.2015.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА - ЕРАЗМУС+. СТИПЕНДИЈЕ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ И  МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА. Еразмус+ је програм Европске уније намењен финансирању пројеката, партнерстава, догађаја и мобилности у области образовања и обука, младих и спорта. Програм Еразмус+ покрива период 2014-2020. Земље региона Западног Балкана, међу којима је и Србија, имају на располагању регионални буџет који је Европска унија обезбедила у оквиру ИПА средстава (инструмент предприступне помоћи Европске уније региону Западног Балкана) за учешће у Еразмус+ конкурсима 2016. године. Студенти и запослени високошколских институција у Републици Србији могу да учествују у пројектима који се односе на мобилност у области образовања и младих (кључна активност 1). Пројекти за мобилност укључују мобилност студената на свим нивоима студија, свим дисциплинама у трајању од 3 до 12 месеци, као и студенску праксу од 2 до 12 месеци. Мобилност наставног и ненаставног особља високошколских институција се односи на усавршавање и учестовање у настави ( од 5 дана до 2 месеца). КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА НА "POLITECHNICA UNIVERSITY TIMISOARA" У РУМУНИЈИ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.

 

20.10.2015.

Нови циклус IPA CROSS-BORDER пројеката. Делегација Факултета заштите на раду у Нишу, у оквиру договора око новог циклуса IPA CROSS-BORDER пројеката између Републике Бугарске и Републике Србије, присуствовала је свечаности прославе дана Рударско Геолошког Универзитета (www.mgu.bg) и дана заштитника Универзитета Св. Ивана Рилског у Софији. Том приликом делегација Факултета, пренела је најискреније честитке и жеље ректора Универзитета у Нишу и декана Факултета заштите на раду, за наставак успешне сарадње у оквиру заједничког учешћа на регионалним и Европским пројектима у интересу обе стране. У оквиру припрема за аплицирање на IPA CROSS-BORDER пројекате, са партнерима из Бугарске су договорени наредни кораци у реализацији међуграничне сарадње, предложене су области и дефинисане теме пројеката, истакнути циљеви и задаци, као и очекивани резултати пројеката. Такође, договорена је посета Бугарских партнера средином новембра месеца, током које би били постигнути детаљнији договори око наставка активности у циљу аплицирања почетком 2016. године.

 

19.10.2015.

Четири факултета добила нове декане. Факултет заштите на раду од 01. октобра има новог декана, професора др Момира Прашчевића. Ново руководство факултета заштите на раду је преузоло руковођење институцијом која је препознатљива као водећа научно-образовна високошколска установа у области Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду у тренутку стабилног функционисања у свим сегментима делатности факултета. Програм рада Факултета ће у наредном периоду следити постојећу визију и тежити пуном остварењу мисије факултета. Програм рада биће утемељен на приципима законитости у раду, транспарентног пословања, принципу планирања и извештавања, компетентности у обављању послова, ефикасности у остваривању делатности, поштовања академских слобода и развоја тимског духа и стварања подстицајне атмосфере за рад.

 

 

15.10.2015.

12. Национална конференција са међународним учешћем “Унапређење система заштите на раду” одржана је периоду од 07.10. до 10.10.2015. године на Тари у организацији Савеза заштите на раду Војводине, Факултета техничких наука из Новог Сада и Факултета заштите на раду из Ниша.

Наставници и сарадници Факултета, узели су активно учешће у раду Програмског и Организационг одбора и дали допринос и значај Конференцији између осталог и као аутори радова.

Свечано отварање Конференције одржано је 07.10.2015. године.  а учесницима су се обратили Драгослав Радисављевић, дипл. инж. знр., председник Организационог одбора, др Љиљане Живковић, ред. проф., заменик председника Програмског одбора и др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду у Нишу.

Декан Факултета је поздравним говором свечано отворио Конференцију и свим учесницима пожелео успешан рад. Скупу се обратио и представник Управе за безбедност и здравље на раду, Исо Влаховљак.

На Конференцији је саопштено 35 радова. Радове са Факултета заштите на раду презентовали су: др Жарко Јанковић, ред. проф., др Драган Цветковић, ред. проф., др Драган Спасић, ред. проф., др Иван Мијаиловић, ред. проф., др Татјана Голубовић, доцент, Никола Мишић, стручни сарадник и Жарко Врањанац, мастер инж. заш. жив. средине.

 

 

 

АРХИВА ВЕСТИ
2015-201
6

АРХИВА ВЕСТИ
2014-2015