ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(студијски програми акредитовани 2021. године)

Card image cap

Мастер академске студије
ИНЖЕЊЕРСТВО 
ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Студијски програм 
акредитован 2021. године

Card image cap

Мастер академске студије
ИНЖЕЊЕРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Студијски програм 
акредитован 2021. године

Card image cap

Мастер академске студије
ИНЖЕЊЕРСТВО
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Студијски програм 
акредитован 2021. године

Card image cap

Мастер академске студије
УПРАВЉАЊЕ 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Студијски програм
акредитован 2021. године

Card image cap

Мастер академске студије
МЕНАЏМЕНТ
ЗАШТИТE ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Студијски програм
акредитован 2021. године