| HOME | LABORATORIJA  | NMT 1 - OPIS LOKACIJE | NMT 1 - DNEVNI IZVEŠTAJ | NMT 2 - OPIS LOKACIJE | NMT 2 - DNEVNI IZVEŠTAJ | MESEČNI IZVEŠTAJ |

 


 

Na osnovu ugovora sa Upravom za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine, Laboratorija za buku i vibracije Fakulteta zaštite na radu realizuje Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Niša u 2015. godini.

Programom su obuhvaćena pored povremenih kratkotrajnih merenja i kontinuirana dugotrajna merenja nivoa komunalne buke, i to na jednoj mernoj lokaciji u trajanju od 365 dana  i na četiri merne lokacije u trajanju od 90 dana.

Za kontinuirani monitoring nivoa buke koristi se Sistem za monitoring buke, danskog proizvođača merne opreme Bruel&Kjaer, koji se sastoji od:

  • Dve terminala za merenje buke, tip 3639-B-203;

  • Meteorološke stanice,  tip Vaisala WXT520;

  • Softverskog paketa, tip 7843.

Sistem za monitoring buke