| HOME | LABORATORIJA  | NMT 1 - OPIS LOKACIJE | NMT 1 - DNEVNI IZVEŠTAJ | NMT 2 - OPIS LOKACIJE | NMT 2 - DNEVNI IZVEŠTAJ | MESEČNI IZVEŠTAJ |

 


 

Na osnovu ugovora sa nadležnom gradskom upravom Grada Niša, Laboratorija za buku i vibracije Fakulteta zaštite na radu u Nišu realizuje program dugotrajnog kontinuiranog monitoringa nivoa buke na teritoriji grada Niša počev od 2015. godine.

Za kontinuirani monitoring nivoa buke koristi se Sistem za monitoring buke, danskog proizvođača merne opreme Bruel&Kjaer, koji se sastoji od:

  • Dve terminala za merenje buke, tip 3639-B-203;

  • Meteorološke stanice,  tip Vaisala WXT520;

  • Softverskog paketa, tip 7843.

Sistem za monitoring buke