ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(студијски програми акредитовани 2021. године)

Card image cap

СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
акредитовани 2014. године

- ЗАШТИТА НА РАДУ 
- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОАС 2014.
Card image cap

НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ акредитовани 2021. године

- ЗАШТИТА НА РАДУ 
- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
- ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

ОАС 2021