ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(студијски програми акредитовани 2014. и 2021. године)

Card image cap

СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
акредитовани 2014. године

- ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
- ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- ИНЖЕЊЕРСТРВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
- УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ СИСТЕМОМ
- УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
- УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МАС 2014.
Card image cap

НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 
МАСТЕР АКАДЕМСКИХС ТУДИЈА
акредитовани 2021. године

- ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
- ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
- ИНЖЕЊЕРСТРВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
- УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
- МЕНАЏМЕНТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МАС 2021