Drop Down Menu

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о начину полагања испита у априлском испитном року

 

У априлском испитном року 2020. године испит ће се полагати писаним путем.

На дан испита потребно је понети омот за полагање испита,
хемијску оловку, испитну пријаву и индекс.

На интернет страни Факултета биће истакнут термин полагања испита и број учионице.

За евентуална додатна питања, обатити се предметном наставнику на e-mail.

 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената да: анализирају постојеће практичне политике и политику заштите животне средине; развијају и примењују политику и стратегију одрживог развоја и заштите животне средине.

Исход предмета: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је да: анлизира практичне политике и националну и локалне политике заштите животне средине; формулише практичне политике у сферама одрживог развоја (економски развој, друштвени развој, заштита животне средине), врши њихову приоритизацију и процењује ефекте ових политика на животну средину.

Садржај предмета

Теоријска настава

Границе раста. Основе политике заштите животне средине (хипотеза деградације и маргинализације, хипотеза конзервације и контроле, хипотеза еколошког идентитета и друштвених покрета). Корени политике заштите животне средине. Теорија општег добра. Зелени материјализам. Критичка историја политике заштите животне средине. Концептуализација и методолошки изазови. Политичка анализа еколошке деструкције. Заштита животне средине и конфликти.

Практична настава:

Анализа и процена практичних политика. Процена ефеката практичних политика на животну средину.

Литература

Милутиновић, С. (2012). Политике одрживог развоја. Niš: Факултет заштите на раду

Steiner, A., H. Martonakova & Z. Guziova (ur.) (2003). Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. Beograd: UNDP

Doyle, T. & McEachern (2008). Environment and Politics. Third Edition. London: Routledge

Cohen, S. (2006). Understanding Environmental Policy. New York: Columbia University Press

Connely, J., & Smith, G. (2003). Politics and the Environment. Second Edition. London: Routledge

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

   

ОБАВЕШТЕЊЕ

о начину полагања испита у априлском испитном року

 

У априлском испитном року 2020. године испит ће се полагати писаним путем.

На дан испита потребно је понети омот за полагање испита,
хемијску оловку, испитну пријаву и индекс.

На интернет страни Факултета биће истакнут термин полагања испита и број учионице.

За евентуална додатна питања, обатити се предметном наставнику на e-mail.