Laboratorija za Buku i Vibracije

MODERAN TEHNIČKI CENTAR NA FAKULTETU ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Websajt Fakulteta

O nama


Ko smo mi

Mi smo tim inženjera različitih profila koje povezuje intersovanje za istraživanjem u oblasti buke i vibracija. Iza nas je veliki broj naučnih, stručnih i praktičnih rešenja, kao i nacionalnih i internacionalnih saradnji sa različitim institucijama.

Delatnost

Laboratorija za buku i vibracije se bavi istraživanjem u oblasti kontinualnog monitoringa buke, mapiranja buke, građevinske akustike, monitoringa i dijagnostike stanja mašina, uticaja buke i vibracija na čoveka, pasivne i aktivne kontrole buke i vibracija.

Zašto nas odabrati

Tradiciju dugu 40 godina u oblasti buke i vibracija, laboratorija održava kroz međunarodnu konderenciju "Noise and Vibration" i izdavačku delatnost. Profesionalnim pristupom i dobrom inženjerskom praksom, stekli smo veliki broj zadovoljnih saradnika.

Usluge


Merenje buke u životnoj sredini

Analiza uticaja buke specifičnih izvora na životnu sredinu, prema zahtevu naručioca.

Merenje buke u radnoj sredini

Analiza uticaja buke mašina u proizvodnim pogonima i halama, prema zahtevu naručioca.

Merenje vibracija u radnoj sredini

Analiza uticaja vibracija u radnom okruženju, koje se prenose na čoveka pri rukovanju mašinama.

Monitoring buke u gradovima

Kontinualno praćenje buke saobraćaja u gradovima i izrada periodičnih izveštaja o nivoima buke. Saznaj više...

Izrada strateških karata buke

Softversko mapiranje buke u gradovima u skladu sa važećim evropskim propisima i direktivama.

Projektovanje sistema za zaštitu od buke

Izrada projektne dokumentacije i idejnog rešenja za redukciju nivoa buke specifičnih izvora.

Projektovanje sistema za zaštitu od vibracija

Izrada projektne dokumentacije i idejnog rešenja za smanjenje izloženosti radnika vibracijama.

Vibrodijagnostika u industriji

Monitoring stanja mašina primenom vibrodijagnostičkih tehnika u cilju preventivnog održavanja.

Merna oprema


Upoznaj tim


...

Dr Momir Praščević, red. prof.

Rukovodilac laboratorije (CV)

...

Dr Darko Mihajlov, docent

Zamenik rukovodioca lab. (CV)

...

Dr Dragan Cvetković, red. prof.

Saradnik u laboratoriji (CV)

...

Dr Dejan Vasović, docent

Saradnik u laboratoriji (CV)

...

Dr Mladena Lukić, asistent

Saradnik u laboratoriji (CV)

...

Marko Ličanin, asistent

Saradnik u laboratoriji (CV)

Kontakt


Informacije

Čarnojevića 10A, 18000 Niš

momir.prascevic@znrfak.ni.ac.rs

063 114 2535

Pošaljite poruku