Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA BUKU I VIBRACIJE

 

STATUS LABORATORIJE:

 

Nastavna, Istraživačka, 
Laboratorija za pružanje usluga

 

1. Dr Dragan Cvetković, red. prof.

2. Dr Momir Praščević, vanr. prof.

3. Mr Darko Mihajlov, asistent

4. Mr Dragan Kulašević, saradnik

SPISAK USLUGA:

 • Merenje i ocena buke i vibracija u životnoj sredini,

 • Merenje i ocena buke i vibracija u radnoj sredini,

 • Monitoring stanja nivoa buke u gradovima,

 • Izrada karata buke i akcionih planova,

 • Projektovanje zaštite od buke i vibracija,

 • Određivanje akustičkih karakteristika materijala,

 • Određivanje akustičkih karakteristika izvora buke,

 • Merenje i ocena zvučne izolacije građevinskih konstrukcija,

 • Monitoring vibracija i dijagnostika stanja mašinskih sistema,

 • Balansiranje rotacionih elemenata mašinskih sistema,

 • Konsalting i edukacija.