Drop Down Menu

ПОУЗДАНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СИСТЕМА
 

Статус: изборни

Година: I

Семестар: I

Број ЕСПБ бодова: 4

Предуслови за упис предмета: -

Начин провере знања: колоквијуми, семинарски рад

Начин полагања испита: у писаној форми и усмено

Циљ програмског садржаја: Стицање знања о показатељима, квалитативним и квантитативним методима за анализу поузданости и безбедности система, као и о технолошким решењима за повећање поузданости и безбедности система заштите.

Програмски садржај: Основни појмови и показатељи поузданости непоправљивих и поправљивих система. Функције расподеле времена до/између отказа. Континуалне и дискретне расподеле. Модели поузданости система. Методе за анализу поузданости система. Поузданост оператера. Поузданост система човек-машина. Однос поузданости и безбедности система. Основни појмови и показатељи безбедности. Еквиваленција показатеља поузданости и безбедности. Захтеви за безбедност система и функционална безбедност. Методе идентификације функција безбедности. Ризик и нивои безбедности. Методе квантификације нивоа безбедности. Раст поузданости и безбедности система. Оптимизација трошкова. Повећање поузданости и безбедности система: редунданса, одржавање. Оптимална резерва. Технолошка решења за повећање поузданости и безбедности система.

Исход учења: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је да квантификује и тумачи показатеље поузданости и безбедности, да примењује методе за идентификацију, процену и вредновање опасности и да оцењује техничке мере. заштите.техничке мере .

CV НАСТАВНИКА


 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН


 

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА


 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ