Drop Down Menu

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о начину полагања испита у априлском испитном року

 

У априлском испитном року 2020. године испит ће се полагати писаним путем.

На дан испита потребно је понети омот за полагање испита,
хемијску оловку, испитну пријаву и индекс.

На интернет страни Факултета биће истакнут термин полагања испита и број учионице.

За евентуална додатна питања, обатити се предметном наставнику на e-mail.

 

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Оспособљавање студената да: анализирају постојеће практичне политике и политику заштите животне средине; развијају и примењују политику и стратегију одрживог развоја и заштите животне средине.

Исход предмета: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је да: анлизира практичне политике и националну и локалне политике заштите животне средине; формулише практичне политике у сферама одрживог развоја (економски развој, друштвени развој, заштита животне средине), врши њихову приоритизацију и процењује ефекте ових политика на животну средину.

Садржај предмета

  • Теоријска настава. Политика и етика: етичке теорије; етичке перспективе заштите животне средине (антропоцентризам, биоцентризам,  екоцентризам,  дубинска екологија); однос етике и политике заштите животне средине.

  • Савремене политичке теорије: настанак и развој; либерализам, социјалдемократија, социјализам, конзервативизам, ... однос политичких теорија према заштити животне средине).

  • Формирање и историјски развој политике заштите животне средине.

  • Теорија општег добра; јавна добра и заједнички интереси; специфичност јавних добара; позитивне и негативне екстерналије; позицијска добра и екстерналије у потрошњи.

  • Екологизам и еколошке партије: зелена идеологија; еколошке партије; еколошки покрети.

  • Међународна политика заштите животне средине: принципи, механизми и средства;  мултилатерални споразуми.

  • Инструменти политике заштите животне средине на националном нивоу: плански инструменти; законски инструменти;  економски инструменти; инструменти за процену утицаја; инструменти за мониторинг и евалуацију.

  • Заштита животне средине и конфликти.

  • Политика заштите животне средине у земљама у транзицији.

  • Промене политике заштите животне средине после конференције РИО+20.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Анализа и процена практичних политика. Процена ефеката практичних политика на животну средину. Анализе случајева: Недостатак воде на Блиском Истоку; Утицај рудника угља у региону Усти на политику заштите животне средине; Екстракција минералних сировина или конзервција на Новом Зеланду. Дебата: Примена мултилатералних споразума у заштити животне средине – предности и недостаци. Семинар: Анализа предприступне позиције Републике Србије за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 
ВЕЖБЕ
КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

   

 ОБАВЕШТЕЊЕ

о начину полагања испита у априлском испитном року

 

У априлском испитном року 2020. године испит ће се полагати писаним путем.

На дан испита потребно је понети омот за полагање испита,
хемијску оловку, испитну пријаву и индекс.

На интернет страни Факултета биће истакнут термин полагања испита и број учионице.

За евентуална додатна питања, обатити се предметном наставнику на e-mail.