УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ИНДЕКСА 56. ГЕНЕРАЦИЈИ СТУДЕНАТА 
БИЋЕ ОДРЖАНА У ПЕТАК, 29.9.2023. ГОДИНЕ У 12:00 ЧАСОВА 
У АМФИТЕАТРУ ФАКУЛТЕТА.

РАСПОРЕД НАСТАВЕ

Радно време шалтера студентске службе за студије и студентска питања је од понедељка до четвртка у времену од 10 до 12 часова.

СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ - СИП

Прочитај

УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ ЗА РАД У "MICROSOFT TEAMS"

Прочитај

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА НАСТАВНИЦИМА

Прочитај
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ - 2022/2023.РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ 2022/2023. ГОДИНЕ - ИЗНРВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2022-2023ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ - 2022-2023СПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - ИЗНР - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2014 - ИЗНР - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - ИЗНР - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2014 - ИЗНР - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАРМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 2022/2023.РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ 2022/2023. ГОДИНЕ - ИЗЖСВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2022-2023ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 2022-2023СПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - ИЗЖС - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2014 - ИЗЖС - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - ИЗЖС - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАРМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - 2022/2023.РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ 2022/2023. ГОДИНЕ - ИЗОПВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2022-2023ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - 2022-2023СПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - ИЗОП - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2014 - ИЗОП - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - ИЗОП - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2014 - ИЗОП - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАРМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА -  2022/2023.РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ 2022/2023. ГОДИНЕ - УВСВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2022-2023ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - 2022-2023СПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - УВС - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - УВС - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2014 - УВС - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАРМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 2022/2023.РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ 2022/2023. ГОДИНЕ - МЗЖСВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2022-2023ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - МЕНАЏМЕНТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 2022-2023СПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - МЗЖС - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАРСПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2021 - МЗЖС - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАРМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ СИСТЕМИМА - АКРЕДИТАЦИЈА 2014 - 2022/2023.СПИСКОВИ СТУДЕНАТА - АКРЕДИТАЦИЈА 2014 - УКС

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ * ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Чарнојевића 10а - 18106 Ниш - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТЕКУЋИ РАЧУН 840-1747666-77 * ПИБ 100663853 * МАТИЧНИ БРОЈ 07226063