УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
Радно време шалтера студентске службе за студије и студентска питања је од понедељка до четвртка у времену од 10 до 13 часова.

СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ - СИП

Прочитај

УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ ЗА РАД У "MICROSOFT TEAMS"

Прочитај

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА НАСТАВНИЦИМА

Прочитај

РАСПОРЕД НАСТАВЕ

ПРВА ГОДИНА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2023/2024. РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ПРВА ГОДИНА - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР -2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗОП - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ПРВА ГОДИНА - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР -2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗОП - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ПРВА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ПРВА НАСТАВНА ГРУПА - СПИСАК СТУДЕНАТА - ОАС - 2023/24ДРУГА НАСТАВНА ГРУПА - СПИСАК СТУДЕНАТА - ОАС - 2023/24ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - ОАС- 2023/24ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - ОАС - ПРВА ГОДИНА - 2023/24
ДРУГА ГОДИНА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2023/2024. РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ДРУГА ГОДИНА - ЗНР - ЗЖС - ЗОП - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗОП - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ДРУГА ГОДИНА - ЗНР - ЗЖС - ЗОП - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗОП - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ДРУГА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2023/24ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - ОАС - ДРУГА ГОДИНА - 2023/24
ТРЕЋА ГОДИНА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2023/2024. РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗНР - ТРЕЋА ГОДИНА - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР- 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗНР - ТРЕЋА ГОДИНА - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР- 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗОП - ТРЕЋА ГОДИНА - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР- 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗОП - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗОП - ТРЕЋА ГОДИНА - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР- 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗОП - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗЖС - ТРЕЋА ГОДИНА - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР- 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗЖС - ТРЕЋА ГОДИНА - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР- 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ТРЕЋА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2023/24ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - ОАС - ЗНР - 2023/24ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - ОАС - ЗОП - 2023/24ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - ОАС - ЗЖС - 2023/24
ЧЕТВРТА ГОДИНА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2023/2024. РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗНР - ЧЕТВРТА ГОДИНА - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ЧЕТВРТА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ЧЕТВРТА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗНР - ЧЕТВРТА ГОДИНА - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ЧЕТВРТА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗНР - ЧЕТВРТА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗОП - ЧЕТВРТА ГОДИНА - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2023/24РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗЖС - ЧЕТВРТА ГОДИНА - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ЧЕТВРТА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ЧЕТВРТА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014РАСПОРЕД НАСТАВЕ - ОАС - ЗЖС - ЧЕТВРТА ГОДИНА - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ЧЕТВРТА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ЗЖС - ЧЕТВРТА ГОДИНА - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2023-2024ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - ОАС - ЗНР - ЧЕТВРТА ГОДИНА 2023/24ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - ОАС - ЗОП - ЧЕТВРТА ГОДИНА 2023/24ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - ОАС - ЗЖС - ЧЕТВРТА ГОДИНА 2023/24
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ - 2023/2024.РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ИЗНР - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ИЗНР - АКРЕДИТАЦИЈА  2014РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ИЗНР - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ИЗНР - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2023/2024ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ - 2023/2024МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 2023/2024.РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ИЗЖС - АКРЕДИТАЦИЈА  2021РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ИЗЖС - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2023/2024ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 2023/2024МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - 2023/2024.РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ИЗОП - АКРЕДИТАЦИЈА  2021РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - ИЗОП - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2023/2024ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - 2023/2024МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА -  2023/2024.РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - УВС - АКРЕДИТАЦИЈА  2021РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - УВС - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - УВС - АКРЕДИТАЦИЈА  2014ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2023/2024ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - 2023/2024МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 2023/2024.РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - МЕНАЏМЕНТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - 2023/24ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - МЗЖС - АКРЕДИТАЦИЈА  2021РАСПОРЕД НАСТАВЕ - МАС - МЕНАЏМЕНТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2023/24ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА НАСТАВУ - МЗЖС - АКРЕДИТАЦИЈА  2021ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - 2023/2024ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ - МАС - МЕНАЏМЕНТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 2023/2024

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ * ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Чарнојевића 10а - 18106 Ниш - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТЕКУЋИ РАЧУН 840-1747666-77 * ПИБ 100663853 * МАТИЧНИ БРОЈ 07226063