Laboratorija za Buku i Vibracije

MODERAN TEHNIČKI CENTAR NA FAKULTETU ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Websajt Fakulteta


O nama


Ko smo mi

Mi smo tim inženjera različitih profila koje povezuje intersovanje za istraživanjem u oblasti buke i vibracija. Iza nas je veliki broj naučnih, stručnih i praktičnih rešenja, kao i nacionalnih i internacionalnih saradnji sa različitim institucijama. Prezentacija laboratorije...

Delatnost

Laboratorija za buku i vibracije se bavi istraživanjem u oblasti kontinualnog monitoringa buke, mapiranja buke, građevinske akustike, monitoringa i dijagnostike stanja mašina, uticaja buke i vibracija na čoveka, pasivne i aktivne kontrole buke i vibracija.

Zašto nas odabrati

Tradiciju dugu 40 godina u oblasti buke i vibracija, laboratorija održava kroz međunarodnu konderenciju "Noise and Vibration" i izdavačku delatnost. Profesionalnim pristupom i dobrom inženjerskom praksom, stekli smo veliki broj zadovoljnih saradnika.

Usluge


Merenje buke u životnoj sredini

Analiza uticaja buke specifičnih izvora na životnu sredinu, prema zahtevu naručioca.

Merenje buke u radnoj sredini

Analiza uticaja buke mašina u proizvodnim pogonima i halama, prema zahtevu naručioca.

Merenje vibracija u radnoj sredini

Analiza uticaja vibracija u radnom okruženju, koje se prenose na čoveka pri rukovanju mašinama.

Monitoring buke u gradovima

Kontinualno praćenje buke saobraćaja u gradovima i izrada periodičnih izveštaja o nivoima buke. Saznaj više...

Izrada strateških karata buke

Softversko mapiranje buke u gradovima u skladu sa važećim evropskim propisima i direktivama.

Projektovanje sistema za zaštitu od buke

Izrada projektne dokumentacije i idejnog rešenja za redukciju nivoa buke specifičnih izvora.

Projektovanje sistema za zaštitu od vibracija

Izrada projektne dokumentacije i idejnog rešenja za smanjenje izloženosti radnika vibracijama.

Vibrodijagnostika u industriji

Monitoring stanja mašina primenom vibrodijagnostičkih tehnika u cilju preventivnog održavanja.

Projekti


Senvibe

Erasmus+ Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju

Naziv projekta: Jačanje obrazovnih kapaciteta kroz izgradnju kompetencija i saradnje u oblasti inženjerstva buke i vibracija.

Cilj projekta: Cilj SENVIBE projekta je unapređenje i izgradnja nacionalnih obrazovnih kapaciteta, saradnje i kompetencija u bavljenju inženjerskim problemima buke i vibracija u radnoj i životnoj sredini (No & Vib) u skladu sa postojećim strategijama EU i utvrđenim potrebama u Srbiji.

Trajanje projekta: 15/11/2018 – 14/11/2022.

više informacija...
Urbanoise

Projekat tehnološkog razvoja Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Naziv projekta: Razvoj metodologija i sredstava za zaštitu od buke urbanih sredina (TR 37020).

Cilj projekta: Cilj projekta je definisanje metodologije za utvrđivanje stepena izloženosti buci, projektovanje metodologija i sredstava za eliminisanje i smanjenje buke i projektovanje aktivnosti i sredstava za zaštitu od buke.

Trajanje projekta: 1/1/2011 – 31/12/2019.

više informacija...
Naučni skupovi


2018

28. Međunarodna konferencija “Buka i vibracije”, Niš, 24 – 25. 10. 2024.

više informacija...
2018

27. Međunarodna konferencija “Buka i vibracije”, Niš, 19 – 21. 10. 2022.

više informacija...
2018

26. Međunarodna konferencija “Buka i vibracije”, Niš, 17 – 19. 10. 2018.

više informacija...
2016

25. Međunarodna konferencija “Buka i vibracije”, Tara, 27 – 29. 10. 2016.

više informacija...
2014

24. Međunarodna konferencija “Buka i vibracije”, Niš, 29 – 31. 10. 2014.

više informacija...
2012

23. Međunarodna konferencija “Buka i vibracije”, Niš, 17 – 19. 10. 2012.

više informacija...
Kursevi


environmental noise

Merenje buke u životnoj sredini

u pripremi...

occupational noise

Merenje buke u radnoj sredini

u pripremi...

vibration

Merenje vibracija koje deluju na čoveka

u pripremi...

Merna oprema


Upoznaj tim


...

Dr Momir Praščević, red. prof.

Rukovodilac (CV)

...

Dr Darko Mihajlov, vanr. prof.

Zamenik rukovodioca (CV)

...

Petar Jovanović

Saradnik (CV)

Saradnici u penziji

...

Dr Dragan Cvetković,

red. prof. u penziji (CV)

...

Dr Dragan Veličković

red. prof. u penziji

Kontakt


Informacije

Čarnojevića 10A, 18000 Niš

momir.prascevic@znrfak.ni.ac.rs

063 114 2535

Pošaljite poruku