УПИС 2022/2023.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АКРЕДИТОВАНЕ 2021. ГОДИНЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - ЗАШТИТА НА РАДУ 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

ПРИЈАВА

Решења задатака са пријемног испита 
- први конкурсни рок - јун, 2022.

ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА

ХЕМИЈА

ИНФОРМАТИКА

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА 
У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ 
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕШИФРОВАЊУ РАДОВА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС

КОНКУРС ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА

ИЗЈАВА 1: 
Српске националне мањине из суседних земаља

ИЗЈАВА 2:
Афирмативне мере припадника ромске националне мањине

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ON LINE КОНСУЛТАЦИЈЕ ОД  01. ЈУНА  ДО  24. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

Информатика

 • др Дејан Крстић, 
  редовни професор
  dejan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

 • др Горан Јанаћковић, 
  ванредни професор
  goran.janackovic@znrfak.ni.ac.rs

 • Дарио Јавор, 
  асистент
  dario.javor@znrfak.ni.ac.rs

Хемија

 • др Марина Стојановић,
  редовни професор
  marina.stojanovic@znrfak.ni.ac.rs

 • др Татјана Голубовић, 
  редовни професор
  tatjana.golubovic@znrfak.ni.ac.rs

 • др Ана Милтојевић, 
  доцент
  ana.miltojevic@znrfak.ni.ac.rs

Физика

 • др Младена Лукић,
  доцент
  mladena.lukic@znrfak.ni.ac.rs

 • др Марко Личанин, 
  асистент
  marko.licanin@znrfak.ni.ac.rs

Екологија и ЗЖС

 • др Јасмина Радосављевић, 
  редовни професор
  jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs

 • др Ана Вукадиновић, 
  доцент
  ana.vukadinovic@znrfak.ni.ac.rs

Математика

 • др Милош Цветковић,
  доцент
  milos.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs

 • Дарио Јавор, 
  асистент
  dario.javor@znrfak.ni.ac.rs

ИНФОРМАТОР за студенте

Преузми информатор

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ
са пријемних испита

Преузми решене задатке

ЛИТЕРАТУРА
за припрему пријемног испита

Преузми списак литературе

Пријава за упис на Факултет заштите на раду у Нишу

Кликните на дугме ПРИЈАВА и пријавите се за упис на Факултет.
Сва обавештења која се тичу уписа на наш Факултет биће оглашена до краја уписног рока на овој страници. 

Пријављивање кандидата: 20. - 25. јуна 2022. године.