УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

ШВ ОБРАЗАЦ

ПОПУНИ ОБРАЗАЦ

ПРИЈАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

II УПИСНИ РОК: 

Приговор на прелиминарну ранг листу: 15.11.2023.  до 10 часова.

Доношење одлуке о приговору: 16.11.2023.  до 10 часова.

Објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ: 16.11.2023. до 15 часова.

УПИС КАНДИДАТА: 17.11.2023. од 8 до 14 часова.
ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА

КОНКУРС ЗА УПИС 
НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ТЕКСТ КОНКУРСА

КОНКУРС ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ТЕКСТ КОНКУРСА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ УКУПНО
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТE НА РАДУ 9 15 24
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 10 17 27
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 13 18 31
УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 3 14 17
МЕНАЏМЕНТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 13 15
УКУПНО СТУДЕНАТА 37 77 114

 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - други конкурсни рок

ФОРМУЛАР - ПРИЈАВА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРИЈАВА

КОНКУРС ЗА УПИС 
НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ТЕКСТ КОНКУРСА

КОНКУРС ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ТЕКСТ КОНКУРСА

УПИС 2023/2024. У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЈЕ ЗАВРШЕН

ИНФОРМАТОР

за будуће студенте 
Факултета заштите на раду у Нишу

Преузми

ЗБИРКА ЗАДАТАКА

и решени задаци 
са претходних пријемних испита 

Преузми

ЛИТЕРАТУРА

за припрему пријемног испита за упис на Факултет заштите на раду у Нишу

Преузми

СЛУЖБА ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Card image cap

Милан Савић, мастер. инж.

Руководилац службе за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Card image cap

Анђелка Раковић, мастер менаџер

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Јасмина Златковић

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Миљана Ранчић, мастер психолог

Самостални стручнотехнички сарадник за квалитет студија 
и подршку студентима

Тел. 018 529 710

Тамара Костић, мастер фил.

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 710

E-mail: studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs

РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 
ЈЕ ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ЧЕТВРТКА У ВРЕМЕНУ ОД 10:00 ДО 12:00 ЧАСОВА

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ * ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Чарнојевића 10а - 18106 Ниш - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТЕКУЋИ РАЧУН 840-1747666-77 * ПИБ 100663853 * МАТИЧНИ БРОЈ 07226063