УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

СТУДЕНСКА СЛУЖБА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Анђелка Раковић 
Референт за основне и дипломске студије

     Јасмина Златковић 
Референт за основне и дипломске студије

Тел. 018 529 805 
Е-mail: 
studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Миљана Ранчић
дипл. психолог 
Самостални стручни сарадник за студије и студентска питања 


Тел. 018 529 710 
Е-mail: 
miljana.rancic @znrfak.ni.ac.rs

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Милан Савић
дипл. инж. ЗНР
 Руководилац службе 
за студије и студентска питања 


Тел. 018 529 710 
Е-mail: 
milan.savic @znrfak.ni.ac.rs

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
ОБЈАВЉУЈЕ  КОНКУРС  ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ 
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ


ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСНИМ РОКОВИМА 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ 
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

I уписни рок: 
Подношење пријава кандидата: од 7. до 23. октобра 2020. године. 
Упис кандидата: од 26. до 31. октобра 2020. године. 

II уписни рок: 
Подношење пријава кандидата: од 4. до 13. новембра 2020. године. 
Упис кандидата: од 16. до 20. новембра 2020. године. 


ОБРАЗАЦ ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2020/21.
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
ОБЈАВЉУЈЕ  КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
У Н И В Е Р З И Т Е Т    У    Н И Ш У 
О Б Ј А В Љ У Ј Е ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

КОНКУРС И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ - заједнички текст конкурса

КОНКУРС Факултета заштите на раду у Нишу - 2020/2021.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС 2020-2021

СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студија

ИЗЈАВА 1

Упис припадника српске националне мањине из суседних земања

ИЗЈАВА 2

Афирмативне мере уписа за припаднке ромске националне  мањине

ПРЕПОРУКА

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ИНФОРМАТОР - ЗБИРКА ЗАДАТАКА - ЗАДАЦИ СА ПРЕТХОДНИХ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

ИНФОРМАТОР

ЗБИРКА ЗАДАТАКА

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

2019-2020

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

2018-2019

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

2018-2019

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

2017-2018

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

ЈУН 2020-2021

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

ЈУЛ 2020-2021

 

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

СЕПТЕМБАР 2020-2021

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

МАТЕМАТИКА 
Деспотовић Р., Тошић Р., Шешеља Б.: Математика, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Војводић Г., Деспотовић Р., Петровић В., Тошић Р., Шешеља Б.: Математика, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
  Војводић Г., Паунић Ђ., Тошић Р.: Математика, III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Пап Е., Лозанов-Црвенковић З.: Математика, IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

ФИЗИКА 
Ивановић Д., Распоповић М., Крпић Д., Божин С., Аничин И., Урошевић В., Жегарац С., Даниловић Е., Васиљевић И.: Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Распоповић М., Ивановић Д., Крпић Д., Божин С., Аничин И., Урошевић В., Жегарац С., Даниловић Е., Васиљевић И.: Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

ХЕМИЈА 
Хорват Р., Ракочевић М.: Хемија, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Хорват Р.: Неорганска хемија, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Стоиљковић А.: Хемија, III разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Петровић Ј., Велимировић С.: Хемија, IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

ИНФОРМАТИКА 
Клем Н.: Рачунарство и информатика, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Клем Н.: Рачунарство и информатика, II разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Тошић Д.: Рачунарство и информатика, III разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Стојановић М.: Рачунарство и информатика, IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Припремна настава за пријемни испит - ПОWЕР ПОИНТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Ружица Ратајац, Драган Веселиновић, Глигорије Антоновић, Богдан Бошковић, Мирјана Цветковић: Екологија и заштита животне средине за 1. или 2. разред медицинске школе, прехрамбене и средње школе у делатности личних услуга.

FACEBOOK

ЗВАНИЧНА FB  СТРАНИЦА

HOME 

WEB СТРАНИЦА ФАКУЛТЕТА

ФАКУЛТЕТ
ЗАШТИТЕ НА РАДУ
У НИШУ

Чарнојевића 10А
18000 Ниш, Србија
Тел. 018 529 701, Факс. 018 249 962
Е-mail: info@znrfak.ni.ac.rs
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:
Тел. 018 529 805
Е-mail: studentskasluzba @znrfak.ni.ac.rs