УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

УПИС 2024/2025

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Пријављивање кандидата за упис у прву годину ОАС: од 19. до 25. јуна 2024. 

Полагање пријемних испита: 27. јуна до 02. јула 2024. године, према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета.

ВОДИЧ ЗА МАТУРАНТЕ

и будуће студенте 
Факултета заштите на раду у Нишу

Преузми

ИНФОРМАТОР

за будуће студенте 
Факултета заштите на раду у Нишу

Преузми

ЗБИРКА ЗАДАТАКА

и решени задаци 
са претходних пријемних испита 

Преузми

ЛИТЕРАТУРА

за припрему пријемног испита за упис на Факултет заштите на раду у Нишу

Преузми

СЛУЖБА ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Card image cap

Милан Савић, мастер. инж.

Руководилац службе за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Card image cap

Анђелка Раковић, мастер менаџер

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Јасмина Златковић

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Миљана Ранчић, мастер психолог

Самостални стручнотехнички сарадник за квалитет студија 
и подршку студентима

Тел. 018 529 710

Тамара Костић, мастер фил.

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 710

E-mail: studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs

РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 
ЈЕ ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ЧЕТВРТКА У ВРЕМЕНУ ОД 10:00 ДО 13:00 ЧАСОВА

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ * ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Чарнојевића 10а - 18106 Ниш - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТЕКУЋИ РАЧУН 840-1747666-77 * ПИБ 100663853 * МАТИЧНИ БРОЈ 07226063

Пријављивање кандидата за упис у прву годину ОАС: од 19. до 25. јуна 2024. Полагање пријемних испита: 27. јуна до 02. јула 2024. године, према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета.