УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

УПИС 2024/2025

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Пријављивање кандидата за упис у прву годину ОАС: 
од 19. до 25. јуна 2024. 

Полагање пријемних испита: 
27. јуна до 02. јула 2024. године, према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета.
ПРИЈАВАЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА КОНКУРС

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ONLINE КОНСУЛТАЦИЈЕ БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНЕ КОРИШЋЕЊЕМ ПЛАТФОРМЕ
MS TEAMS ИЛИ ПУТЕМ E-MAIL-а ОД 10.06.2024. ДО 21.06.2024. ГОДИНЕ

ИНФОРМАТИКА
др Дејан Крстић, ред. проф. 
др Горан Јанаћковић, ванр. проф. 
Дарио Јавор, асистент
dejan.krstic@znrfak.ni.ac.rs 
goran.janackovic@znrfak.ni.ac.rs 
dario.javor@znrfak.ni.ac.rs

ЕКОЛОГОИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
др Јасмина Радосављевић, ред. проф. 
др Ана Вукадиновић, доцент

jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs 
ana.vukadinovic@znrfak.ni.ac.rs
МАТЕМАТИКА
др Милош Цветковић, ванр. проф. 
Дарио Јавор, асистент

milos.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs 
dario.javor@znrfak.ni.ac.rs
ХЕМИЈА
др Татјана Голубовић, ред. проф.

tatjana.golubovic@znrfak.ni.ac.rs
ФИЗИКА
др Момир Прашчевић, ред.проф. 
др Младена Лукић, ванр. проф.

momir.prascevic@znrfak.ni.ac.rs 
mladena.lukic@znrfak.ni.ac.rs

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА СЕ ОДРЖАВА ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ

ПРЕДМЕТ

понедељак
3.6.2024.
10.6.2024.
сала 215
уторак
4.6.2024.
11.6.2024.
сала 215
среда
5.6.2024.
12.6.2024.
сала 215
четвртак
6.6.2024.
13.6.2024.
сала 215
петак
7.6.2024.
14.6.2024.
сала 215
ИНФОРМАТИКА 10:00-13:00
одржана
- - - -
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 10:00-13:00
одржана
- - -
МАТЕМАТИКА - - 10:00-13:00
одржана
- -
ХЕМИЈА - - - 10:00-13:00
одржана
-
ФИЗИКА - - - - 10:00-13:00
одржана

ВОДИЧ ЗА МАТУРАНТЕ

и будуће студенте 
Факултета заштите на раду у Нишу

Преузми

ИНФОРМАТОР

за будуће студенте 
Факултета заштите на раду у Нишу

Преузми

ЗБИРКА ЗАДАТАКА

Преузми

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

са претходних пријемних испита 

Преузми

ЛИТЕРАТУРА

за припрему пријемног испита за упис на Факултет заштите на раду у Нишу

Преузми

СЛУЖБА ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Card image cap

Милан Савић, мастер. инж.

Руководилац службе за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Card image cap

Анђелка Раковић, мастер менаџер

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Јасмина Златковић

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Миљана Ранчић, мастер психолог

Самостални стручнотехнички сарадник за квалитет студија 
и подршку студентима

Тел. 018 529 710

Тамара Костић, мастер фил.

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 710

E-mail: studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs

РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 
ЈЕ ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ЧЕТВРТКА У ВРЕМЕНУ ОД 10:00 ДО 13:00 ЧАСОВА

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ * ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Чарнојевића 10а - 18106 Ниш - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТЕКУЋИ РАЧУН 840-1747666-77 * ПИБ 100663853 * МАТИЧНИ БРОЈ 07226063