ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 243/2020/06 од 5. маја 2020. године, Факултет заштите на раду у Нишу ће организовати пријемни испит за упис у прву годину основних академских студија на начин и по поступку утврђеним Законом о високом образовању, стручним упутствима министра, заједничким конкурсом Универезитета у Нишу, конкурсом Факултета и општим актима Факултета. 

ОКВИРНИ ТЕРМИНИ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕКСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И ИНЕГРИСАНИХ СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ БИЋЕ ОБЈАВЉЕН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ. НАКОН ОБЈАВЉИВАЊА ЗАЈЕДНИЧКОГ КОНКУРСА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ОБЈАВИЋЕ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ. 

ОКВИРНИ ТЕРМИН УПИСА - ПРВИ УПИСНИ РОК

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА УПИС КАНДИДАТА
22.06.2020.  ДО 27.06.2020. ГОДИНЕ 29.06.2020. ДО 05.07.2020. ГОДИНЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 17.07.2020. ГОДИНЕ

ОКВИРНИ ТЕРМИН УПИСА - ДРУГИ УПИСНИ РОК

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА УПИС КАНДИДАТА
02.09.2020. ДО 04.09.2020. ГОДИНЕ  08.09.2020. ДО 10.09.2020. ГОДИНЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 16.09.2020. ГОДИНЕ

КОНКУРС И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 2020-2021

КОНКУРС ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС 2020-2021

УПУТСТВО МИНИСТАРСТВА ЗА УПИС

ИЗЈАВА 1

Упис припадника српске националне мањине из суседних земања

ИЗЈАВА 2

Афирмативне мере уписа за припаднке ромске националне  мањине

СТУДЕНСКА СЛУЖБА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Анђелка Раковић 
Референт за основне и дипломске студије

     Јасмина Златковић 
Референт за основне и дипломске студије

Тел. 018 529 805 
Е-mail: 
studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Миљана Ранчић
дипл. психолог 
Самостални стручни сарадник за студије и студентска питања 


Тел. 018 529 710 
Е-mail: 
miljana.rancic @znrfak.ni.ac.rs

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Милан Савић
дипл. инж. ЗЖС
 Руководилац службе 
за студије и студентска питања 


Тел. 018 529 710 
Е-mail: 
milan.savic @znrfak.ni.ac.rs

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЋЕ СЕ ОРГАНИЗОВАТИ ON-LINE У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА

ПРЕДМЕТ ДАН  ВРЕМЕ E-mail
МАТЕМАТКА
08,06,2020 10:00 - 12:00 milos.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs
ХЕМИЈА 08.06.2020. 12:00 - 14:00 marina.stojanovic@znrfak.ni.ac.rs
tatjana.golubovic@znrfak.ni.ac.rs
ФИЗИКА 09,06,2020, 10:00 - 14:00 mladena.lukic@znrfak.ni.ac.rs
momir.prascevic@znrfak.ni.ac.rs
ИНФОРМАТИКА 12.06.2020. 16:00 - 20:00 goran.janackovic@znrfak.ni.ac.rs
dejan.krstic@znrfak.ni.ac.rs
ЕКОЛОГИЈА 
И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
11.06.2020. 16:00 - 20:00 jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs
ana.vukadinovic@znrfak.ni.ac.rs

КОНСУЛТАЦИЈЕ 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ У ПЕРИОДУ ОД   01.06.2020.   ДО   19.06.2020.   ГОДИНЕ ON-LINE

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ДАН ВРЕМЕ E-mail
МАТЕМАТИКА др Милош Цветковић УТОРКОМ 10:00 - 12:00 milos.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs
ХЕМИЈА др Ана Милтојевић СРЕДОМ 10:00 - 12:00 ana.miltojevic@znrfak.ni.ac.rs
ФИЗИКА др Младена Лукић УТОРКОМ 12:00 - 14:00 mladena.lukic@znrfak.ni.ac.rs
ИНФОРМАТИКА др Горан Јанаћковић СРЕДОМ 12:00 - 14:00 goran.janackovic@znrfak.ni.ac.rs
ЕКОЛОГИЈА
И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ана Вукадиновић ЧЕТВРТКОМ 10:00 - 12:00 ana.vukadinovic@znrfak.ni.ac.rs

ИНФОРМАТОР - ЗБИРКА ЗАДАТАКА - ЗАДАЦИ СА ПРЕТХОДНИХ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

ИНФОРМАТОР

ЗБИРКА ЗАДАТАКА

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

2019-2020

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

2018-2019

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

2017-2018

РЕШЕНИ ЗАДАЦИ

2016-2017

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

МАТЕМАТИКА 
Деспотовић Р., Тошић Р., Шешеља Б.: Математика, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Војводић Г., Деспотовић Р., Петровић В., Тошић Р., Шешеља Б.: Математика, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
  Војводић Г., Паунић Ђ., Тошић Р.: Математика, III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Пап Е., Лозанов-Црвенковић З.: Математика, IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

ФИЗИКА 
Ивановић Д., Распоповић М., Крпић Д., Божин С., Аничин И., Урошевић В., Жегарац С., Даниловић Е., Васиљевић И.: Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Распоповић М., Ивановић Д., Крпић Д., Божин С., Аничин И., Урошевић В., Жегарац С., Даниловић Е., Васиљевић И.: Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

ХЕМИЈА 
Хорват Р., Ракочевић М.: Хемија, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Хорват Р.: Неорганска хемија, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Стоиљковић А.: Хемија, III разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Петровић Ј., Велимировић С.: Хемија, IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

ИНФОРМАТИКА 
Клем Н.: Рачунарство и информатика, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Клем Н.: Рачунарство и информатика, II разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Тошић Д.: Рачунарство и информатика, III разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Стојановић М.: Рачунарство и информатика, IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Припремна настава за пријемни испит - ПОWЕР ПОИНТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Ружица Ратајац, Драган Веселиновић, Глигорије Антоновић, Богдан Бошковић, Мирјана Цветковић: Екологија и заштита животне средине за 1. или 2. разред медицинске школе, прехрамбене и средње школе у делатности личних услуга.

FACEBOOK

ЗВАНИЧНА FB  СТРАНИЦА

HOME 

WEB СТРАНИЦА ФАКУЛТЕТА

ФАКУЛТЕТ
ЗАШТИТЕ НА РАДУ
У НИШУ

Чарнојевића 10А
18000 Ниш, Србија
Тел. 018 529 701, Факс. 018 249 962
Е-mail: info@znrfak.ni.ac.rs
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:
Тел. 018 529 805
Е-mail: studentskasluzba @znrfak.ni.ac.rs