Drop Down Menu

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ КОНТРОЛЕ ЗАГАЂЕЊА

 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостални или тимски рад у процесима контроле загађења; за тумачење и адекватно уочавање невалидних резултата анализе.

Исход предмета: Оспособњеност студената да у стручном и практичном раду примењују методе контроле загађења и правилно тумаче резултате анализе.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод у квантитативну аналитичку хемију. Методе узимања узорака. Транспортовање и чување узоркованог материјала. Инструменталне методе хемијске анализе неорганских и органских загађења животне средине (електроаналитичке , спектрохемијске и хроматографске методе; нуклеарна магнетна резонанца, масена спектрометрија, и тд). Мобилни инструменти контроле загађења. Обрада добијених података и приказивање резултата инструменталне анализе. 

Практична настава: Одређивање концентрација загађења у свим сферама животне средине.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ