Drop Down Menu

ЗАШТИТА У ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКА

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: /

Циљ предмета

Стицање теоријских знања о транспортним средствима, опасностима које потичу од њих, системима заштите на транспортним средствима и оптимално коришћење са посебним освртом на логистику транспорта.

Исход предмета

Поседовање знања о транспортним средствима, опасностима које потичу од њих, системима заштите на транспортним средствима и оптимално коришћење са посебним освртом на логистику транспорта. Способност самосталног организовања система заштите и логистике на транспосртним средствима и оптимално коришћење транспорта.

Садржај предмета

Теоријска настава

Транспорт. Видови транспорта. Подела транспортних средстава. Логистика и транспорт опасних материја. Оптимизација и логистика унутрашњег транспорта. Дизалице. Индустријска транспортна средства. Средства непрекидног и прекидног транспорта.

Литература

  • Bloomberg, Lemay, Hanna: Logistics, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2002

  • Naylor: Introduction to the operations management, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2002

  • Vogt, Pienaar, de Wit: Business logistic management – theory and practice, Oxford university press, 2002

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
ДИЗАЛИЦЕ

07.04.2020.
ДВОСТУБНЕ
АУТО-ДИЗАЛИЦЕ

07.04.2020.
ХИДРАУЛИЧНА
АУТО-ДИЗАЛИЦА

17.03.2020.
ПРЕДАВАЊЕ
СТРУЧНИ НАЛАЗ
О ПРЕГЛЕДУ И ИСПИТИВАЊУ ВИЉУШКАРА

УПУТСТВО ЗА
ON-LINE ВЕЖБЕ
   

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ КОЛОКВИЈУМА
 
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020

РАСПОРЕД СЕДЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА