Drop Down Menu

ЕРГОНОМИЈА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ предмета

Упознавање са проблемима когнитивне, физичке и организационе ергономије. Стицање знања о основним ергономским информацијама потребним за анализу и редизајнирање услова рада, кроз сазнања о људским могућностима и ограничењима и о широком спектру информација (анатомске, физиолошке, антропометријске, биомеханичке, когнитивне) неопходних за ергономску процену производа и система.

Исход предмета

Студент који успешно савлада програмски садржај оспособљен је да разуме и примењује основне ергономске принципе пројектовања система, да примењује критичке вештине и знања за процену и побољшање ергономског дизајна производа или система.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настанак и развој ергономије. Корективна и системска ергономија. Веза ергономије и других наука. Циљеви и задаци ергономије. Физичка, когнитивна, организациона и ергономија окружења. Систем човек-машина. Антропометрија. Основне димензије, антропометријска мерења, обрада података, људска разноликост. Дохват, радни положаји, радни простори, дизајн радног места (седење и стајање). Биомеханика, основни биомеханички принципи. Сензорни системи. Анализатор вида, анализатор звука, анализатор додира. Видно поље, видни углови. Кодирање визуелних информација. Индикатори, дисплеји. Пријем и обрада информација. Пропусне способности оператора. Памћење. Одлучивање. Системи за контролу и управљање. Компатибилност индикатор-команда. Популацијски стереотипи. Биолошки ритмови, радно време, сменски рад, паузе, замор. Професионални стрес оператора. Психолошке, физиолошке, математичке и имитационе методе у ергономији. Ергономски ризик. Фактори ергономског ризика и њихов утицај на развој мишићно-скелетних поремећаја.

Практична настава:

Антропометријска мерења студентске популације, статистичка обрада добијених података, израда графичког или семинарског рада

CV НАСТАВНИКА

др Евица Стојиљковић,
ванредни професор

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 01

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 02

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 03

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 04

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 05

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 06

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 07

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 08

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 09

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 10

ЕРГОНОМИЈА
ГРАФИЧКИ РАД

 

 СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА

 

 РЕЗУЛТАТИ
ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА
0
1-06-2020

 

 РЕЗУЛТАТИ
ИСПИТА
01-06-2020