Drop Down Menu

ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ

 

Наставник : Лидија Т. Милошевић

Назив предмета: Пожари и експлозије

Статус предмета: изборн

Број ЕСПБ: 6

Садржај предмета Теоријска настава Основни појмови и дефиниције процеса неконтролисаног сагоревања. Услови настајања пожара и експлозија. Сагоревање гасова, течности и чврстих запаљивих материја. Самозапаљивост. Класификација пожара (према месту настајања, према природи постојаности материјала при сагоревању, према фази развоја, према брзини ослобађања топлоте, према обиму и величини…). Основни параметри пожара који карактеришу његово штетно дејство на човека и материјална добра: пламен (димензије, емисиона својства, температуре итд.), топлотни ефекат од кога непосредно зависи температурни режим пожара, температуре (локална, у конвективној струји, средња просторна, ...) продукти сагоревања (продукција, особине, смањење видљивости, контрола итд.) Експлозивно сагоревање. Врсте експлозија: физичке, нуклеарне, хемијске експлозије. Параметри експлозије (топлота, температура, притисак експлозије, запремина гасовитих продуката експлозије). Подела експлозивних материја (према агрегатном стању, према намени, према хемијском саставу...). Заштита од пожара и експлозија (процеси и средства за гашење пожара, уређаји и апарати за гашење пожара, системи за гашење пожара, противексплозијска заштита...).

Практична настава: Решавање рачунских задатака експлозивног сагоревања запаљивих гасова, пара и прашина у смеши са ваздухом. Температура експлозије. Притисак експлозије.

Литература 1. Д. Стојановић, Заштита од пожара и експлозија, стр. 327, Сарајево, 1988 2. Д. Јовановић, Д. Томановић, Динамика пожара, стр. 252, Ниш, 2002 3. Д. Пешић, Д. Зигар. Пожари и експлозије (збирка задатака), стр. 131, Ниш, 2013

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
   

 

 

РЕЗУЛТАТИ
КОЛОКВИЈУМА

 

ОЦЕНЕ СА ИСПИТА
ЈУН 2020

ОЦЕНЕ
СА ИСПИТА