Drop Down Menu

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: -

Циљ предмета

Стицање основних знања из Статике и Отпорности материјала.

Исход предмета

Оспособљеност студената за разумевање механичких појава и законитости мировања, напонског и деформационог стања тела.

Садржај предмета

Теоријска настава: СТАТИКА-Основни појмови. Аксиоми статике. (2); Систем сучељних сила у равни и у простору. Свођење система сучељних сила на једноставнији. Јeдначине равнотеже.(2); Систем сучељних сила у равни и у простору. Свођење система сучељних сила на једноставнији. Јeдначине равнотеже.(2); Систем паралелних сила.Тежиште тела. Тежиште хомогене материјалнс површине и запремине.(2); Графостатика:основни елементи (план сила и верижни полигон).(2); Равна решетка. Статичка одређеност. Методе за одређивање унутрашњих сила.(2): Равни пуни носачи: проста греда, конзола, греда са препустима, рам. Дефиниција сила у пресеку и конвенција о знаку.(2); ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА - Основни појмови и претпоставке.(2); Геометријске карактристике равних пресека.(2); Основне врсте напрезања. Аксијално напрезање.(2); Равно напрезање. Смицање.(2); Увијање вратила кружног и кружно-прстенастог попречног пресека.(2); Савијање, чисто и попречно. Еластична линија.(2); Извијање.(2); Преглед наставног садржаја. Упутства за припрему завршног испита.(2).

Вежбе: СТАТИКА-Основни појмови. Аксиоми статике- израда задатака (2); Систем сучељних сила у равни и у простору. Свођење система сучељних сила на једноставнији. Јeдначине равнотеже- израда задатака.(2); Систем сучељних сила у равни и у простору. Свођење система сучељних сила на једноставнији. Јeдначине равнотеже- израда задатака.(2); Систем паралелних сила.Тежиште тела. Тежиште хомогене материјалнс површине и запремине- израда задатака.(2); Графостатика:основни елементи (план сила и верижни полигон)- израда задатака.(2); Равна решетка. Статичка одређеност. Методе за одређивање унутрашњих сила- израда задатака.(2): Равни пуни носачи: проста греда, конзола, греда са препустима, рам. Дефиниција сила у пресеку и конвенција о знаку- израда задатака.(2);

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА - Основни појмови и претпоставке израда задатака.(2); Геометријске карактристике равних пресека.(2); Основне врсте напрезања. Аксијално напрезање- израда задатака.(2); Равно напрезање. Смицање- израда задатака.(2); Увијање вратила кружног и кружно-прстенастог попречног пресека- израда задатака.(2); Савијање, чисто и попречно. Еластична линија- израда задатака.(2); Извијање- израда задатака.(2); Преглед наставног садржаја. Упутства за припрему завршног испита.(2).

 

CV НАСТАВНИКА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ
 КОЛОКВИЈУМА

 

ЗАДАЦИ ЗА ПРИПРЕМУ
 КОЛОКВИЈУМА

 

СКРИПТА
РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА 2019

 

ПРИМЕРИ БЛАНКЕТА СА
 ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА

 

СПИСАК ПИТАЊА
ЗА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

ПРЕПОРУЧЕНА
 ЛИТЕРАТУРА:

 

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА
 Драган Стојиљковић

 

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
 Стеван Фирстнер

 

СТАТИКА
 Нермина Заимовић - Узуновић

 

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА
 Валентина Голубовић - Бугарски

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
1. ПРЕДАВАЊЕ

2. ПРЕДАВАЊЕ

3. ПРЕДАВАЊЕ

4. ПРЕДАВАЊЕ

5. ПРЕДАВАЊЕ

6. ПРЕДАВАЊЕ

7. ПРЕДАВАЊЕ

8. ПРЕДАВАЊЕ

9. ПРЕДАВАЊЕ

10. ПРЕДАВАЊЕ

11. ПРЕДАВАЊЕ

12. ПРЕДАВАЊЕ

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА 28.06.2022.