Drop Down Menu

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

У складу са новонасталом ситуацијом, испит из предмета Технички материјали у јунском испитном року школске 2019/2020 године полагаће се писменим путем.

На писменом делу испита студенти добијају задатке и кратка (тест) питања. Задаци ће бити састављени по угледу на задатке са вежбања (решени задаци са вежбања су доступни на сајту). За припрему испита користити презентације са предавања (доступне на сајту).

Резултати испита ће бити истакнути на интернет страници предмета. Уколико студенти нису задовољни предложеном оценом у обавези су да се јаве предметном наставнику у року од два дана, након објављивања резултата, како оцене не би биле уните у записник.

Упис оцена у индекс организоваће се након окончања пандемије ЦОВИД-19.

За сва питања можете се,у сваком тренутку,обратити мејлом предметном наставнику или асистенту.

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања о техничким материјалима, њиховом месту и улози у систему човек-окружење-материјални производи и оњиховим функцијама заштите.

Исход предмета

Усвојен потребан ниво инжењерског знања о техничким материјалима и о њиховој поузданости када се користе у функцији заштите човека, технологија, машина и уређаја.

Садржај предмета

Теоријска настава

Технички материјали-појам, стање потреба и резерви у природи, могућности рециклаже, затворен циклус употребе. Карактеристике материјала - физичка својства, чвростоћа, корозивна и антикорозивна својства. Материјали које треба штитити као ресурсе за одржавање људске популације: вода, ваздух, енергенти, минерали (својства, показатељи, енергетски потенцијал). Технички материјали у функцији заштите људи и постројења - термоизолациони материјали,  електроизолациони материјали, ватрогасни материјали, изолациони материјали са становишта виброакустике и буке, материјали у заштити од радијације, материјали будућности. Метали-особине метала и њихових легура, својства битна за примену у заштити; примена алуминијума, бакра, олова, цинка и њихових легура у заштити. Примена грађевинске и ватросталне керамике у заштити. Технички материјали у триболошкој заштити машина и уређаја. Системи заштите техничких материјала. Еколошки материјали - природни материјали за градњу еколошких објеката

Практична настава: Проширивање знања са предавања, тестови провере, показне вежбе

 

Литература

1. Митић, Д.: Технички материјали, Факултет заштите на раду, Ниш, 2000

2. Павловић, М., Николић, Н.: Технички материјали, Ниш, 1977

3. Ђорђевић,С.: Грађевински материјали I и II, Грађевински факултет, Ниш, 1995

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ОБЛАСТИ
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА „ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ“ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ОД СРЕДЕ 07.06.2017.

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 12

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 11

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 10

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 9

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 8

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 7

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 6

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 5

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 4

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 3

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1

УПУТСТВО ЗА
ON-LINE ВЕЖБЕ
 

ДИЈАГРАМИ СТАЊА

МАТЕРИЈАЛ 2
 

 

МАТЕРИЈАЛ 3
 

 

МАТЕРИЈАЛ 4
 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

У складу са новонасталом ситуацијом, испит из предмета Технички материјали у јунском испитном року школске 2019/2020 године полагаће се писменим путем.

На писменом делу испита студенти добијају задатке и кратка (тест) питања. Задаци ће бити састављени по угледу на задатке са вежбања (решени задаци са вежбања су доступни на сајту). За припрему испита користити презентације са предавања (доступне на сајту).

Резултати испита ће бити истакнути на интернет страници предмета. Уколико студенти нису задовољни предложеном оценом у обавези су да се јаве предметном наставнику у року од два дана, након објављивања резултата, како оцене не би биле уните у записник.

Упис оцена у индекс организоваће се након окончања пандемије ЦОВИД-19.

За сва питања можете се,у сваком тренутку,обратити мејлом предметном наставнику или асистенту.