Drop Down Menu

ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: /

Циљ предмета

Развијање перцепције простора, усвајање принципа пројектовања, стицање способности за графичку комуникацију и примену графичких и рачунарских метода у решавању инжењерских проблема.

Исход предмета

Савладавањем програмског садржаја студенти овладавају вештинама пројектовања уз помоћ савремених софтверских алата и стичу способност за употребу, израду и допуну техничке документације у класичним и модерним форматима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у теоријске основе пројектовања. Основни елементи инжењерске графике, нацртне геометрије и техничког цртања. Системи пројектовања у различитим техничким дисциплинама. Основе пројектовања применом рачунара. Овладавање вештинама пројектовања савременим софтверским алатима (Rhinoceros, AutoCAD, Solid Works).

Литература

  • Ђурђановић, М., Мијаиловић, И., Глишовић, С., Кулашевић, Д.: Основи инжењерске графике, Ниш 2009.

  • Ђурђановић, М., Кулашевић, Д.: Инжењерска графика, Збирка задатака из нацртне геометрије, Ниш 2009.

  • Ђурђановић, М., Мијаиловић, И.: Инжењерска графика, Збиррка задатака из техничког цртања, Ниш 2010

AУТОРИ:
МИХАИЛО Н.Д. ЂУРЂАНОВИЋ, ИВАН М. МИЈАИЛОВИЋ, СРЂАН М. ГЛИШОВИЋ, ДРАГАН М. КУЛАШЕВИЋ
 

НАЗИВ ИЗДАЊА:
ОСНОВИ ИНЖЕЊЕРСКЕ ГРАФИКЕ

Прво издање, 2009.

 

ИЗДАВАЧ:
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ


ЗА ИЗДАВАЧА:
др Драган Спасић, ред. проф.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
др Бисерка Марковић,
ред. проф.
 Грађевинско - архитектонски факултет, у Нишу
 

др Мирослав Б. Ђурђановић,
ред. проф.
Машински факултет у Нишу

 

UDK: 744/514.18/004.92(075.8)

ISBN  978-86-80261-95-9
COBISS.SR-ID 157524492

 

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ И ГРАФИЧКИ РАДОВИ
 

ИСПИТ
 
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

 ПРЕСЕЦИ ТЕЛА
СА РАВНИМА И МРЕЖЕ

AUTO CAD

РОТАЦИЈА

ТЕЛА И ЊИХОВЕ
ПРОЈЕКЦИЈЕ

 ПРЕДАВАЊЕ
23
-03-2020

 ПРЕДАВАЊЕ
16-03-2020

ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА
ВЕЖБЕ
06.05.2020  И  08.05.2020.
 

ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА
ВЕЖБЕ
29.04.2020  И  01.05.2020.
 

ДЕСЕТА НЕДЕЉА
ВЕЖБЕ
22.04.2020  И  24.04.2020.
 

ДЕВЕТА НЕДЕЉА
ВЕЖБЕ
15.04.2020  И  17.04.2020.
 

ОСМА НЕДЕЉА
ВЕЖБЕ
08.04.2020  И  10.04.2020.
 

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ 1

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ 2

СЕДМА НЕДЕЉА
ВЕЖБЕ
01.04.2020  И  03.04.2020.
 

ШЕСТА НЕДЕЉА
ВЕЖБЕ
25.03.2020  И  27.03.2020.
 

 ПЕТА НЕДЕЉА
ВЕЖБЕ
18.03.2020  И  20.03.2020.
 

VII  
ГРАФИЧКИ РАД
 

IV, V  И VI  
ГРАФИЧКИ РАД
 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ГРАФИЧКИМ
РАДОВИМА
 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈУН 2020
 

ПРИМЕРИ ИСПИТНХ ЗАДАТАКА
 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ