Drop Down Menu

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ СТУДЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА
У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ : 6

Циљ предмета : Усвајање основних знања из аритметичких , логичких и алгебарских основа рачунара . Оспособљавање за самостални рад на рачунару и коришћење апликативних програмских пакета опште намене и програмских пакета из области заштите .

Исход предмета : Оспособљеност студената за примену рачунарске технике и информационе технологије за самостално решавање проблема заштите н а рад у и заштите животне средине применом рачунара .

Садржај предмета :

Теоријска настава : Теоријско упознавање студената са аритметичким , логичким и алгебарским основама цифарских рачунара . Решавање проблема из области заштите коришћењем рачунара . Усвајање знања се проверава кроз примере на вежбама .

Практична настава : Самостално решавање проблема заштите на раду помоћу рачунара

Методе извођења наставе : Предавањ e се изводи аудитивно - у учионици , и у комбинацији аудитивно - практично коришћењем рачунара кроз паралелни рад студената током предавања и самостални рад током вежби .

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ТЕСТ БРОЈ 1

 

НОВА ИСПИТНА ПИТАЊА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА 2018-19

 

ИСПИТНИ ЗАДАЦИ

 

ПРИМЕР ИСПИТА 1

 

ПРИМЕР ИСПИТА 2

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

RT ČAS - 01

RT ČAS - 02

RT ČAS - 03

RT ČAS - 04

RT ČAS - 05

RT ČAS - 06

RT ČAS - 07

RT ČAS - 08

РТ - ВЕЖБЕ 1

РТ - ВЕЖБЕ 2

РТ - ВЕЖБЕ 3

 

 

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ
ИСПИТА И КОЛОКВИЈУМА
АПРИЛ 2020

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ СТУДЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА
У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
2019/20