Drop Down Menu

ЕРГОНОМСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ
 

Наставник: Стојиљковић И. Евица

Статус предмета: : обавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов:

 

Циљ предмета

Стицање знања о ергономском пројектовању сложених система коришћењем интердисциплинарних сазнања.

 

Исход предмета

Студент који успешно савлада програмски садржај оспособљен је да разуме и примењује основне ергономске принципе, концепције и методе истраживања и пројектовања сложених ергономских система користећи системски приступ при процени компатибилности људи и система.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Настанак и развој ергономије. Корективна и сисатемска ергономија. Ергономски системи. Ергономски принципи. Циљеви и задаци ергономије. Основне концепције, методе и технике ергономског пројектовања.  Психолошке методе, физиолошке методе, математичке и имитационе методе у ергономији. Ергономско пројектовање радних простора и активности оператора. Антропометрија и биомеханика. Пријем и обрада информација. Анакизатор вида, анализатор звука, анализатор додира.  Памћење и одлучивање. Човек-оператор и системи за контролу и управљање. Пропусне способности човека. Стрес и замор оператора. Ергономски ризик. Фактори ергономског ризика и њихов утицај на развој мишићно-скелетних поремећаја.

 

Практична настава:

Антропометријска мерења студентске популације, статистичка обрада добијених података, израда графичког рада.

 

Литература

Гроздановић М., Ергономско пројектовање делатности човека оператора, Универзитет у Нишу, Ниш, 1999.

Павловић-Веселиновић С., Ергономски ризик, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, 2013.

CV НАСТАВНИКА

др Евица Стојиљковић,
ванредни професор

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 01

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 02

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 03

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 04

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 05

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 06

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 07

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 08

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 09

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА 10

 

ТЕРМИНИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА:
 

06.03.2020. у 14h.

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА

 

 РЕЗУЛТАТИ
ИСПИТА
04-02-2020

 РЕЗУЛТАТИ
ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА
03-02-2020