Drop Down Menu

ТЕРМИНИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ОДРЕЂЕНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА СТУДЕНТИМА

 

НАСТАВНИЦИ

 

 

Др Љубиша Вучковић, ред. проф.

Уторак: од 10 до 12

Консултације путем е-поште: четвртком од 10 до 12. 


Др Ненад Живковић, ред. проф.

Понедељак: од 10:00 до 12:00

Консултације путем е-поште: неограничено


Др Весна Милтојевић, ред. проф.

Кабинет 235

Консултације путем е-поште: уторком од 08:00 до 10:00.

 

СОЦИОЛОГИЈА:

Понедељак: од 13:00 до 15:00

 

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ:

Среда: од 10:00 до 11:00

 

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА:

Четвртак: од 12:00 до 13:00

 

СОЦИОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ НА РАДУ:

Четвртак: од 12:00 до 13:00


Др Слободан Милутиновић, ред. проф.

Понедељак: од 11:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: уторком од 10:00 до 12:00


Др Марина Стојановић, ред. проф.

Среда: од 10 до13

Консултације путем е-поште: четвртком од 11 до 13


Др Милан Благојевић, ред. проф.

Уторак: од 10:00 до 12:00

Четвртак: од 10:00 до 12:00


Др Весна Николић, ред. проф.

Среда 11:00 до 13:00
Консултације путем е-поште:
Уторак од 12:00 до 14:00.
Четвртак од 12:00 до 14:00


Др Јасмина Радосављевић, ред. проф.

Понедељак  11:00 до13:00

Консултације путем е-поште: Нон-стоп


Др Душица Пешић, ред. проф.

Понедељак: од 11:00 до 13:00
Уторак: од 11:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: сваког радног дана


Др Момир Прашчевић, ред. проф.

Четвртак: од 11 до 13

Консултације путем е-поште: Средом од 10 до 13


Др Емина Михајловић, ред. проф.

Среда: од 11:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: четвртком од 11:00 до 13:00.


Др Снежана Живковић, ред. проф.

Уторак: од 11:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: петком од 10:00 до 12:00


Др Срђан Глишовић, ред. проф.

Уторак: од 11:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: средом од 12:00 до 14:00.


Др Миомир Раос, ванр. проф.

Уторак: од 10:00 до 12:00.

Консултације путем е-поште: неограничено


Др Иван Мијаиловић, ванр. проф.

Уторак: од 10:00 до 12:00.

Консултације путем е-поште: Уторком: од 10:00 до 12:00


Др Дејан Крстић, ванр. проф.

Уторак: од 12:00 до 14:00 канцеларија 2016

Консултације путем е-поште: четвртак од 10:00 до 12:00


Др Амелија Ђорђевић, ванр. проф.

Четвртак: од 11:00 до 14:00

Консултације путем е-поште: четвртак: од 11:00 до 14:00.


Др Иван Крстић, ванр. проф.

Понедељак: од 10:00 до 12:00

Консултације путем е-поште: Уторком: 10:00 до 12:00.

Др Татјана Голубовић, ванр. проф.

Уторак: 12:00-14:00

Консултације путем е-поште: четвртком од 11:00 до 13:00.


Др Јелица Тошић, ванр. проф.

Понедељак: од 10:00 до 12:00


Др Евица Стојиљковић, ванр. проф.

Понедељак 13:00 - 15:00

Консултације путем е-поште: Уторак  13:00 дo 15:00


Др Бојана Златковић, доцент

Четвртак: од 09:00 до11:00

Консултације путем е-поште: петком од 09:00 до 11:00.


Др Александра Илић Петковић, доцент

Понедељак од 10:00 до 12:00
Консултације путем е-поште: петком од
10:00 до12:00.


Др Света Цветановић, доцент

Среда: од 10:00 до 12:00

Консултације путем е-поште: Нон-стоп


Др Горан Јанаћковић, доцент

Уторак: од 11:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: четвртком од 11:00 до 13:00.


Др Дарко Зигар, доцент

Уторак: од 10:00 до 12:00

Консултације путем е-поште:
понедељ
ком од 10:00 до 12:00


Др Милан Протић, доцент

Уторак: од 09:00 до 12:00

Консултације путем е-поште: средом од 11:00 до 14:00


Др Дарко Михајлов, доцент

Понедељак: од 12:00 до 14:00

Просторија 240

 

Консултације путем е-поште:
понедељак - петак од 09:00 до 14:00
darko.mihajlov@znrfak.ni.ac.rs


Др Јелена Маленовић Николић, доцент

Уторак: од 08:30 до 10:30

Консултације путем е-поште: Уторак од 08:00 до 12:00


Др Дејан Васовић, доцент

Понедељак од 12:00 до 14:00 (лично)

Консултације путем е-поште: сваког дана

dejan.vasovic@znrfak.ni.ac.rs

Овера дневника стручне праксе обавља се ИСКЉУЧИВО у термину з аконсултације. Обавезно понети са собом дневник рада, одобрење за одлазак на праксу , потврду о обављеној пракси и попуњену пријаву.


Др Ивана Илић Крстић, доцент

Уторак: од 09:00 до 11:00

kabinet 224

Консултације путем е-поште: петком: 10:00 до 12:00.


Др Лидија Милошевић, доцент

Четвртак: од 10:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: Уторком: 09:00 до 12:00.


Др Младена Лукић, доцент

Уторак: од 09:00 до 10:00

Четвртак: од 11:00 до 13:00 

Консултације путем е-поште: понедељком од 09:00 до12:00.


Др Владимир Станковић, доцент

Среда: од 10:00 до 12:00

Консултације путем е-поште: петком од 10:00 до 12:00


Др Ана Милтојевић, доцент

Среда од 09:00 до 12:00

Четвртак од 12:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: понедељком од 09:00 до 12:00.

 

 

 

АСИСТЕНТИ

 

 

Др Предраг Никетић, асистент

Среда: од 10:00 до 12:00

Четвртак: од 10:00 до 11:00

Консултације путем е-поште: "non-stop"


Милица Никодијевић, асистент

Среда: од 10:00 до 11:00

Четвртак од 09:00 до 11:00

Консултације путем е-поште: уторак од 11:00 до 13:00.


Аца Божилов, асистент

Уторак: од 11 до 14

Консултације путем е-поште: понедељак од 10 до 13.


Милош Рогановић, асистент

Четвртак: 09:00 до 12:00

Консултације путем е-поште: петком од 10:00 до 13:00.


Ана Вукадиновић, асистент

Понедељак од 09:00 до 12:00

Консултације путем е-поште: средом од 09:00 до 12:00.


Бојан Бијелић, асистент

Четвртак  од 11:00 до 13:00

Петак од 10:00 до 11:00

Консултације путем е-поште: утораком од 11:00 до 14:00

Миљан Цветковић, асистент

Понедељак од 10:00  до 13:00

Четвртак од 10:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: петком од 09:00 до 12:00.


Милена Јовановић, асистент

Понедељак од 11:00 до 13:00

Четвртак: од 10:00 до 11:00


Милена Меденица, асистент

Уторак од 10:00 до 11:00

Четвртак: од 10:00 до 12:00

Консултације путем е-поште: Четвртком: 10:00 до 12:00.


Никола Мишић, асистент

Понедељак од 10:00 до 13:00

Консултације путем е-поште: понедељком од 10:00 до 13:00


Милан Вељковић, асистент

Четвртак од 12:00 до 14:00

Консултације путем е-поште:


Марко Личанин, асистент

Понедељак од 12:00 до 14:00

Уторак од 13:00 до 14:00

Просторија 240

 

Консултације путем е-поште:
понедељак - петак од 09:00 до 14:00
marko.licanin
@znrfak.ni.ac.rs


 

 

 

 

САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ

 

 

Жарко Врањанац

Уторак  од 09:00 до 11:00

Консултације путем е-поште: Четвртком од 10:00 до 12:00