УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

РАСПОРЕД ИСПИТА

СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ

ПРИЈАВА ИСПИТА
СЕПТЕМБАРСКИ РОК - 10.07.2024. ДО 15.07.2024. 
ОКТОБАРСКИ РОК - 02.09.2024. ДО 06.09.2024.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА СЕ ВРШИ СЛАЊЕМ МЕЈЛА СЛУЖБИ ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs

СА СПИСКОМ ИСПИТА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ У ИСПИТНОМ РОКУ. 
У ПРИЛОГУ МЕЈЛА ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА.
ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА БИЋЕ ОДРЕЂЕНИ НАКОН ПРИЈАВЕ ИСПИТА.
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ЗА СВАКИ ИСПИТНИ РОК БИЋЕ НАКНАДНО ИСТАКНУТ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ФАКУЛТЕТА.
ТЕРМИНИ ПРИЈАВЉИВАЊА ИСПИТА - ОСНОВНЕ / МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2023/2024.
ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК – ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРОЛЕЋНОГ СЕМЕСТРА: 24.06.2024 - 26.06.2024. 

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК – ЗА СВЕ ПРЕДМЕТЕ: 10.07.2024 - 15.07.2024.

ОКТОБАР 1 ИСПИТНИ РОК – ЗА СВЕ ПРЕДМЕТЕ: 04.09.2024 - 06.09.2024.

ОКТОБАР 2 ИСПИТНИ РОК – ЗА СВЕ ПРЕДМЕТЕ: 24.09.2024 - 26.09.2024.

РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА

Према Правилнику о ОАС (члан 71.) и МАС (члан 74.) студент је за време испита дужан да се понаша у складу са утврђеним правилима понашања која забрањују: излазак из просторије и враћање у просторију где се одржава испит; устајање са места и кретање по просторији; употребу мобилних телефона, недозвољених техничких помагала и слично; било какву комуникацију осим постављања питања наставницима и сарадницима ангажованим на предмету приликом обиласка кандидата ради разјашњења нејасноћа у формулацији задатака; полагање испита за друго лице и коришћење ове услуге; било које друге активности и понашање које ремети регуларност испита. 
За време писаног дела испита су врата на просторији у којој се испит одржава затворена и у њу могу ући само предметни наставници и дежурна лица. 
Дежурно лице на писаном делу испита је дужно да удаљи студента који на било који начин омета нормално одржавање испита или се служи недозвољеним средствима при изради задатака и одговарању на питања. 
У случају када дежурно лице удаљи студента са испита, дужно је да о томе обавести предметног наставника, чија је обавеза да поднесе пријаву дисциплинској комисији. 
Напомена: Студенти су обавезни да се пре испита легитимишу индексом. Студент може приступити полагању испита ако је пристојно одевен (нису дозвољене бермуде, кратке панталоне, мајце на брателе, папуче, капа, шал, јакна).

СЛУЖБА ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Card image cap

Милан Савић. мастер инж.

Руководилац службе за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Card image cap

Анђелка Раковић, мастер менаџер

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Јасмина Златковић

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 805

Миљана Ранчић, мастер психолог

Самостални стручнотехнички сарадник за квалитет студија 
и подршку студентима

Тел. 018 529 710

Тамара Костић. мастер фил.

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Тел. 018 529 710

E-mail: studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs

РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 
ЈЕ ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ЧЕТВРТКА У ВРЕМЕНУ ОД 10:00 ДО 13:00 ЧАСОВА

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ * ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Чарнојевића 10а - 18106 Ниш - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТЕКУЋИ РАЧУН 840-1747666-77 * ПИБ 100663853 * МАТИЧНИ БРОЈ 07226063