СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОАС 2021
Друга година - ЗНР - ЗЖС - ЗОП

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ОСНОВИ МАШИНСТВА

ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И ЗАШТИТА

РИЗИК ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

МОДЕЛИРАЊЕ СИСТЕМА И РИЗИКА

ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

СТАТИСТИКА У ЗАШТИТИ

ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ