СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОАС 2014
Прва година

МАТЕМАТИКА

ХЕМИЈА

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА

ОСНОВИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ

СОЦИОЛОГИЈА

ФИЗИКА

ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ