СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ОАС 2014
Друга година

ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И ЗАШТИТА

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ТЕОРИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА ЗА ЗАШТИТУ

ТЕОРИЈА СИСТЕМА И РИЗИКА

МАТЕМАТИЧКА СТАТИСТИКА У ЗАШТИТИ

ТЕРМОДИНАМИКА СА ТЕРМОТЕХНИКОМ

РИЗИК ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

ПРАВНИ ОСНОВИ ЗАШТИТЕ

МАТЕМАТИКА 2