СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАС 2021
УВС

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА ПОЖАРА

СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

АНАЛИЗА ЉУДСКЕ ПОУЗДАНОСТИ

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

ТЕОРИЈА ОДЛУЧИВАЊА

ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА И ЗАШТИТА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА

ТАКТИКА ИНТЕРВЕНЦИЈА И СПАСАВАЊА

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ

ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА

СТРУЧНА ПРАКСА

МАСТЕР РАД - СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

МАСТЕР РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА