СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАС 2021
МЗЖС

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

ПРАВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

МОНИТОРИНГ АЕРОЗАГАЂЕЊА И КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДА

ЕКОЛОШКА ПСИХОЛОГИЈА

ЦИРКУЛАРНА ПРИВРЕДА

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

ЕКОЛОШКА АНДРАГОГИЈА

ПОСЛОВНА ЕТИКА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

ЛОКАЛНИ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

АДАПТАЦИЈА НА ДЕЈСТВО КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

ЕКОНОМИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СТРУЧНА ПРАКСА

МАСТЕР РАД - СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

МАСТЕР РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА