СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАС 2021
ИЗНР

ЗАШТИТА У ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСИМА

ЗАШТИТА ОД БУКЕ И ВИБРАЦИЈА

ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ЗРАЧЕЊА

АНАЛИЗА ЉУДСКЕ ПОУЗДАНОСТИ

ЕРГОНОМСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ИНДУСТРИЈСКА ТОКСИКОЛОГИЈА

УПРАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ РИЗИКОМ

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ НА РАДУ

УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

ПРАВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ

СОЦИОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ЗАШТИТИ

СИСТЕМСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ПОУЗДАНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СИСТЕМА

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

СТРУЧНА ПРАКСА

МАСТЕР РАД - СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

МАСТЕР РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА