СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАС - 2014
УВС

СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

ДИНАМИКА ПОЖАРА

ТЕОРИЈА ЉУДСКИХ ГРЕШАКА

РИЗИК И САНАЦИЈА УДЕСА

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

ТЕОРИЈА ОДЛУЧИВАЊА

ПСИХОЛОГИЈА ГРУПА

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

ТАКТИКА ИНТЕРВЕНЦИЈА И СПАСАВАЊА

СИСТЕМСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ЗАШТИТИ

ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА

ЗАШТИТА ЗДРАВЉА