СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАС - 2014
УКС

ПРОЦЕСИ У КОМУНАЛНИМ СИСТЕМИМА

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЛНИ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ЕНЕРГИЈА НАСЕЉА

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА

ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ

ЕКОНОМИЧНОСТ КОМУНАЛНИХ СИСТЕМА

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИСАЊЕ ВОДА

ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

ЗАШТИТА ЗДРАВЉА

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА