СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МАС - 2014
ИЗНР

ЗАШТИТА У ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСИМА

КОНТРОЛА БУКЕ И ВИБРАЦИЈА

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА

ЕРГОНОМСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ТЕОРИЈА ЉУДСКИХ ГРЕШАКА

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ НА РАДУ

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

СОЦИОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

РАДНО ПРАВО

ПОУЗДАНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СИСТЕМА

УПРАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ РИЗИКОМ

ИНДУСТРИЈСКА ВЕНТИЛАЦИЈА

СИСТЕМСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ЗАШТИТИ

КОНТРОЛА ЗАШТИТЕ ОД ОПАСНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЗАШТИТА ЗДРАВЉА

ИНДУСТРИЈСКА ТОКСИКОЛОГИЈА

ЗАШТИТА ОД СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА И АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА