УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

ПРЕДМЕТИ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ПРВА ГОДИНА

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

ДРУГА ГОДИНА

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

ТРЕЋА ГОДИНА

ЗАШТИТА НА РАДУ

ТРЕЋА ГОДИНА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ЗАШТИТА НА РАДУ

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНТАКТ:
ЧАРНОЈЕВИЋА 10 А, 18000 НИШ ТЕЛ: +381 18 529 701, ТЕЛЕФАКС: +381 18 249 962 
ТР. 840-1747666-77, ПИБ. 100663853, МБ. 07226063 
E-mail: info@znrfak.ni.ac.rs

© 2019-2020 
КАБИНЕТ ЗА МУЛТИМЕДИЈЕ 
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Родољуб Аврамовић, дипл. инж.