УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

ТЕРМИНИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
одређени за консултације са студeнтима

др Ненад Живковић, ред.проф.

Понедељак: од 10:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: 
неограничено

др Весна Милтојевић, ред.проф.

Кабинет 235 
Консултације путем е-поште: уторком од 08:00 до 10:00.
СОЦИОЛОГИЈА: 
Понедељак: од 10:00 до 12:00 
ИНФОРМИСАЊЕ 
И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ:  
Среда: од 10:00 до 11:00 
СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА: 
Четвртак: од 12:00 до 13:00 
СОЦИОЛОГИЈА ЗНР:  
Четвртак: од 12:00 до 13:00

др Слободан Милутиновић, ред.проф.

Понедељак: од 11:00 до 13:00
Консултације путем е-поште: уторком од 10:00 до 12:00

др Марина Стојановић, ред.проф.

Уторак: од 10:00 до 11:00 
Четвртак: од 10:00 до 12:00
Консултације путем е-поште: четвртком од 11:00 до 13:00

др Милан Благојевић, ред.проф.

Уторак: од 10:00 до 12:00 
Четвртак: од 10:00 до 12:00

др Весна Николић, ред.проф.

Среда 11:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
Уторак од 12:00 до 14:00. 
Четвртак од 12:00 до 14:00

др Јасмина Радосављевић, ред.проф.

Понедељак 11:00 до13:00
  Консултације путем е-поште: 
Нон-стоп

др Душица Пешић, ред.проф.

Понедељак: од 11:00 до 13:00 
Уторак: од 11:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
сваког радног дана

др Момир Прашчевић, ред.проф.

Четвртак: од 11:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
Средом од 10:00 до 13:00

др Емина Михајловић, ред.проф.

Среда: од 11:00 до 13:00
Консултације путем е-поште: 
четвртком од 11:00 до 13:00.

др Снежана Живковић, ред.проф.

Уторак: од 11:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
петком од 10:00 до 12:00

др Срђан Глишовић, ред.проф.

Уторак: од 11:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
средом од 12:00 до 14:00.

др Дејан Крстић, ред.проф.

Уторак: од 12:00 до 14:00 
Канцеларија 216 
Консултације путем е-поште: 
четвртак од 10:00 до 12:00

др Миомир Раос, ванр.проф.

Уторак: од 10:00 до 12:00. 
Консултације путем е-поште: 
неограничено

др Иван Мијаиловћ, ванр.проф.

Уторак: од 10:00 до 12:00.
Консултације путем е-поште: 
Уторком: од 10:00 до 12:00

др Амелија Ђорђевић, ред.проф.

Четвртак: од 11:00 до 14:00 
Консултације путем е-поште: 
четвртак: од 11:00 до 14:00.

др Иван Крстић, ред.проф.

Понедељак: од 10:00 до 12:00 Консултације путем е-поште: Уторком: 10:00 до 12:00.

др Татјана Голубовић, ред.проф.

Уторак: 09:00-11:00 
Консултације путем е-поште: 
четвртком од 11:00 до 13:00.

др Евица Стојиљковић, ред. проф.

Понедељак 13:00 - 15:00
Консултације путем е-поште: 
Уторак oд 13:00 дo 15:00

др Бојана Златковић, ванр.проф.

Четвртак: од 09:00 до 11:00 
Консултације путем е-поште: 
петком од 09:00 до 11:00.

др Александра Илић Петковић, ванр.проф.

Понедељак од 10:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: 
петком од 10:00 до12:00.

др Света Цветановић, доцент

Среда: од 10:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: 
Нон-стоп

др Горан Јанаћковић, доцент

Уторак: од 11:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
четвртком од 11:00 до 13:00.

др Дарко Зигар, 
доцент

Уторак: од 10:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: 
понедељком од 10:00 до 12:00

др Милан Протић, доцент

Уторак: од 09:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: 
средом од 11:00 до 14:00

др Дарко Михајлов, доцент

Понедељак: од 12:00 до 14:00 
Просторија 240 
Консултације путем е-поште: 
понедељак - петак 
од 09:00 до 14:00 
darko.mihajlov@znrfak.ni.ac.rs

др Јелена Маленовић-Николић, 
доцент

Уторак: од 08:30 до 10:30 
Консултације путем е-поште: 
Уторак од 08:00 до 12:00

др Дејан Васовић, доцент

Среда од 09:00 до 11:00 (лично) 
Консултације путем е-поште: 
сваког дана 
dejan.vasovic@znrfak.ni.ac.rs

др Ивана Илић-Крстић, доцент

Уторак: од 09:00 до 11:00 
Кабинет 224 
Консултације путем е-поште: 
петком: 10:00 до 12:00.

др Лидија Милошевић, 
доцент

Четвртак: од 10:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
Уторком: 09:00 до 12:00.

др Младена Лукић, доцент

Уторак: од 09:00 до 10:00 
Четвртак: од 11:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
понедељком од 09:00 до12:00.

др Владимир Станковић, доцент

Среда: од 10:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: 
петком од 10:00 до 12:00

др Ана Милтојевић, 
доцент

Среда од 09:00 до 12:00 
Четвртак од 12:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
понедељком од 09:00 до 12:00.

др Милош Цветковић, доцент

Среда: од 14:00 до 16:00 
Консултације путем е-поште: 
понедељак од 14:00 до 16:00

др Предраг Никетић, доцент

Среда: од 10:00 до 12:00 
Четвртак: од 10:00 до 11:00 
Консултације путем е-поште: 
"non-stop"

др Тамара Рађеновић, доцент

Четвртак од 10:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: Уторaк од 10:00 до 12:00
tamara.radjenovic@znrfak.ni.ac.rs

др Ана Вукадиновић, асистент

Понедељак од 09:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: 
средом од 09:00 до 12:00.

Милица Никодијевић, 
асистент

Понедељак: од 12:00 до 14:00 
Среда од 10:00 до 11:00 
Консултације путем е-поште: 
среда

Аца Божилов,
асистент

Уторак: од 11:00 до 14:00 
Консултације путем е-поште: 
понедељак од 10:00 до 13:00

Бојан Бијелић, 
асистент

Уторак од 11:00 до 13:00 
Четвртак од 12:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
средом од 11:00 до 14:00

Миљан Цветковић,
асистент

Понедељак од 10:00 до 13:00 
Четвртак од 10:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
петком од 09:00 до 12:00.

Милена Јовановић, асистент

Понедељак од 11:00 до 13:00
Четвртак: од 10:00 до 11:00

Милена Меденица, 
асистент

Уторак од 10:00 до 11:00 
Четвртак: од 10:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: 
Четвртком: 10:00 до 12:00.

Никола Мишић,
асистент

Понедељак од 10:00 до 13:00 
Консултације путем е-поште: 
понедељком од 10:00 до 13:00

Милан Вељковић, асистент

Петак од 10:00 до 12:00 
Консултације путем е-поште: 
стално

Марко Личанин, 
асистент

Понедељак од 12:00 до 14:00 
Уторак од 13:00 до 14:00 
Просторија 240 
Консултације путем е-поште: понедељак - петак 
од 09:00 до 14:00 
marko.licanin@znrfak.ni.ac.rs

Дарио Јавор,
асистент

Уторак од 13:00 до 14:00 
Среда од 13:00 до 14:00 
Консултације путем е-поште:
  Четвртак од 13:00 до 14:00 
Петак од 13:00 до 14:00 
dario.javor@znrfak.ni.ac.rs

Тамара Вукић, 
сарадник на пројекту

Уторак од 09:00 до 11:00 
Среда од 13:00 до 14:00 
Консултације путем е-поште: 
Четвртком од 12:00 до 15:00

Ана Стојковић,
сарадник на пројекту

Уторак од 09:00 до 11:00 
Среда од 13:00 до 14:00 
Консултације путем е-поште: 
Четвртком од 12:00 до 15:00

КОНТАКТ:
ЧАРНОЈЕВИЋА 10 А, 18000 НИШ ТЕЛ: +381 18 529 701, ТЕЛЕФАКС: +381 18 249 962 
ТР. 840-1747666-77, ПИБ. 100663853, МБ. 07226063 
E-mail: info@znrfak.ni.ac.rs

© 2019-2020 
КАБИНЕТ ЗА МУЛТИМЕДИЈЕ 
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Родољуб Аврамовић, дипл. инж.