Drop Down Menu

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ИСПИТУ

 

Према Правилнику о ОАС (члан 71.) и МАС (члан 74.) студент је за време испита дужан да се понаша у складу са утврђеним правилима понашања која забрањују:

  • излазак из просторије и враћање у просторију где се одржава испит;

  • устајање са места и кретање по просторији;

  • употребу мобилних телефона, недозвољених техничких помагала и слично;

  • било какву комуникацију осим постављања питања наставницима и сарадницима ангажованим на предмету приликом обиласка кандидата ради разјашњења нејасноћа у формулацији задатака;

  • полагање испита за друго лице и коришћење ове услуге;

  • било које друге активности и понашање које ремети регуларност испита.

За време писаног дела испита су врата на просторији у којој се испит одржава затворена и у њу могу ући само предметни наставници и дежурна лица. Дежурно лице на писаном делу испита је дужно да удаљи студента који на било који начин омета нормално одржавање испита или се служи недозвољеним средствима при изради задатака и одговарању на питања. У случају када дежурно лице удаљи студента са испита, дужно је да о томе обавести предметног наставника, чија је обавеза да поднесе пријаву дисциплинској комисији.

 

Напомена: Студенти су обавезни да се пре испита легитимишу индексом. Студент може приступити полагању испита ако је пристојно одевен (нису дозвољене бермуде, кратке панталоне, мајце на брателе, папуче, капа, шал, јакна).

 

 

РАСПОРЕД  КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА - ОС - 2017/2018

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ - ОС - 2017/2018.

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА - ОАС - 2017/2018.

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА КОЛОКВИЈУМА - ОАС - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2017/2018

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА - МАС - 2017/2018.

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА КОЛОКВИЈУМА - МАС - ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - 2017/2018

 

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

 

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА ИСПИТА НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

 

 

 

ШИФРЕ ПРЕДМЕТА:

ОАС - ЗНР

ОАС - ЗЖС

МАС - ИЗНР

МАС - ИЗОП

МАС - ИЗЖС

МАС - УКС

МАС - УВС

МАС - УЗЖС

 

ЛИСТЕ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА:

ОАС - ЗНР

ОАС - ЗЖС

МАС - ИЗНР

МАС - ИЗЖС

МАС - ИЗОП

МАС - УВС

МАС - УКС

МАС - УЗЖС

 

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА