Drop Down Menu

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

КАНДИДАТА КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ДРУГОМ ПРОДУЖЕНОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЗА УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ДРУГОМ ПРОДУЖЕНОМ КОНКУРСНОМ РОКУ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ


 

ПРОДУЖЕНИ II КОНКУРСНИ РОК

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ОРГАНИЗУЈЕ
ПРОДУЖЕНИ ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС
У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ
2015/2016. ГОДИНЕ ЗА 71 САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ СТУДЕНТА

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСЛОВИМА КОНКУРСА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МОГУ СЕ ПОГЛЕДАТИ У ПРАВИЛНИКУ О ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ
И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ЧЛАН 53. ДО 56.

 

ОДЛУКА
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
О ПОЛАГАЊУ ДОПУНСКИХ ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ИЗВАН ОБРАЗОВНО-НАУЧНОГ ПОЉА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ
НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ


УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС И РАСПОРЕД УПИСА


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОСЛКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКОТРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ 2015/2016