Drop Down Menu

ШКОЛСКА ГОДИНА 2014/2015.

 

 


24.11.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О БРОЈУ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА УПИС НА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 


20.11.2014.

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

КАНДИДАТА КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО
НА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ


19.11.2014.

OБАВЕШТЕЊЕ

О УСЛОВИМА УПИСА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ

УЗ СМАЊЕЊЕ ШКОЛАРИНЕ


KOНАЧНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ПРИЈАВИЛИ
ЗА УПИС УПИС НА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНИ


17.11.2014.

 

ЛИСТЕ СТУДЕНАТА УПИСАНИХ У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ИЗ ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

 

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ СИСТЕМОМ

 

УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

 

ЗАШТИТА НА РАДУ

 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА


14.11.2014.

 

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ПРИЈАВИЛИ
ЗА УПИС УПИС НА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНИ

 


13.11.2014.

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ


 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ОРГАНИЗУЈЕ

II КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС

У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

3 БУЏЕТСКА И 97 САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА

 

 


10.11.2014.

УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

 

 

Распоред уписа

Упис кандидата обавиће се по следећем распореду:

·         Кандидати од редног броја 1. закључно са редним бројем 8. уписују се 12. новембра 2014. године од 09 до 14 часова.

Документа потребна за упис

Кандидати који су стекли право на упис докторских академских студија у школској 2014/2015. години подносе следећа документа:

 

·         Оригинална документа

·         Диплома и додатак дипломи о завршеним мастер академским студијама, односно диплома о стеченом високом образовању по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању

·         извод из матичне књиге рођених

·         Два обрасца ШВ-20 и индекс (добијају се на шалтеру студентске службе)

·         Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm (за индекс)

·         Доказ о семестралној уплати за школску 2014/2015. годину у износу од 1.400,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број :

840-1747666-77

Позив на број: 205-555

Сврха уплате: Семестрална уплата

·         Доказ о уплати за издавање индекса у износу од 500,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број:

840-1747666-77

Позив на број: 405-2

Сврха уплате: Издавање индекса

·         Доказ о уплати за издавање 2 ШВ-20 обрасца у износу од 200,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број:

840-1747666-77

Позив на број: 405-7

Сврха уплате: Издавање образаца за упис

·         Доказ о уплати школарине у целости (у износу од 90.000,00 динара) или прве рате школарине у износу од 30.000,00 на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број:

840-1747666-77

Позив на број: 405-6

Сврха уплате: Прва рата школарине

 

Продекан за науку

др. Ненад Живковић, ред. проф.


 

07.11.2014.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО ЗА УПИС НА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ,
У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНИ


04.11.2014.

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА УПИС УПИС СТУДЕНАТА НА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ,
У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНИ


06.10.2014.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ УПИСУЈЕ 10 САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ АКРЕДИТОВАНИХ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, У ПОЉУ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА, НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

 

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 5 СТУДЕНАТА

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ - 5 СТУДЕНАТА


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

кандидата који су се пријавили за упис
прве године МАСТЕР академских студија
на Факултету заштите на раду у Нишу школске 2014/2015. године

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

прве године мастер академских студија
на Факултету заштите на раду у Нишу школске 2014/2015. године


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

кандидата који су се пријавили за упис
прве године мастер академских студија
на Факултету заштите на раду у Нишу школске 2014/2015. године


ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

- ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС -


ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ

- ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС СТУДЕНАТА  ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  У ШК. 2014/2015. ГОД.-

 

ОДЛУКЕ

О УПИСУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

- НАСТАВАК СТУДИЈА У СТАТУСУ БУЏЕТСКОГ СТУДЕНТА

- ОСТВАРИВАЊЕ 240 ЕСПБ

- ОСЛОБАЂАЊЕ СТУДЕНАТА ДЕЛА ШКОЛАРИНЕ ЗБОГ ПРЕЛАСКА НА НОВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

- ПРИЈАВА И ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА БЕЗ НАКНАДЕ ДО 31.12.2014.


06.10.2014.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ УПИСУЈЕ 10 САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ АКРЕДИТОВАНИХ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, У ПОЉУ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА, НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

 

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 5 СТУДЕНАТА

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ - 5 СТУДЕНАТА

 

 

ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ


КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ УПИСУЈЕ

У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ 65 СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА И 95 САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА