Drop Down Menu

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЗА УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ
НА ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ


II КОНКУРСНИ РОК
КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

додатне информације о условима Конкурса за упис на мастер академске студије могу се погледати у ПРАВИЛНИКУ о соновним академским и мастер академским студијама, члан 53. до 56.

 

ОДЛУКА
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
О ПОЛАГАЊУ ДОПУНСКИХ ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ИЗВАН ОБРАЗОВНО-НАУЧНОГ ПОЉА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА.


УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС И РАСПОРЕД УПИСА


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОСЛКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС

НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ