Drop Down Menu

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О БРОЈУ СЛОБОДНИХ МЕСТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ, ЗА СТУДЕНТЕ НА БУЏЕТУ

 


 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

КАНДИДАТА КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС
ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА ФАКУЛТЕУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

 

РАСПОРЕД УПИСА И ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

 

 

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
КОЈИ СУ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

 

 

 


 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА - МАТЕМАТИКА

 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА - ХЕМИЈА

 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА - ИНФОРМАТИКА

 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА - ФИЗИКА

 

ЕКОЛОГИЈА - РЕШЕЊЕ

 

ПРВА ГРУПА

 

ДРУГА ГРУПА

 


 

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

МАТЕМАТИКА - 01.07.2015. - 10:00 - 12:00

 

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

ХЕМИЈА - 01.07.2015. - 13:00 - 15:00

 

 

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

ИНФОРМАТИКА - 30.06.2015. - 10:00 - 12:00

 

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

ФИЗИКА - 30.06.2015. - 13:00 - 15:00

 

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

ЕКОЛОГИЈА - 29.06.2015. - 10:00 - 12:00

 


26. јун 2015.

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ,
СОРТИРАН ПРЕМА ПРОСЕЧНОЈ ОЦЕНИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ИЗАБРАНИМ ПРЕДМЕТИМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


 

ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 09.06.2015. - У 10:00 ЧАСОВА

ИНФОРМАТИКА - 30.06.2015. - У 10:00 ЧАСОВА

ФИЗИКА - 30.06.2015. - У 13:00 ЧАСОВА

МАТЕМАТИКА - 01.07.2015. У 10:00 ЧАСОВА

ХЕМИЈА - 01.07.2015. У 13:00 ЧАСОВА


22. јун 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРИЈАВИ КАНДИДАТА
ЗА УПИС  У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА


КОНКУРС

ЗА УПИС  СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

ОБРАСЦИ ПОТРЕБНИ ЗА УПИС НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА:

 

ИЗЈАВА - припадници РОМСКЕ националне мањине

 

ИЗЈАВА - припадници СРПСКЕ националне мањине

 

ПРЕПОРУКА - препорука НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ромске националне мањине

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

СА ТЕРМИНИМА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
школске 2015/2016. године

на Факултет заштите на раду у Нишу

Ул. Чарнојевића 10а, тел. 018/529-701 и 529-805

 

 

Факултет заштите на раду у Нишу уписује у прву годину основних академских студија  школске 2015/2016. године на студијске програме:

 

ЗАШТИТА НА РАДУ

(100 студената који се финансирају из буџета и 80 самофинансирајућих студената)

Завршетком студија студент стиче стручни назив: Дипломирани инжењер заштите на раду

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(100 студената који се финансирају из буџета и 80 самофинансирајућих студената)

Завршетком студија студент стиче стручни назив: Дипломирани инжењер заштите животне средине

Основне академске студије трају ЧЕТИРИ године обима 240 ЕСПБ бодова

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријављивање кандидата: 24., 25. и 26. јуна 2015. године у времену од 9 до 15 часова;

Полагање пријемних испита: 29., 30. јуна и 01. јула 2015. године, према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета најкасније до 26. јуна 2015. године до 12 часова.

Објављивање јединствене ранг листе са резултатима испита: 02. јула 2015. године до 12 часова.

Приговор на јединиствену ранг листу: до 4. јула 2015. године до 12 часова.

Доношење одлуке о приговору: 4. јула 2015. године до 15 часова.

Објављивање коначне ранг листе: 6. јула 2015. године до 12 часова.

Упис кандидата: од 7. јула 2015. године према распореду који ће бити истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета 6. јула 2015. године до 15 часова.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Кандидати подносе на увид оригинална документа и оверене фотокопије следећих докумената:

- Пријаву на конкурс за упис (може се добити на шалтеру Студентске службе),

- Извод из матичне књиге рођених,

- Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

- Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун Факултета број:

840-1747666-77 позив на број 205-21 (сврха дознаке: полагање пријемног испита).

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис полажу, према програму за средње стручне школе, пријемни испит из два предмета по избору од наведених предмета: Математика, Физика, Хемија, Информатика и Екологија и заштита животне средине.

Кандидати су дужни да полажу пријемни испит из два изабрана предмета. Кандидат који је положио пријемни испит стиче право на рангирање ради уписа и то уколико је на пријемном испиту освојио најмање 14 бодова.

 

ИЗБОР КАНДИДАТА

Избор кандидата за упис у прву годину основних академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу обавља се према општем успеху постигнутом у средњој школи и резултатима постигнутим на пријемном испиту

Факултет заштите на раду у Нишу утврђује Јединствену ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, и има више од 50 бодова.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на Јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и има најмање 30 бодова.

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања Јединствене ранг листе на Факултету.

Декан Факултета доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.

Након одлучивања по приспелим приговорима Факултет заштите на раду у Нишу утврђује и објављује Коначну ранг листу. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

 

ШКОЛАРИНА

Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 72.000,00 динара (1.200,00 динара по ЕСПБ боду) а за студенте стране држављане 1.500 еура (25 евра по ЕСПБ боду).

Школарина се може уплатити у три једнаке рате:

прва рата - приликом уписа на Факултет,

друга рата – најкасније до 16. јануара 2016. године,

трећа рата – најкасније до 31. маја 2016. године.

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Факултет заштите на раду у Нишу организоваће други конкурсни рок за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2015/2016. годину уколико се у првом конкурсном року не упише одобрени број студената по акредитацији за наведени студијски програм.

Факултет, уколико буде потребе, оглашава други конкурсни рок најкасније до 31.07.2015. год.

 

 


 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

за упис у  I годину основних академских студија школске 2015/16. год.

 

Предмет

Сала

понедељак

01.06.2015.

 

уторак

02.06.2015.

 

среда

03.06.2015.

 

четвртак

04.06.2015.

 

петак

05.06.2015.

 

Математика

205

10:00-12:00

 

10:00-12:00

 

 

Физика

202

12:00-14:00

 

12:00-14:00

 

 

Хемија

202

 

10:00-12:00

 

 

10:00-12:00

Информатика

Aмфитеатар

 

12:00-14:00

 

 

12:00-14:00

Екологија и заштита животне средине

Aмфитеатар

 

 

 

10:00-14:00

 

 

Консултације: од 06. јуна до 13. јуна 2015. год.

 

МАТЕМАТИКА

др Мирјана Видановић,

мр Виолета Алексић

Кабинет за математику, бр.208

II спрат, западно крило

Уторак и Среда

10:00 - 12:00

ФИЗИКА

мр Младена Лукић,

Милица Никодијевић

Лабораторија за физику, бр. 302

III спрат, западно крило

Уторак

12:00 - 14:00

ХЕМИЈА

др Марина Стојановић,

др Татјана Голубовић

Лабораторија за хемију, бр. 306

III спрат, западно крило

Уторак

10:00 - 12:00

ИНФОРМАТИКА

др Дејан Крстић,

мр Горан Јанаћковић

Рачунарска учионица, бр. 323

III спрат, источно крило

Уторак

10:00 - 12:00

ЕКОЛОГИЈА И ЗЖС

др Јасмина Радосављевић,

Ана Вукадиновић

Кабинет бр. 235

II спрат, западно крило

Среда

10:00 - 13:00

 

Продекан за наставу

Факултета заштите на раду у Нишу

др Емина Михајловић,  ванр. проф.

 


 

ОТВОРЕНИ ДАН
 

У циљу ближег упознавања са Факултетом заштите на раду у Нишу и његовом делатношћу, у понедељак 25.05.2015. године, Факултет ће широм отворити своја врата свим заинтересованим кандидатима за упис у прву годину основних академских студија.